Топ-100
Poprzednia

ⓘ Rada Języka PolskiegoRada Języka Polskiego
                                     

ⓘ Rada Języka Polskiego

Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. RJP została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku, formalnie stanowi komitet problemowy przy Prezydium PAN.

Siedziba Rady mieści się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

                                     

1. Opis

Działalność Rady została znormalizowana przez ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, na mocy której RJP funkcjonuje od maja 2000 roku.

Pierwszym przewodniczącym RJP został Walery Pisarek, od 2000 roku zastąpił go Andrzej Markowski. W VII kadencji przewodniczącą została Katarzyna Kłosińska, wiceprzewodniczącymi Jerzy Bralczyk, Anna Dąbrowska i Tadeusz Zgółka, a sekretarzem naukowym Danuta Krzyżyk. W jej skład wchodzą znawcy następujących dziedzin: antropologii kultury, dziennikarstwa, historii, historii i kultury polskiej, informatyki, językoznawstwa, językoznawstwa angielskiego, literatury, medycyny, oświaty, prawa, publicystyki, semiotyki, teatru, teologii, teorii literatury, translatoryki.

Do zadań RJP należy rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, zajęcie stanowiska wobec przepisów ortograficznych i interpunkcyjnych, opiniowanie w spornych sprawach, związanych z używaniem języka polskiego oraz o formie językowej tekstów z dziedziny komunikacji publicznej, a także w kwestiach nazw proponowanych dla nowych towarów lub usług, wskazanie rozwiązań w zakresie stosowania języka polskiego w różnych dziedzinach naukowych i technicznych, opieka nad kulturą języka polskiego w edukacji.

Zgodnie z artykułem 12 ust. 2 ustawy o języku polskim Rada nie rzadziej niż co dwa lata przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego. Sprawozdanie jest publikowane w postaci druku sejmowego senackiego.

W latach 1997–2008 przyjęła 19 uchwał ortograficznych i wzięła udział w opracowaniu zasad pisowni słownictwa religijnego.

W latach 1997–2005 co pół roku wydawała Komunikaty Rady Języka Polskiego.

                                     

2. Członkowie

Lista członków RJP data śmierci podana jest wtedy, gdy nastąpiła w trakcie członkostwa w Radzie:

