Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 352                                               

Krzysztof Łanda

Gregory Landa – polskiego lekarza, biznesmena i urzędnika państwowego, w latach 2015-2017-podsekretarz stanu Ministerstwa zdrowia.

                                               

Jan Łańcucki

Jan Andrzej Łańcucki – polski lekarz, profesor, doktor nauk medycznych, pułkownik wojska polskiego, główny dermatolog polskiej armii.

                                               

Grzegorz Łapanowski

Grzegorz Лапановского – polski kucharz, kulinarny, dziennikarz, prezenter telewizyjny i przedsiębiorca.

                                               

Aleksandra Łappa

Aleksander Лаппа Karwowska również znany jako Aleksander Karwowska Lappów, Aleksander Лаппо,Olga Łappianka – polski działacz państwowy, oświatowy i pedagog społeczny.

                                               

Antoni Ławrynowicz (żołnierz)

Antonio, Napoleon Ławrynowicz – polski działacz kombatancki, pułkownik wojska polskiego w stanie spoczynku, weteran Wielkiej wojny Ojczyźnianej, spadochroniarz, jeden z założycieli tradycje polskiej kawalerii, długoletni działacz środowiska Kleeb ...

                                               

Józef Łepkowski

Józef Aleksander płaszcz Łepkowski Dąbrowa broni-polski archeolog i historyk, encyklopedysta, filozof, działacz społeczny, rektor uniwersytetu jagiellońskiego, członek wirylista w 1885 roku, podczas V kadencji Sejmu Krajowego Galicji. Wszedł do h ...

                                               

Tadeusz Łęcki

Syn Józefa i Stanisławy. Ukończył szkołę wspólnego Iłży i warsztaty dla pracowników w Kielcach. W 1938 roku ukończył szkołę Podkhorunzhy we Lwowie i został skierowany do służby 52 PP. W jej szeregach brał udział w kampanii wrześniowej, został ran ...

                                               

Wojtek Łępicki

Wojtek Łępicki – muzyk, basista, terapeuta, związkowiec, działacz społeczny. Od 2002 roku pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, Gdzie Teatr "my", ludzie, którzy mają psychicznie. Od 1998 roku jest związana jako basista grupy: w zakresie w ...

                                               

Stanisław Łopaciński

Stanisław Jan godło Ignacy Łopaciński Lubicz – polski prawnik ziemianin, poseł do Rady Państwa Imperium Rosyjskiego, działacz społeczny, Przyszedł z Łopacińskich w domu saryjskiej. Urodził się 11 i 24 marca w 1851 roku jako syn Ignacego i Marii 1 ...

                                               

Maria Łopatkowa

Maria płytowe rok. Maria Łopatko – polski działacz społeczny, pisarz, pedagog, członek senator Sejmu.

                                               

Teresa Łubieńska

Porucznik Teresa godło Lubieńska Poman, de domo Skarżyńska, polski działacz społeczny, armii Krajowej.

                                               

Lesław Augustyn Łuczak

Leslaw Augustyn Вуек – polski przedsiębiorca, menedżer, inżynier, wieloletni przewodniczący rady nadzorczej ПРОМАГ, prezes zarządu ПРОМАГ a ПРОМАГ por. przyznane na wniosek Wojewody Wielkopolskiego Złoty Krzyż zasługi.

                                               

Adela Łukiewska

George Łukiewska Z D. Łęgowska-działacz społeczny, członek Polskiego Czerwonego Krzyża. Urodził się w Feliksowie następny WebGate jak córka Pawła i Juliana Łęgowskich. Jej siostra była poseł Anna Пясецкая. 20 maja 1890 roku, poślubił Frances Łuki ...

                                               

Wacław Łypacewicz

Syn Wojciech, obywatel Ziemi i Valeria z Żelechowiczów. Z trzeciej klasy gimnazjum w Warszawie, należał do tajnych grup samokształceniowych. Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego w 1892 roku. Następnie udał się do Rzymu w charakterze ...

                                               

Piotr Łysakowski

Peter Stefan Łysakowski – polski historyk i działacz społeczny, doktor nauk humanistycznych, 2005-2006-sekretarz stanu w Ministerstwie sportu.

                                               

Piotr Łyszczak

Urodził się w Skalmierzycach w Ostrowskim centrum. W wieku 8 lat wraz ze swoim bratem Józefem został sierotą. Wychowany w rodzinie zastępczej chłopskiego pochodzenia. Po podstawowej ogólnokształcącej szkoły w latach 1892-1895 przeszkoleni zawodu ...

                                               

Karol Machalski

Urodził się w rodzinie Maurice a i Margaret od Maldant dom. Po ukończeniu szkoły średniej we Lwowie rozpoczął studia na wydział inżynierii miejscowej politechniki, który ukończył w 1910 roku. 29 czerwca 1912 roku w Wiedniu poślubił Elenie Daszkie ...

