Топ-100
Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 403
Linia kolejowa nr 403
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 403

Dopiero w 2009 roku projekt modernizacji linii został włączony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Remontem został objęty odcinek pomiędzy Wałczem a Ulikowem, a jego zakres objął wymianę nawierzchni toru, roboty okołotorowe i odwodnieniowe, wymianę nawierzchni przejazdów, naprawę i modernizację wybranych peronów i montaż wiat przystankowych, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, naprawę obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów i przepustów oraz budowę łączności teletechnicznej.

W rezultacie modernizacji został przywrócony dla ruchu odcinek między Wałczem a Kaliszem Pomorskim. Została podniesiona prędkość do 100 km/h, skrócony czas podróży, zwiększona częstotliwość kursowania pociągów oraz poprawiona infrastruktura obsługi podróżnych. Wznowienie tego połączenia jest niezwykle istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej, która w chwili obecnej ma utrudniony dostęp do urzędów, ośrodków akademickich i specjalistycznej pomocy medycznej zlokalizowanej w aglomeracji szczecińskiej. Całkowity koszt projektu to 19 758 915 złotych.

Kursowanie pociągów zawieszono na odcinku Piła - Wałcz 21 lutego, na odcinku Kalisz Pomorski - Unikowo 1 marca 2012. Pierwotny termin przywrócenia kursów, 1 czerwca 2012 roku, został przesunięty o trzy miesiące. Już po przyjęciu rozkładu jazdy, pojawiły się trudności z dofinansowaniem przewozów regionalnych. Przesunięcie terminu uruchomienia przewozów pozwoliło PKP PLK na wykonanie dodatkowych prac, finansowanych z własnych środków; wzdłuż toru został ułożony kabel światłowodowy. Pozwoliły one m.in. na otwarcie zmodernizowanej nastawni w Kaliszu Pomorskim, która na odcinku z Wałcza do Ulikowa przejęła zdalną obsługę urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Od 1 września 2012 wznowiono regularne kursy pociągów w relacji Piła Główna–Szczecin Główny po modernizacji maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich podniesiono z 80 km/h do 100 km/h. W sezonie letnim 2016 r. po linii 403 kursował pociąg pospieszny TLK "Lubomirski" przez Bydgoszcz, Warszawę i Lublin do Przemyśla. Od 11 grudnia 2016 r. tą linią wytrasowano pociąg TLK "Moniuszko" w relacji Szczecin Gł. - Lublin, wcześniej kursował trasą przez Krzyż i Piłę.

8 stycznia 2014 Urząd Transportu Kolejowego nakazał wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych z powodu złego stanu technicznego podkładów. 19 września 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kompleksową wymianę nawierzchni na odcinku Recz Pomorski - Tarnowo Pomorskie, na długości 10 km. Prace wykonała firma ZRK DOM Poznań. 06 czerwca 2018 rozstrzygnięto postępowanie na kompleksową wymianę nawierzchni na odcinku Prostynia - Ulikowo, dzięki czemu zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości i przywrócona zostanie prędkość rozkładowa 100 km/h, prace wykona ponownie ZRK DOM Poznań.

Użytkownicy również szukali:

recz pomorski semaforek,

...
...
...