Топ-100
Poprzednia

ⓘ Jastrowie Wielkie
Jastrowie Wielkie
                                     

ⓘ Jastrowie Wielkie

Jastrowie Wielkie – jezioro w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Jastrowie.

                                     

1. Położenie i charakterystyka

Jezioro leży w mezoregionie Doliny Gwdy na Pojezierzu Południowopomorskim, w dorzeczu Gwda–Noteć–Warta–Odra. Ma charakter przepływowy – wpada do niego od północy ciek wodny z Jeziora Małego, wody odprowadzane są natomiast do Gwdy poprzez sztuczny kanał na południowym wschodzie.

Jezioro znajduje się w Jastrowiu przy ul. Jeziornej. Stanowi jeden akwen wraz z jeziorem Jastrowie Środkowe. Oddziela je naturalna wyspa, a łączy struga o szerokości około 10–11 m opływająca wyspę od zachodu. Przez wyspę biegnie kładka, która została odbudowana w 2016 roku, a która istniała w tym miejscu już na początku XX w.

Zbiornik wodny o rozwiniętej linii brzegowej leży w otoczeniu lasów liściastych, na stronie zachodniej znajduje się plaża miejska i baza noclegowo-gastronomiczna. Brzegi zróżnicowane, gdzieniegdzie strome. Jezioro w procesie zarastania od północy i południa roślinnością wodną: trzciną, sitowiem i turzycą. Leży w obrębie obniżenia sandru. W skład gruntu wchodzą utwory czwartorzędowe holocenu i plejstocenu: torfy, namuły, kreda jeziorna, piaski średnie.

Jezioro leży na terenie obwodu rybackiego Jeziora Leśne I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 2.

W 2008 roku powstała "Leśna Ścieżka Rowerowa Wokół Jastrowskich Jezior”, która wiedzie m.in. brzegiem Jastrowia Wielkiego.

                                     

2. Morfometria

Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 31.8 ha. Średnia głębokość zbiornika wodnego to 11.1 m, a maksymalna – 28.8 m. Lustro wody znajduje się na wysokości 99.2 m n.p.m. Objętość jeziora wynosi 3516.8 tys. m³. Maksymalna długość jeziora to 1280 m, a szerokość 354 m.

Inne dane uzyskano natomiast poprzez planimetrię jeziora na mapach w skali 1:50 000 według Państwowego Układu Współrzędnych 1965, zgodnie z poziomem odniesienia Kronsztadt. Otrzymana w ten sposób powierzchnia zbiornika wodnego to 29.5 ha, a wysokość bezwzględna lustra wody – 99.2 m n.p.m. Według danych Nadleśnictwa Jastrowie powierzchnia akwenu to 32.59 ha.

Użytkownicy również szukali:

jezioro jastrowie pzw, jezioro jastrowie wielkie, leśna chata jastrowie,

...
...
...