 • Jacek Bocheński literatura, kadencja II–V 1999–2014
 • prof. dr hab. Jerzy Bralczyk językoznawstwo, kadencja I–VII 1996–2022
 • wiceprzewodniczący od IV kadencji od 2007
 • red. Teresa Bogucka publicystyka, kadencja II–III 1999–2006
 • prof. dr hab. Irena Bajerowa językoznawstwo, kadencja I–III 1996–2006
 • członek Prezydium w III kadencji 2003–2006
 • sen. Krystyna Bochenek publicystyka, Senat, kadencja IV 2007–2010, zginęła 2010 r.
 • prof. dr hab. Jerzy Bartmiński językoznawstwo, kadencja II–V 1999–2014
 • prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle informatyka, kadencja II–VII 1999–2022
 • członkini Prezydium w V kadencji 2011–2014
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska językoznawstwo, kadencja III–VII 2003–2022
 • prof. dr hab. Wojciech Chlebda językoznawstwo, kadencja VII 2019–2022
 • wiceprzewodnicząca od VI kadencji 2015–2018
 • prof. dr hab. Marian Bugajski językoznawstwo, kadencja VI–VII 2015–2022
 • red. Bartłomiej Chaciński dziennikarstwo, kadencja VI–VII 2015–2022
 • prof. dr hab. Stefan Chwin historia i kultura polska XX w., literatura, kadencja IV–V 2007–2014
 • prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa językoznawstwo, kadencja IV–VI 2007–2018
 • dr hab. Agnieszka Choduń prawo, kadencja V–VII 2011–2022
 • prof. dr hab. med. Jan Doroszewski medycyna, kadencja I–V 1996–2014
 • dr Antonina Doroszewska socjologia, kadencja VI–VII 2015–2022
 • członek Prezydium w IV i V kadencji 2007–2014
 • przewodnicząca od marca 2019
 • prof. dr hab. Michał Głowiński teoria literatury, kadencja IV–VII 2007–2022
 • autorka kilkuset porad językowych udzielonych w imieniu Rady
 • informacje dodatkowe
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski językoznawstwo, kadencja V–VI 2011–2018
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska Mosiołek-Kłosińska językoznawstwo, kadencja II–VII 1999–2022
 • prof. dr hab. Andrzej Gwiżdż prawo, kadencja I 1996–1998
 • prof. dr hab. Tadeusz Drewnowski historia literatury, kadencja I–III 1996–2006
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz językoznawstwo, kadencja V–VII 2011–2022
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda językoznawstwo, kadencja I–VII 1996–2022
 • dr hab. Dorota Jedynak językoznawstwo, kadencja VII 2019–2022
 • prof. dr hab. Antoni Furdal językoznawstwo, kadencja I–III 1996–2006
 • prof. dr hab. Jacek Fisiak językoznawstwo angielskie, kadencja IV–VII 2007–2022, zmarł w 2019 r.
 • prof. dr hab. Bogusław Dunaj językoznawstwo, kadencja III–VI 2003–2018
 • sekretarz Prezydium w III, IV, V VI kadencji 2003–2018
 • członkini Prezydium od VI kadencji 2015–2018
 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek językoznawstwo, kadencja V–VII 2011–2022
 • Tadeusz Konwicki literatura, kadencja II–III 1999–2006
 • prof. dr hab. Julian Kornhauser historia literatury, kadencja I–IV 1996–2010
 • Mirosława Konys oświata, kadencja II 1999–2002
 • wiceprzewodniczący w II, III i IV kadencji 1999–2010
 • dr hab. Danuta Krzyżyk językoznawstwo, kadencja VI–VII 2015–2022
 • sekretarz Prezydium od 2019
 • prof. dr hab. Bogusław Kreja językoznawstwo, kadencja I–II 1996–2002, zmarł w 2002 r.
 • prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz językoznawstwo, kadencja III 2003–2006
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski językoznawstwo, kadencja I–VI 1996–2018
 • prof. dr hab. Marian Kucała językoznawstwo, kadencja I–III 1996–2006
 • prof. dr hab. Władysław Lubaś językoznawstwo, kadencja III 2003–2006
 • zastępca przewodniczącego w I kadencji 1996–1998
 • przewodniczący w II, III, IV, V VI kadencji 2000–2018
 • prof. dr hab. Zenon Leszczyński językoznawstwo, kadencja I–VII 1996–2022
 • dr hab. Marek Łaziński językoznawstwo, kadencja VII 2019–2022
 • honorowy przewodniczący od marca 2019
 • prof. dr hab. med. Marek Kulus medycyna, kadencja VI 2015–2018
 • prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz informatyka kadencja I 1996–1998
 • prof. dr hab. Mirosława Marody socjologia, kadencja III 2003–2006, VI–VII 2015–2022
 • zastępca przewodniczącego w I kadencji 1996–1998
 • Marek Pasieczny teatr, kadencja V 2011–2014
 • dr hab. Jolanta Panasiuk językoznawstwo, logopedia, kadencja VII 2019–2022
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg językoznawstwo, kadencja V 2011–2014
 • prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski językoznawstwo, kadencja VI 2015–2018, zmarł 26.09.2019 r.
 • projektodawca ustawy o języku polskim i pomysłodawca Rady Języka Polskiego
 • honorowy przewodniczący od maja 2000
 • prof. Danuta Michałowska teatr, kadencja I–II 1996–2002
 • Jerzy Pilch literatura, kadencja I 1996–1998
 • prof. dr hab. Walery Pisarek językoznawstwo, kadencja I–VI 1996–2018
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka językoznawstwo, kadencja V–VII 2011–2022
 • prof. dr hab. Jan Miodek językoznawstwo, kadencja I–VII 1996–2022
 • autor kilkuset porad językowych udzielonych w imieniu Rady,
 • główny autor tezy, że istnienie języka polskiego jest zagrożone,
 • przewodniczący w I kadencji oraz na początku II kadencji 1996–2000
 • prof. dr hab. Jerzy Pelc semiotyka, kadencja I–V 1996–1998
 • informacje dodatkowe
 • prof. dr hab. Jerzy Podracki językoznawstwo, kadencja III–VII 2003–2022
 • prof. dr hab. Edward Polański językoznawstwo, kadencja I–V 1996–2014
 • członek Prezydium od III kadencji od 2003
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna teologia, kadencja II–VII 1999–2022
 • prof. dr hab. Kazimierz Polański językoznawstwo, kadencja I–IV 1996–2010, zmarł w 2009 r.
 • prof. Anna Polony teatr, kadencja III 2003–2006
 • prof. dr hab. Krystyna Pisarkowa językoznawstwo, kadencja III–IV 2003–2010, zmarła w 2010 r.
 • prof. dr hab. Renata Przybylska językoznawstwo, kadencja VII 2019–2022
 • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska psychologia, kadencja IV 2007–2010
 • prof. dr hab. Mariusz Rutkowski językoznawstwo, kadencja VII 2019–2022
 • red. Adam Szostkiewicz publicystyka, kadencja III 2003–2006
 • prof. dr hab. Roch Sulima antropologia kultury, kadencja IV–VII 2007–2022
 • prof. dr hab. Halina Satkiewicz językoznawstwo, kadencja I–IV 1996–2010
 • prof. dr hab. Stanisław Urbańczyk językoznawstwo, kadencja I 1996–1998
 • Jerzy Radziwiłowicz teatr, kadencja IV–VII 2007–2022
 • prof. dr hab. Jadwiga Puzynina językoznawstwo, kadencja I–VII 1996–2022
 • dr hab. Michał Rusinek literatura, kadencja VI–VII 2015–2022
 • Piotr Wojciechowski literatura, kadencja I–II 1996–2002
 • prof. dr hab. Bogdan Walczak językoznawstwo, kadencja VI 2015–2018
 • red. Małgorzata Tułowiecka dziennikarstwo, kadencja V–VII 2011–2022
 • prof. dr hab. Helena Synowiec językoznawstwo, oświata, kadencja III–VII 2003–2022
 • prof. dr hab. Janusz Tazbir historia, kadencja I–VI 1996–2018, zmarł w 2016 r.
 • sekretarz Prezydium w I kadencji 1996–1998
 • płk Tomasz Szulejko wojskowość, kadencja VI–VII 2015–2022
 • dr hab. Barbara Sobczak językoznawstwo, kadencja VII 2019–2022
 • red. Jerzy Sosnowski publicystyka, literatura, kadencja V–VI 2011–2018
 • Jarosław Zaczykiewicz językoznawstwo, translatoryka, kadencja V 2011–2014
 • prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, czł. rzecz. PAN fizyka, kadencja I–IV 1996–2010, zmarł 2008 r.
 • członek Prezydium w IV kadencji 2007–2010
 • prof. dr hab. Jacek Woźniakowski historia sztuki, kadencja I–II 1996–2002
 • red. Andrzej Ibis–Wróblewski publicystyka, kadencja I–II 1996–2002, zmarł 2002 r.
 • prof. Zbigniew Zapasiewicz teatr, kadencja III 2003–2006
 • wiceprzewodniczący od VII kadencji od 2019
 • prof. dr hab. Tadeusz Zgółka językoznawstwo, kadencja III–VII 2003–2022
 • członek Prezydium w V VI kadencji 2011–2018
 • wiceprzewodniczący w V VI kadencji 2011–2018
 • członek Prezydium od VII kadencji od 2019
 • prof. dr hab. Maciej Zieliński prawo, kadencja II–VII 1999–2022
 • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki językoznawstwo, kadencja V–VII 2011–2022
                                     

3. Struktura

W strukturach RJP działa 9 zespołów problemowych:

 • Zespół Języka Polskiego poza Granicami Kraju przewodniczący Władysław Miodunka
 • Zespół Dydaktyczny przewodniczący Tadeusz Zgółka
 • Zespół Ortograficzno-Onomastyczny przewodnicząca Danuta Krzyżyk
 • Zespół Rozwoju i Zaburzeń Mowy przewodnicząca Jolanta Panasiuk
 • Zespół Terminologii Informatycznej przewodniczący Andrzej Blikle
 • Zespół Retoryki i Komunikacji Publicznej przewodnicząca Ewa Kołodziejek - obejmuje dawniej działające: Zespół Etyki Słowa. Zespół Języka w Mediach oraz Zespół Kultury Żywego Słowa
 • Zespół Języka Religijnego przewodniczący Wiesław Przyczyna
 • Zespół Języka Prawnego przewodnicząca Agnieszka Choduń
 • Zespół Języka Medycznego przewodniczący Marek Kulus
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →