Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 359                                               

Władysław Wyderka

Władysław Wyderka, pastor wśród polskich pracowników we Francji, kanclerz kurii w przemyśle, kanon rozdział Przemyśl. Ukończył gimnazjum w Jaśle w 1909 roku. W latach 1914-1918 r. studiował w seminarium w branży. Blask wzięło w 1918 roku. Jako wi ...

                                               

Jakub Wygnański

Jakub Wygnański, Kuba Wygnański rok. John Jacob Wygnański – polski socjolog, działacz i jeden z założycieli organizacji społecznej.

                                               

Kazimierz Wyszomirski

Kazimierz Wyszomirski – działacz polskiego ruchu narodowego, pedagog, członek zarządu głównego związku młodzieży wiejskiej. Jednym Z Założycieli Spółdzielni Turystyczno-Rekreacyjnego "Społeczność Rybaków". Prezydent od 1937 do 1939 roku. Opowiada ...

                                               

Aleksander Wyszyński

Aleksander, Marian Wyszyńskiego – polski prawnik, działacz społeczny i samorządowy, polityk, senator III kadencji w II RP.

                                               

Robert Zaborski

Robert Zaborski – działacz społeczny, założyciel i pierwszy Prezes za okres 2004-2016 Stowarzyszenie Oliwskiego kochanie, teraz jego posłańca, Kawalera Orderu uśmiechu, animator kultury, twórca wielu projektów w dziedzinie kultury, podróżnik.

                                               

Józef Zadurski

Ukończył szkołę średnią. W czasie Pierwszej wojny światowej służył od 1914 roku w legionach w 1-m пехотном półkę, a następnie w 5 pułku piechoty, należący do stojaka. Od 1918 roku służył w armii polskiej. W 1922 roku, był wojskowym chmur. Po wojn ...

                                               

Alicja Zając

Alice Mary Zająca z domu szef polskiego działacza społecznego i samorządowiec, senator VII i VIII, IX i X kadencji.

                                               

Tomasz Zając (samorządowiec)

Thomas Peter Rabbit – polski urzędnik i samorządowiec, edukacja analityka w okresie 2011-2014 przewodniczącego rady Lubelskie, burmistrz 2014-2018 Hrubieszowa.

                                               

Ludwik Zakrocki

W czasie Pierwszej wojny światowej służył w legionach. W 1921 roku został zwolniony do rezerwy w stopniu kapitana. Był prawnikiem, pracował jako notariusz. Mieszkał w kolorze Białym. Pracował w kontekście polskich legionistów i podczas robienia z ...

                                               

Maria Zakrzewska-Raniecka

Maria Закоржевского-Raniecką – polski działacz społeczny i edukacji, bibliotekarz, założyciel biblioteki publicznej w Ciechanowie. Była z bogatej rodziny ziemiańskiej. Jej ojciec jest chory Steven-Закржевский wziął udział, właściciel białyszewski ...

                                               

Janina Zakrzewska (nauczyciel)

Urodził się w rodzinie polskich patriotów, emigrantów mieszkających we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Ojciec Janiny - Louis Dygat 1839-1901, zastępca dyrektora departamentu rachunkowości firmy koleją na Północy w Paryżu i był znanym działac ...

                                               

Zofia Zaleska (posłanka)

Zofio Залесского od domu Borakowska – polski działacz społeczny, dziennikarz, poseł na Sejm III kadencji w II RP z listy partii Narodowej, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945, w latach 1954-1957, przedstawiciel polskiego rz ...

                                               

Adam Zaleski

Ojciec, Richard, prawnik i kupiec, uczestnik i wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, uczestnik obrony Lwowa w 1939 roku. Jako oficer rezerwy, był w sowieckiej niewoli, w obozach w Starobielsku na Ukrainie, na mocy decyzji władz s ...

                                               

Tadeusz Załęski

W czasie okupacji członek AK, przeprowadziła szkolenie zamknięte. Po wojnie ukończył studia filologiczne w Olsztynie, Polska nauczycieli szkoły Wyższej. Organizator i niezmienny dyrektor szkoły w zielony. Autor kilkunastu tomików wierszy i prozy. ...

                                               

Helena Załuska

Elena Maria Załuska s. z domu Hrabina Brzostowska herbem strzemię – Polska właścicielem dóbr ziemskich.

                                               

Michał Karol Załuski

Michael Karol Załuski od płaszcz Iwonicz z Junosza ręce – Hrabia, kierownik uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i praw pokrewnych, szambelan austriacki, generał Драгунский, działacz społeczny.

                                               

Maria Zamoyska

Marii Замойской – polski działacz społeczny i pedagog. Urodził się czwartym, najmłodszym dzieckiem Jadwigi z Zieliński i Genu. Władysław Zamoyskich, siostra Władysława, właściciel kórnickich intelektualnej i Zakopanego. Kształciła się w Paryskiej ...

