Топ-100
Poprzednia

ⓘ Technologia
                                               

Technika informatyczna

Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji. Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, g ...

Technologia
                                     

ⓘ Technologia

English version: Technology

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces. Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak by dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą.

                                     
 • Technologia chemiczna dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się wraz z inżynierią chemiczną i procesową
 • Technologia żywności i żywienia dyscyplina naukowa znajdująca się dziedzinie nauk rolniczych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
 • Technologia cyfrowa technologia wykorzystująca technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej
 • Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT od ang. information technology całokształt
 • Technologie asystujące technologie dla niepełnosprawnych szeroka klasa technologii umożliwiających większą niezależność osób niepełnosprawnych. Uniwersalne
 • Tarcie technologia obróbki drewna proces technologiczny polegający na przerabianiu drewna okrągłego na tarcicę poprzez rozpiłowywanie go inaczej:
 • Technologia chemiczna i inżynieria procesowa wzajemnie dopełniające się dyscypliny naukowe, które dotyczą problemów projektowania, budowy i eksploatowania
 • Technologia haptyczna ze stgr. ἁπτικός haptikós dotykalny, dotykowy technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez
 • Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WMTiW jeden z
 • Technologia budowy maszyn dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn
 • Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej

Użytkownicy również szukali:

technologia przykłady,

...
...
...