                                               

Beata Maciejewska (polityk)

Monika Maciejewska Beata – Polska polityk, publicysta i działacz społeczny, poseł na Sejm RP IX kadencji, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego lewicy.

                                               

Ludwik Maciejewski

W czasie ii wojny światowej przebywał z rodziną w Warszawie. W 1940 roku przeniósł się do Lubartowa, gdzie uczestniczył w tajnych edukacji zawodowej i z 1944 roku pracował w regionalnej rolniczej spółdzielni handlu. Od lutego 1945 roku był organi ...

                                               

Maurycy Maciszewski

Dr Maurycy Maciszewski – polski pedagog. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1873 roku w prawdziwej szkole w Krakowie. Jak pracował w C. K. gimnazjum w Brzeżanach, gdzie uczył historii i propedeutyki filozofii i biblioteka zawiadowcą, a następnie 9 l ...

                                               

Joanna Maćkowiak-Pandera

Joanna Mackowiak-Пандира – Polski ekspert ds. energii i klimatu, działacz społeczny i kobiety państwa, doktor nauk środowiskowych, 2011 r sekretarz stanu w Ministerstwie środowiska.

                                               

Oswald Madecki

Madecki Oswald – polski lekarz i misjonarz świeckiej, długoletni dyrektor szpitala Świętego Serca w Abeokucie.

                                               

Jan Madey

W 1964 roku ukończył studia magisterskie z matematyki na wydziale matematyki i fizyki uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora filozofii, 1972, i doktora filozofii w 1979 roku. Postanowieniem prezydenta RP z d ...

                                               

Ryszard Majchrzak

W latach 1951-1956 przewodniczący rady naczelnej Związku studentów polskich. Następnie na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie spraw zagranicznych, w szczególności, dyrektor gabinetu ministra Adama Rapackiego, ambasador Polski w Meksyku 196 ...

                                               

Ewa Majewska

Ewa Alicja Majewska – Polska filozofka, feministka. W latach 90-tych. i na początku lat 2000-tych. uczestniczy w działalności ruchów anarchistycznych, antygranicznych, ekologicznych i kobiet.

                                               

Czesław Majorek (duchowny)

Julia Voice – polski ksiądz katolicki, kapelan Jego Świątobliwości, kanon gremialny rozdział коллежского Kaliskiejбыл. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1973 roku. Sid, aby zbudować dom katechezy i kościół Św. Pawła w mieście Ostrów Wielkopolski, b ...

                                               

Jadwiga Majówna

Jadwiga Majówna-działacz społeczny, absolwent Wyższych kursów dla kobiet A. Baranieckiego, seminarium, szkolenie kobiet do Krakowa, gdzie był nauczycielem w 1896 roku i przedstawione ćwiczenia, jak korona. Był również właścicielem zakładu gimnast ...

                                               

Tadeusz Makarewicz

Tadeusz Makarewicz – pułkownik wojska polskiego, członek Wojskowej rady Ocalenia Narodowego, w latach 1981-1983.

                                               

Janusz Makuch

Absolwent filologii polskiej uniwersytetu jagiellońskiego. Jest jednym z założycieli festiwalu kultury żydowskiej w Krakowie. Na mocy rozporządzenia Prezydenta z dnia 14 kwietnia 2008 roku. za wybitne zasługi w sprawie identyfikacji, gromadzenia ...

                                               

Krzysztof Malarecki

Krzysztof Bogusław Malarecki – polski biznesmen, właściciel firm, działających w trybie rzeczywistym Kristoff majątku prac wykończeniowych, z siedzibą w Kalifornii firmy Pałac Chojnata Krzysztof Malarecki, działał w anty-komunistycznej opozycji w ...

                                               

Helena Malczewska

Helena Malczewska – polski działacz, przewodniczący wielu stowarzyszeń i organizacji charytatywnych. W końcu XIX wieku Helena Malczewska, z nieznanego powodu przeniósł się do Katowic, gdzie w 1898 roku założył pierwszy w mieście 4 klasy szkoły śr ...

                                               

Antoni Malecki (biskup)

Aleksander Malecki – polskiego Rzymsko-katolickiego biskupa, działacz polonijny w Sankt-Petersburgu, biskup Mohylewski i administratorem apostolskim Leningradu.

                                               

Jadwiga Maleszewska

Jadwiga Maria Maleszewska – polski działacz społeczny, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia "rodzina policyjna", wiceprezes Stowarzyszenia "rodzina wojskowa" w latach 30-tych. XX wieku.

                                               

Józef Malinowski

Józef Kazimierz Malinowski – prawnik, społecznik, honorowy obywatel Lwowa. Ukończyła prawo na uniwersytecie Lwowskim, doktoryzował się w Wiedniu. Po egzaminie, wyznaczony adwokat we Lwowie w 1850 roku. W latach 1848-55 spotkali się w radzie miast ...

