Топ-100
Poprzednia

ⓘ Wojskowy Sąd Okręgowy Nr VII
                                     

ⓘ Wojskowy Sąd Okręgowy Nr VII

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 20 stycznia 1919 powołano sądownictwo wojskowe z prezydentem płk. dr. Stanisławem Sławskim na czele, w którego strukturze utworzono Główny Sąd Wojenny z siedzibą w Poznaniu oraz Wojskowe Sądy Okręgowe w Poznaniu dla Okręgu Zachodniego; audytor kpt. dr Kazimierz Nochowicz, Gnieźnie dla Okręgu Północnego; audytor kpt. dr Zygmunt Grabski i Ostrowie dla Okręgu Południowego; audytor kpt. Michał Lange. Powstały także ekspozytury sądów śledczych: w Szamotułach audytor kpt. Lisiewski, w Inowrocławiu kpt. Wacław Swinarski, w Śremie i Jarocinie audytor kpt. Stefan Morawski.

12 sierpnia 1919 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej. Zgodnie z art. 16 ustawy sądy w byłym zaborze pruskim miały wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 20 sierpnia 1919 roku Naczelny Wódz wydał dekret w sprawie podporządkowania sił zbrojnych w byłym zaborze pruskim, w którym między innymi nakazał utworzenie Dowództwa Okręgu Generalnego z siedzibą w Poznaniu.

Z dniem 1 września 1919 Główny Sąd Wojenny został zastąpiony przez Sąd Wojskowy dla Okręgu Generalnego w Poznaniu. Od 24 grudnia 1920 utworzono wojskowe sądy załogowe w Poznaniu szef mjr dr Stefan Podkomorski, Bydgoszczy szef mjr dr Wacław Swinarski i Ostrowie szef kpt Władysław Ludwig.

15 listopada 1921 przemianowano Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu na Dowództwo Okręgu Korpusu, a w ślad za tym przeprowadzono reorganizację służby sprawiedliwości w czasie pokoju. Powstał Wojskowy Sąd Okręgowy Nr VII w Poznaniu. Dotychczasowe wojskowe sądy załogowe przemianowano na wojskowe sądy rejonowe, których kierownikami zostali: mjr dr Stefan Podkomorski WSR Poznań, kpt. Julian Zagórski WSR Gniezno, kpt. dr Michał Sydor WSR Kalisz.

Wojskowy sąd okręgowy obejmował swoim obszarem działania cały Okręg Korpusu Nr VII. Sąd wykonywał czynności zasadniczo na swoim obszarze działania. Poza swoim obszarem działania sąd mógł wykonywać czynności tylko, gdy wymagało tego dobro wymiaru sprawiedliwości, ewentualnie gdy znacznie oszczędzono by koszty.

                                     

1. Obsada

Szefowie sądu
 • płk KS dr Antoni Teofil Władysław Neusser 1923 – 1927 → stan spoczynku z dniem 30 IV 1927
 • płk KS dr Stanisław Sławski 20 I – 30 VIII 1919 → rezerwa
 • płk KS Cezary Ludwik Piotrowski 7 III 1927 – †16 III 1932 Warszawa
 • ppłk aud. Kazimierz Stanisław Józef Katke 12 V 1932 – IX 1939
 • ppłk KS dr Mieczysław Bielski od 1 IX 1919
Obsada Sądu Okręgu Generalnego 1 września 1919 roku
 • sędzia śledczy – kpt. KS Stefan Podkomorski
 • sędzia – kpt. KS Wacław Jankowski
 • szef sądu – ppłk KS dr Mieczysław Bielski
 • sędzia śledczy – por. KS dr Zygmunt Koehler
 • sędzia śledczy – kpt. KS dr Marian Wojciech Cybulski
 • sędzia śledczy do spraw szczególnej wagi – kpt. KS Kazimierz Stanisław Józef Katke
 • sędzia – kpt. KS dr Kazimierz Gutsche
 • sędzia – mjr KS dr Adam Chłapowski
 • sędzia – mjr KS Emanuel Stanisław Broszkiewicz
Obsada personalna w 1939 roku

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku:

 • sędzia orzekający – mjr aud. dr Władysław Mirzyński → szef sądu polowego nr 14
 • szef sądu – ppłk aud. Kazimierz Stanisław Józef Katke †1940 Charków
 • sędzia orzekający – mjr Władysław Juliusz Wanicki
 • sędzia śledczy – mjr mgr Otto Roman Grudziński
                                     

2. Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr 7

26 sierpnia 1919 roku został ustanowiony urząd prokuratora przy Sądzie Wojskowym dla Okręgu Generalnego w Poznaniu.

Wojskowi prokuratorzy okręgowi
 • mjr / płk KS Kazimierz I Żuromski od 1 IX 1919
 • ppłk aud. Stanisław Rohm do IX 1939
 • mjr aud. Seweryn Jordan Nider 26 II 1931 – 30 XI 1931 → stan spoczynku
 • mjr / ppłk KS Kazimierz Stanisław Józef Katke 11 XII 1931 – 12 V 1932 → szef WSO Nr VII
 • płk KS Cezary Ludwik Piotrowski 1923 – 7 III 1927 → szef WSO Nr VII
 • płk KS Adam Kiełbiński 7 III 1927 – 7 I 1931 → sędzia NSW
 • mjr KS / ppłk aud. dr Longin Wałęga 12 V 1932 – 1937 → szef WSO Nr 8
Obsada Prokuratury przy Sądzie Okręgu Generalnego 1 września 1919 roku
 • podprokurator – kpt. KS dr Władysław Sowiński
 • podprokurator – por. KS Wiktor Nowak
 • prokurator – mjr KS Kazimierz I Żuromski
 • podprokurator – kpt. KS dr Tadeusz Stefan Kamiński

Obsada personalna w marcu 1939 roku:

 • asystent – por. mgr Adam Aleksander Jan Stelmach
 • wiceprokurator – mjr aud. Władysław Marceli Bukietyński †1940 Charków
 • prokurator – ppłk aud. Stanisław Rohm
 • asystent – por. mgr Jan Guzik †1940 Charków
 • podprokurator –- kpt. mgr Jozef Wojtasiewicz
 • asystent – por. mgr Piotr Paweł Chamski †1940 Charków