Топ-100
Poprzednia

ⓘ 70 Pułk Piechoty (II RP)
70 Pułk Piechoty (II RP)
                                     

ⓘ 70 Pułk Piechoty (II RP)

10 lutego 1920 przemianowano 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich nadając pułkowi nazwę 70 pułku piechoty.

Tradycje pułku kultywuje 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

                                     

1. Pułk w okresie pokoju

W okresie międzywojennym 70 pułk piechoty stacjonował w Pleszewie na terenie Okręgu Korpusu Nr VII. Wchodził w skład 17 Dywizji Piechoty. W okresie od 17 października 1921 do czerwca 1924 dowództwo pułku, I batalion i batalion sztabowy stacjonowały w garnizonie Jarocin, natomiast II i III batalion oraz kadra batalionu zapasowego w garnizonie Pleszew. 3 czerwca 1924 dowództwo pułku przeniesione zostało do Pleszewa, a dwa lata później wszystkie pododdziały pułku przeniesione zostały z Jarocina.

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 70 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty tzw. "normalnych”. W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza.

                                     

2. Żołnierze pułku

Dowódcy pułku
 • ppłk SG Stanisław Nilski-Łapiński 8 VII 1921 – †16 II 1922
 • por. Tomasz Paul 7 – 23 VIII 1920
 • kpt. Władysław Wawrzyniak 12 XI 1918 – 24 VII 1920
 • ppłk Jan Prymus od 24 VIII 1920
 • płk Alfred Konkiewicz 1938 – 1939
 • płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz 6 VIII 1927 – IX 1935
 • ppłk / płk piech. Eugeniusz Godziejewski 18 IV 1922 – 31 VII 1927
 • ppłk Jan Januszewski 25 VII – 6 VIII 1920
Zastępcy dowódcy pułku od 1938 – I zastępca dowódcy
 • ppłk piech. Stanisław Sobieszczak 10 VII 1922 – 1924 → dowódca 80 pp
 • ppłk piech. Michał I Terlecki 1925
 • ppłk piech. dr Rudolf Czerkiewski I 1931 – 7 VI 1934 → praktyka poborowa w PKU Jarosław
 • ppłk piech. Aleksander Kiszkowski 7 VI 1934 – VIII 1939 → dowódca OZ 17 DP
 • mjr / ppłk piech. Ryszard Żołędziowski 5 V 1927 – 28 I 1931 → kierownik 9 Okr. Urz. WFiPW
Kwatermistrzowie od 1938 – II zastępca dowódcy
 • mjr piech. Jan Witold Sokołowski od I 1931
 • mjr piech. Walenty Puch 1928
 • mjr piech. Władysław Owoc od 22 V 1925
 • mjr piech. Michał I Terlecki 10 VII 1922 – 1924
Oficerowie pułku
 • Władysław Żurawski
 • Michał Jerchel
 • Marian Warmuzek
 • Zdzisław Zioło
 • Leon Komorski
                                     

2.1. Żołnierze pułku Obsada personalna w 1939 roku

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku:

 • dowódca plutonu ppanc. – por. Adam Szcześniak
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Franciszek Naskręt
 • oficer żywnościowy – chor. Michał Józefiak
 • starszy lekarz – mjr dr Kazimierz II Chmielewski
 • I z-ca dowódcy – ppłk Aleksander Kiszkowski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Antoni Kazimierz Stanisław Dembowski
 • dowódca pułku – płk Alfred Józef Stanisław Konkiewicz
 • dowódca plutonu łączności – por. Stefan Jan Dąbek
 • młodszy lekarz – por. lek. Stanisław Sikora
 • II z-ca dowódcy kwatermistrz – mjr Leonard Krukowski
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Leon Latanowicz
 • kapelmistrz – ppor. adm. kapelm. Jan Malmurowicz
 • adiutant – kpt. Wacław Kałuski
 • z-ca oficera mobilizacyjnego – por. Kazimierz Zamarlicki
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Czesław Ciszewski
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Witold Piłkowicz
 • dowódca oddziału zwiadu – ppor. Paweł Jerzy Jączkowski
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Zdzisław Marian Zioło
I batalion
 • dowódca 1 kompanii – por. Marian Bródka
 • dowódca plutonu – por. Julian Paweł Schilf
 • dowódca batalionu – mjr Julian Siedlecki
 • dowódca plutonu – por. Czesław Stawski
 • dowódca 1 kompanii km – kpt. Adam Józef Kobosowicz
 • dowódca 3 kompanii – kpt. Kazimierz Jan Dziurzyński
 • dowódca plutonu – ppor. Edmund Sikorski
 • dowódca plutonu – por. Marian Piotr Siarkiewicz
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Bolesław II Dąbrowski
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Jan Uryga
II batalion
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Bolesław Jan Jagoszewski
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Florian Przybył
 • dowódca plutonu – ppor. Stefan Zięba
 • dowódca 2 kompanii km – p.o. por. Marian Bielawny
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Jan Obrzut
 • dowódca 6 kompanii – por. Wiktor Krawczyk
 • dowódca plutonu – ppor. Wacław Michał Richter
 • dowódca 4 kompanii – kpt. Ludwik Paweł Stolarczyk
 • dowódca batalionu – mjr Władysław Józef Legutko
III batalion
 • dowódca 7 kompanii – kpt. kontr. Jan Kawtaradze
 • dowódca plutonu – chor. Stanisław Talbierz
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Jan Bobrowicz
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Jan Kowalczyk
 • na kursie – por. Julian Stefan Rowiński
 • dowódca plutonu – por. Jan Pałys
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Florian Przybył
 • dowódca 3 kompanii km – por. Ignacy Tyczyński
 • dowódca plutonu – ppor. Władysław Syrek
 • na kursie – por. Paweł Tyśluk
 • dowódca 8 kompanii – kpt. Edward Mamunow
 • dowódca plutonu – ppor. Kordus Józef
 • dowódca batalionu – mjr Stanisław Michno
 • dowódca plutonu – ppor. Solak Władysław
 • dowódca plutonu – ppor. Andrzej Włodzimierz Chyczewski
Dywizyjny Kurs Dla Podoficerów Nadterminowych 17 DP
 • dowódca plutonu – por. Roman Sadłowski
 • dowódca – kpt. Stefan II Wojciechowski
 • dowódca plutonu – por. Bolesław Rejer
70 obwód przysposobienia wojskowego "Pleszew”
 • kmdt powiatowy PW Jarocin – kpt. kontr. piech. Michał Hybiak
 • kmdt obwodowy PW – kpt. adm. piech. Antoni Kostrzewa
 • kmdt powiatowy PW Środa – kpt. piech. Zygmunt Antczak
Obsada personalna we wrześniu 1939 roku Dowództwo
 • oficer łączności – por. Stefan Dąbek
 • kapelan – ks. kap. Mieczysław Łoziński
 • oficer informacyjny – ppor. Stanisław Strykowski
 • dowódca kompanii gospodarczej – ppor. Celestyn Obst
 • I adiutant – kpt. Wacław Kałuski
 • oficer żywnościowy – chor. Michał Józefiak
 • naczelny lekarz – por. lek. Stanisław Jakubowski
 • II adiutant – ppor. Zbigniew Kopczyński
 • oficer płatnik– ppor. Antoni Wojciechowski
 • kwatermistrz – kpt. Czesław Ciszewski
 • dowódca pułku – płk Alfred Konkiewicz
I batalion
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej – por. Wiktor Krawczyk
 • dowódca 1 kompanii ckm – kpt. Adam Kobosowicz
 • adiutant batalionu – por. Kazimierz Matuszewski
 • dowódca I batalionu – mjr Julian Siedlecki
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej – kpt. Stefan Wojciechowski
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej – por. Bronisław Zając
II batalion
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej – ppor. Stanisław Mistygacz
 • dowódca 2 kompanii ckm – kpt. Ludwik Stolarczyk
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – kpt. Michał Baran
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej – por. Antoni Dembowski
 • dowódca II batalionu – mjr Władysław Legutko
 • adiutant batalionu – por. Bogdan Miądowicz
III batalion
 • dowódca III batalionu – mjr Stanisław Michno
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej – kpt. Jan Kowalczyk
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej – kpt. Kamil Gutowski
 • adiutant batalionu – ppor. Witold Brzeziński
pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii przeciwpancernej – por. Adam Szczęśniak
 • dowódca kompanii zwiadowców – kpt. Kazimierz Dziurzyński
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. Witold Piłkowicz
 • dowódca plutonu pionierów – por. Paweł Tymirski – Tyśluk
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – por. Marian Bielawny

Prawdopodobnie ostatnim żyjącym uczestnikiem kampanii wrześniowej w szeregach 70 pułku piechoty był zmarły w 2017 roku Florian Gluba ur. 1922.                                     

3. Symbole pułku

Sztandar

W niedzielę 3 sierpnia 1930 na stadionie sportowym w Pleszewie inspektor armii, generał dywizji Edward Śmigły-Rydz wręczył chorągiew dowódcy oddziału, pułkownikowi dyplomowanemu Mieczysławowi Mozdyniewiczowi. Chorągiew została ufundowana przez społeczeństwo powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego i średzkiego.

Dopiero 19 listopada 1930 Prezydent RP zatwierdził wzór lewej strony płachty chorągwi 70 pp. Aktualnie sztandar znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Odznaka pamiątkowa

4 lipca 1930 Minister Spraw Wojskowych zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 70 pp. Odznaka o wymiarach 39 x 39 mm ma kształt równoramiennego krzyża, biało emaliowanego, z brzegami otoczonymi złotą obwódką. Na środku krzyża okrągła tarcza z orłem wz. 1927 na złotym tle. Na ramionach krzyża numer i inicjały oraz dawna nazwa pułku 70 P.P. 12 P.STRZ. WLKP. Między ramionami krzyża srebrne liście laurowe. Oficerska - jednoczęściowa, wykonana w srebrze, złocona i emaliowana. Projekt: Jan Małeta.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...