                                               

Sebastian Malinowski

Sebastian Piotr Malinowski – historyk, pedagog, działacz społeczny, lokalny patriota i działacz "Solidarności" Urodził się w Bydgoszczy. Był synem Johna i Danuta. Uczył się w szkole podstawowej nr 29 przy ulicy stawowej IV i LO. Naukę kontynuował ...

                                               

Marcela Małachowska

Była córką Marcel Tarnawieckiego 1808-1886, prawnik, polityk, siostra Ludwika rod. 1842, zginął w czasie powstania w styczniu 1863 roku. Była żoną Godzimira Małachowskiego 1852-1908, prawnik, który był profesorem w firmie jej ojca, a po jego śmie ...

                                               

Adam Mamak

W 1912 roku usunięty z gimnazjum za przynależność do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej. Uczestniczył w polsko-bolszewickiej wojny 1920 roku. Ukończył medycyny weterynaryjnej we Lwowie. W 1930 roku rozpoczął swoją karierę polityczną w Polski ...

                                               

Bożena Mamontowicz-Łojek

Zenona Bożena Mamontowicz-Łojek – Polska historyk baletu, teatroved i działacz społeczny, prezes polskiej fundacji Katyńskiej, założycielka Warszawskiej rodzin katyńskich.

                                               

Stanisław Mańkowski (senator)

Stanisław Mary Grzegorz Маньковский, lub Szołdrach. 24 marca 1937 r. w Poznaniu) - polski ziemianin, senator, polityk, w drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

                                               

Czesław Marchewicz

Czesław Marchewicz ksiądz, zmartwychwstaniec, kawaler Orderu uśmiechu, założyciel wspólnoty Burego niedźwiedzia. W 1978 roku wstąpił do nowicjatu księży Zmartwychwstańców, a w 1985 roku przyjął świecenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął ...

                                               

Ignacy Ścibor Marchocki

Ignacy, George Alexander-Мархоцкого w herb Ostoja – polski szlachcic, chorąży trembowelski, komisarz powiatu kamieneckiego. Można Jarmolińcach, Otrokowie, Mińkowcach na ogonie, znane z deklaracji w ich posiadaniu jednostkowego księstwa Mińkowieck ...

                                               

Olga Marcinkiewicz

Olga Marcinkiewicz – menedżer kultury, kurator sztuki, działacz społeczny, tłumacz. Absolwent wydziału wiedzy-D. S. teatr w Warszawie. On także ukończył studia podyplomowe na wydziale historii i filozofii, sztuce i architekturze central European ...

                                               

Kamila Marcinkiewicz

Kamila Marcinkiewicz-pianista, nauczyciel muzyki, polski polityk, społecznych i edukacyjnych w guberni Mińskiej. Córka Wincentego Dunin-Marcinkiewicza. W latach sześćdziesiątych XIX wieku i aktywnie pracował w Komitecie pomocy powstańcom i wygnań ...

                                               

Włodzimierz Marciński

Organizacja absolwent przetwarzanie danych szkoły głównej planowania i statystyki w Warszawie. Z специализирутся 1972 r. w sprawie aplikacji informatyki. Był autorem oprogramowania jest produkowany w Polsce sprzęt i wdrożona wiele przydatnych sys ...

                                               

Józef Marczewski

Józef Марчевский − lekarz, działacz społeczny i samorządowy, prezydent miasta Częstochowy w latach 1917-1919 i 1920-1927.

                                               

Maciej Marczewski (działacz sportowy)

Eugeniusz Stanisław Марчевский-polski działacz sportowy i społeczny, który jest certyfikowanym trenerem tenisa i trener-specjalista w sportowych i ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Lublinie. Członek zarządu województwa Lubel ...

                                               

Aleksander Mardkowicz

Aleksander Mardkowicz – polski pisarz, poeta, wydawca i działacz społeczny narodowości Karaimskiej, entuzjasta kultury i języka karaimskiego.

                                               

Krzysztof Margol

Krzysztof Margol – polski działacz społeczny, nauczyciel i samorządowiec, były burmistrz miasta Nidzica, współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji rozwoju "Nida".

                                               

Aleksander Margolis

Aleksander Margolis, PS. "Paweł Garth" – polski lekarz i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia.

                                               

Józef Markiewicz (lekarz)

W młodości, uczeń Stanisława Moniuszki w Wilnie, po studiach praktykował w Moskwie. Z 1861 mieszkał w Grodnie. Był uczestnikiem powstania Styczniowego, za co został zesłany w głąb Rosji ze strony władz rosyjskich. W latach 80-tych. XIX wieku, stw ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →