Топ-100
Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Celnej „Kaszczor”
Placówka Straży Celnej Kaszczor”
                                     

ⓘ Placówka Straży Celnej "Kaszczor”

Placówka Straży Celnej "Kaszczor” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W 1921 roku we Wroniawach stacjonował sztab 2 kompanii 17 batalionu celnego. Kompania wystawiała między innymi placówkę w Kaszczorze. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Placówka Straży Celnej "Kaszczor” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej "Kaszczor” z Inspektoratu SC "Leszno”.

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Ochronę granicy północnej, zachodniej i południowej granicy państwa przejęła powołana z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczna. Rozkazem nr 3 z 25 kwietnia 1928 roku w sprawie organizacji Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariatu SG "Wijewo”. Placówka Straży Granicznej I linii "Kaszczor” znalazła się w jego strukturze.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...