                                               

Jadwiga Zamoyska

Była córką Tytusa Działyńskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich. Pierwsze lata życia spędził w galicyjskim Oleszycach, z 1838 był w skradzionym Kórniku ojciec. Kształciła się w domu pod kierunkiem prywatnych nauczycieli, Wanda Żmichowskiej i an ...

                                               

Jan Tomasz Zamoyski

Jan Tomasz zniszczyli polski ziemianin i polityk, dyrektor WP. W latach 1939-1944 był xvi i ostatnim ordynatem Zamojskiej kod. Senator II kadencji, przewodniczący partii Narodowo-demokratyczny okresie 1991-1998. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Władysław Zamoyski (1853–1924)

Władysław zniszczyli herb hrabiego Tołstoja – polski działacz społeczny, założyciel ceny na Kórnickich, członek-założyciel towarzystwa gimnastycznego "Sokół" w Krakowie.

                                               

Luba Zarembińska

Sukienka Zarembińska – Polska Reżyser teatralny i działacza społecznego, założyciela Centrum "Шамоцине stacji", a także miejscowy teatr i Stowarzyszenie edukacyjnych i ośrodków kultury w Szamocinie.

                                               

Jan Zarewicz

Stycznia Zarewicz pochodzenia Rusinem, syn kapłana z Skolego. Był farmaceutą. Do Sanoka był właściciel najstarszej apteki miasta w regionalnych, które wraz z nieruchomościami zakup wraz z Anną Zarewicz 10 kwietnia 1856 syna Józefa Szczerbińskiego ...

                                               

Maciej Zarębski

Absolwent akademii medycznej w Białymstoku, który ukończyła w 1966 roku. gdzie, po ukończeniu szkoły podjął pracę jako asystent na katedrze farmakologii. W 1971 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Od 1975 do 2003 roku pracował w szpital ...

                                               

Dorota Zawacka-Wakarecy

Dorota Elżbieta Zawacka-Wakarecy nauczyciel Polska i działacz społeczny, prezydent Generalnej archiwum Fundacji Elżbiety Zawackiej i muzeum Narodowe Żytomierzu armii i wojskowej służby polek w Toruniu.

                                               

Stanisława Zawadecka-Nussbaum

Stanisława Zawadecka-Nussbaum – działacz-partia polityczna okresu NPR, poseł do parlamentu III i IV kadencji.

                                               

Jerzy Zawadzki

Jerzy stycznia szachowy polskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła, działacz społeczny i charytatywny, proboszcz Europejska solidarność" i honorowy каноником kapituły w Ełku, i proboszcz parafii Najświętszego Serca pana Jezusa w Suwałkach. Nazywa się ...

                                               

Józef Zawadzki (lekarz)

Pochodził z rodziny o patriotycznych tradycji, której członkowie zajmowali się, w szczególności, buntownik ranny styczniowymi. Ma to wpływ na wybór kierunku badań – medycyna na uniwersytecie Warszawskim. To była praktyka w pierwszych Europejskich ...

                                               

Adam Zawartka

Adam Zawartka żołnierzy września 1939 roku i partyzantów brygady aktywistów politycznych, animator życia kulturalnego. W ciągu 46 lat bez przerwy zajmował stanowisko w miejscowości Солтысы, 65 lat, był szefem straży pożarnej i ruchu ludowego.

                                               

Romana Zawitkowska

W latach 1962-1967 był nauczycielem w szkole specjalnej w Sopocie, a następnie w latach 1967-1980 asystent wojewódzkiego zdrowia psychicznego w Gdańsku. Od 7 do 17 listopada 1980 roku uczestniczył w strajku, okupacyjni w prowincjonalnym biurze w ...

                                               

Stefan Ząbczyński

Stefan Żabczyński – polski działacz społeczny, partyzantów podczas Ii wojny światowej, pedagog, twórca i niezmienny kurator muzeum strażaka z Olkusz Ziemi.

                                               

Mirosław Zdanowicz

Władysław Zdanowicz – polski działacz społeczny, mistrz Polski i przyszły trener reprezentacji polski w motocrossie, w latach 2002-2018 członek rady miasta Gdańska z ramienia platformy Obywatelskiej.

                                               

Stanisław Zdanowski

Stanisław słupskiego bogusława – polski działacz niepodległościowy i społeczny, legionista, żołnierz, wiceprezes Siedlce w latach 1931-1939.

                                               

Stefan Zdanowski

Stefan słupskiego bogusława – polski działacz niepodległościowy i społeczny, żołnierz W. O. W. żołnierzy wojny 1920 roku.

                                               

Mieczysław Zdzienicki

Mieczysław Zdzienicki, Siekiel-Zdzienicki), polski działacz społeczny, prawnik, bibliofil, prezes Towarzystwa przyjaciół książki w Kaliszu. Należał do świata ruchu bibliofilskiego w Kalisz. W 1927 roku był wśród założycieli miejscowego Towarzystw ...

                                               

Michał Zenkteler

Był rolnikiem i inżynier rolnictwa. Ukończył szkołę średnią w Śremu i jeden rok służby wojskowej w armii cesarstwa Niemieckiego. W latach 1911-1914 studiował rolnictwo w akademii rolniczej w Lipsku i w Berlinie. Do i wojny światowej pracował w ta ...

                                               

Józef Ziarnkowski

Józef Ziarnkowski urodził się w Turku, i jego ojciec Michał Ziarnkowski, rzemieślnik. Zaczął pracować w swoim zawodzie, po zakończeniu tylko 4 klasy polskiej szkoły ogólnej i terminując od krawca. W Lesznie, od 1927 do 1929 r. w 17 pułk ułanów by ...

                                               

Edmund Zieleniewski

Andrzej Jan krawędzi Zieleniewski-przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego, ojciec Edmund Paweł Zieleniewskiego.

                                               

Franciszek Zieliński (poseł)

Daniel Zieliński, nauczyciel, administrator, polityk i działacz społeczny. W 1901 roku ukończył pracowników seminarium i rozpoczął pracę nauczyciela w Żurominie. W latach 1915-1921 korzyści zarządzania rodziny Karola Niezabytowskiego. W latach 19 ...

                                               

Kamil Zieliński (polityk)

Krzysztof Kamil Zieliński-polski polityk, ekonomista i samorządowiec w Zastępca 2015-2019 дольношленски.

                                               

Zbigniew Zieliński (pułkownik)

Z. Zieliński PS. "S" – pułkownik wojska polskiego, członek armii Krajowej i żołnierze wyrzucili jako członek podziemnej armii polskiej. Działacz społeczny, założyciel i pierwszy kierownik działu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, a tak ...

                                               

Józef Kazimierz Ziemacki

Józef Kazimierz Ziemacki – polski chirurg, profesor, jeden z odnowicieli uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, honorowy rektor i oficjalny rektorem uniwersytetu. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie medycyny. Działacz społeczny. Prezes po ...

                                               

Teresa Zienkiewicz

Teresa Zienkiewicz – polski pedagog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działacz samorządu terytorialnego i społecznej w dziedzinie kultury, edukacji i zabezpieczenia społecznego osób starszych i osób potrzebujących pomocy pośmi ...

                                               

Maria Zientara-Malewska

W 1926 roku ukończył pracownikom warsztatu w Krakowie. W latach 1921-1923 pracował w gazecie w Olsztyn. W tym czasie zorganizował i koła kobiet polek i Związku Młodzieży w Prusach Wschodnich. Krótko prowadził polskiego przedszkola naszego komplek ...

                                               

August Zientara

Sierpnia Zientara – działacz polskiej Warmii. Zientara żyli w Brąswałdzie w pobliżu Olsztyna, gdzie zatrzymać się z pracy na roli i murarstwa. Należał do kilku polskich organizacji i stowarzyszeń na ziemi Warmiński, w szczególności, wchodził w sk ...

                                               

Stefan Ziętowski

Stefan Ziętowski – polski poligraf, kreator, popularyzator wiedzy o Islandii, publicysta, działacz społeczny i założyciel Towarzystwa przyjaźni polsko-islandzka w Warszawie, niezmienny sekretarz Zarządu i redaktor naczelny "Islandia". Został poch ...

                                               

Aleksy Zin

Alex Sin – polski technolog obróbki drewna, obróbka drewna menedżer przemysłu, autor publikacji w prasie, społecznik, działacz sportowy, artysta i mecenas kultury, związane z Hajnówka.

                                               

Andrzej Zubrzycki

Był dyrektorem szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskiego i działał w związku rezerwistów i podczas robienia zdjęć. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935-1938 wybrane 12 764 głosów z 30 powiatów: opatowski i iłżecki. Pracowała w szkole opłatą.

                                               

Tadeusz Sas-Zubrzycki

Tadeusz Kazimierz Sas-Зубжицки herb Sas broni – kapitan rezerwy wojska polskiego, pisarz i działacz społeczny, laureat Orderu "Virtuti Militari".

                                               

Tadeusz Zwiedryński

Tadeusz Zwiedryński – działacz polskiego antykomunistycznego podziemia, a następnie opozycji demokratycznej w czasach PRL.

                                               

Olga Zwierzyna-Hora

Olga fauny-Góra – działacz społeczny, członek Partii, członek organizacji Ludowego do sejmu PRL. I termin.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →