Топ-100

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 349
                                               

Staroobrzędowcy w Estonii

Staroobrzędowcy w Estonii są obecni od końca XVII w. Pierwsi osadnicy tego wyznania na wymienionym obszarze byli uchodźcami z ziemi nowogrodzkiej, uciekającymi przed represjami ze strony władz świeckich oraz hierarchii Rosyjskiego Kościoła Prawos ...

                                               

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców – staroobrzędowa Cerkiew bezpopowców pomorzan, działająca w Polsce. Wspólnota od 2013 jest wpisana do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A p ...

                                               

Bezpopowcy

Bezpopowcy – jeden z dwóch głównych odłamów ruchu staroobrzędowego, powstały w końcu XVII w. Specyficzną cechą bezpopowców jest wiara w panowanie Antychrysta na ziemi, co powoduje w ich ocenie nieważność sakramentów sprawowanych przez jakikolwiek ...

                                               

Sobór moskiewski (1666–1667)

Sobór moskiewski – sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego odbywający się przy udziale cara Aleksego I, przedstawicieli bojarów, prawosławnych patriarchów Aleksandrii i Antiochii oraz delegatów episkopatu wymienionych Kościołów. Jego podstawowym ...

                                               

Cmentarz prawosławny w Warszawie

Cmentarz prawosławny na Woli – cmentarz znajdujący się przy ul. Wolskiej w dzielnicy Wola w Warszawie. Jest jedyną warszawską nekropolią przeznaczoną dla osób wyznania prawosławnego, od lat 70. XX wieku możliwe są na niej również pochówki katolic ...

                                               

Polski Kościół Starokatolicki

Polski Kościół Starokatolicki – historyczny kościół starokatolicki, który działał na terenie Polski w latach 1931–1996. Organem prasowym wspólnoty było pismo Polska Odrodzona.

                                               

Hieronim Ossoliński

Hieronim Ossoliński herbu Topór – kasztelan sandomierski, uczestnik sejmu podpisującego unię polsko-litewską w Lublinie w 1569 roku, wyznawca kalwinizmu, przywódca stronnictwa innowierców w Małopolsce za króla Zygmunta Augusta, sygnatariusz konfe ...

                                               

Jan Przypkowski (młodszy)

Jan Przypkowski herbu Radwan – podsędek ziemski zatorski, działacz kalwiński. Był najstarszym synem Jana i Katarzyny z Samborzeckich, bratem Mikołaja. W latach 1583–1585 przebywał za granicą, gdzie wyjechał wraz z bratem Mikołajem, pod opieką Mar ...

                                               

Mikołaj Rej (młodszy)

Mikołaj Rej z Rejowca herbu Oksza – działacz kalwiński, rotmistrz wojsk koronnych, najstarszy syn Mikołaja Reja i Zofii Kosnównej.

                                               

Stojeszyn Pierwszy

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła 386 mieszkańców i była ósmą co do wielkości miejscowością gminy Modliborzyce. W Stojeszynie zachował ...

                                               

Jan II Bal

Jan II Bal herbu Gozdawa – syn Matjasza III, szlachcic polski z Hoczwi, ożeniony z Anną Sienieńską z Sienna, protestant wyznania kalwińskiego. Studiował w Padwie, w roku 1592 był jednym z pierwszych ofiarodawców wystawienia ołtarza i kaplicy pod ...

                                               

Bogusław Potocki

Bogusław Potocki herbu Srebrna Pilawa – dworzanin królewski, podkomorzy halicki, starosta jabłonowski, rotmistrz wojsk koronnych, elektor 1674. Urodził się ok. 1640 roku jako syn Jana Teodoryka, podkomorzego halickiego i Anny Leszczyńskiej herbu ...

                                               

Mikołaj Jazłowiecki

Mikołaj Jazłowiecki herbu Abdank – starosta śniatyński, czerwonogrodzki, starosta sokalski w 1595 roku. Jego ojcem był Jerzy Jazłowiecki, hetman wielki koronny w latach 1569-1575 bez formalnej nominacji, hetman polny koronny w 1569, wojewoda podo ...

                                               

Jan Kazimierz Paszkiewicz

Jan Kazimierz Paszkiewicz, żył w pierwszej połowie XVII wieku – Rusin, szlachcic słucki herbu Radwan, wyznawca kalwinizmu. Sługa Kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na temat jego życia zachowało się niewiele informacji. Jedną z nich jest t ...

                                               

Siedzieniewicze

Siedzieniewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Gudziewicze. W dwudziestoleciu międzywojennym leżała w Polsce, w województwie białostockim, w powiecie grodzieńskim, w gminie Gudziewicze. Według P ...

                                               

Pieczyski

Pieczyski – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Perlejewo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

                                               

Usza Wielka

Usza Wielka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

                                               

Trzebieszów

Trzebieszów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Trzebieszów. Wieś królewska położona była w drugiej połowie XVI wieku w ziemi łukowskiej województwa lubelskiego. W latach 1975–1998 miejscowość adminis ...

                                               

Kościół i klasztor Bernardynów pw. św. Barbary w Przeworsku

Kościół pw. św. Barbary i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku – kościół i dom zakonny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych, znajdujący się w Przeworsku; siedziba parafii Świętej Barbary w Przeworsku; podwójne Sanktuarium ...

                                               

Jerzy Drucki-Sokoliński

Jerzy Drucki-Sokoliński – książę, podkomorzy witebski i regimentarz, walczył za króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego w wojnach przeciw Rosji broniąc Dyneburga. W 1577 wzięty do niewoli. Po elekcji króla Zygmunta III posłował do niego od stan ...

                                               

Abraham Ezofowicz

Jan Abraham Ezofowicz Rabinkowicz, Jan Abraham Józefowicz – żydowski kupiec, który w roku 1488 przeszedł na prawosławie, uszlachcony w roku 1507 i przyjęty do herbu Leliwa. Dzierżawca komór celnych w Kownie, Połocku i Smoleńsku oraz mennicy litew ...

                                               

Iwan Nieczaj

Pochodził z dawnej ruskiej rodziny ziemiańskiej herbu własnego. Brał udział w powstaniu Bohdana Chmielnickiego, odznaczając się walecznością. W 1648 r. oficer bracławskiego pułku dowodzonego przez jego brata, Daniła Nieczaja. Z końcem 1655 nakaźn ...

                                               

Lojalność wobec Królestwa

Lojalność wobec Królestwa – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych o charakterze międzynarodowym, zorganizowanych przez Świadków Jehowy, które rozpoczęły się w czerwcu 1981 roku na półkuli północnej, a zakończyły się w styczniu 1982 roku na ...

                                               

Struktura organizacyjna Świadków Jehowy

Struktura organizacyjna Świadków Jehowy – organizacja Świadków Jehowy zarządzana jest w sposób określany przez nich jako teokratyczny. W społeczności Świadków Jehowy nie występuje podział na duchownych i laików – wszyscy są duchowymi braćmi i sio ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Hondurasie

Świadkowie Jehowy w Hondurasie – Społeczność wyznaniowa Hondurasie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 23 016 głosicieli, należących do 439 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej z ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Chorwacji

Świadkowie Jehowy w Chorwacji – społeczność wyznaniowa w Chorwacji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 4965 głosicieli, należących do 58 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebr ...

                                               

Biuro oddziału

Biuro oddziału, Dom Betel, Betel, Biuro Oddziału – ośrodek, koordynujący działalność Świadków Jehowy na terenie jednego lub kilku krajów/państw. Pracują w nim ochrzczeni Świadkowie Jehowy przez zadeklarowany czas. Wykonują prace administracyjne, ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Indonezji

Świadkowie Jehowy w Indonezji – społeczność wyznaniowa w Indonezji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 29 107 głosicieli, należących do 514 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku z ...

                                               

Świadkowie Jehowy na Kubie

Świadkowie Jehowy na Kubie – społeczność wyznaniowa na Kubie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 94 873 głosicieli, należących do 1457 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrał ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Dominikanie

Świadkowie Jehowy w Dominikanie – społeczność wyznaniowa w Dominikanie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 38 754 głosicieli, należących do 572 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pański ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Bośni i Hercegowinie

Świadkowie Jehowy w Bośni i Hercegowinie – społeczność wyznaniowa w Bośni i Hercegowinie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 1065 głosicieli, należących do 17 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pań ...

                                               

Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce

Biuro Oddziału w Polsce – biuro nadzorujące działalność polskich Świadków Jehowy. Znajduje się w Nadarzynie pod Warszawą. Mieszka i pracuje w nim około 150 osób zatrudnionych jako wolontariusze. Pierwsze Biuro Oddziału w Polsce zostało utworzone ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Gruzji

Świadkowie Jehowy w Gruzji – społeczność wyznaniowa w Gruzji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 18 021 głosicieli, należących do 215 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrało ...

                                               

Biuro Główne Świadków Jehowy

Biuro Główne Świadków Jehowy – ośrodek nadzorujący międzynarodową działalność Świadków Jehowy. Biuro Główne jest również siedzibą Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. W latach 1909–2016 mieściło się w nowojorskim Brooklynie w Stanach Zjednoczonyc ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Kongu

Świadkowie Jehowy w Kongu – społeczność wyznaniowa w Kongu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 8808 głosicieli, należących do 98 zborów Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrały się 3 ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Tuvalu

Świadkowie Jehowy w Tuvalu – społeczność wyznaniowa w Tuvalu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 93 głosicieli, należących do 1 zboru. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało się 22 ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Gwinei

Świadkowie Jehowy w Gwinei – społeczność wyznaniowa w Gwinei, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 1031 głosicieli, należących do 23 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrały si ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Belize

Świadkowie Jehowy w Belize – społeczność wyznaniowa w Belize, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca 2019 roku 2702 głosicieli, należących do 61 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało się ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Islandii

Świadkowie Jehowy w Islandii – społeczność wyznaniowa w Islandii, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 390 głosicieli, należących do 7 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrało ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Bangladeszu

Świadkowie Jehowy w Bangladeszu – społeczność wyznaniowa w Bangladeszu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 324 głosicieli, należących do 6 zborów. Na uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało się ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Malezji

Świadkowie Jehowy w Malezji – społeczność wyznaniowa w Malezji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 5521 głosicieli, należących do 120 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrały ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Ugandzie

Świadkowie Jehowy w Ugandzie – społeczność wyznaniowa w Ugandzie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 8652 głosicieli, należących do 164 zborów i ponad 50 grup w 8 obwodach. Na dorocznej uroczystości Wieczer ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Sierra Leone

Świadkowie Jehowy w Sierra Leone – społeczność wyznaniowa w Sierra Leone, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 2465 głosicieli, należących do 41 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 rok ...

                                               

Praktyki religijne Świadków Jehowy

Praktyki religijne Świadków Jehowy – ogół indywidualnych i zbiorowych działań, uznawanych za elementy wielbienia Boga w religii Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy uważają, że wszelkie wierzenia i praktyki religijne chrześcijan powinny być oparte ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Mjanmie

Świadkowie Jehowy w Mjanmie – społeczność wyznaniowa w Mjanmie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 4821 głosicieli, należących do 91 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Australii i Oceanii

Świadkowie Jehowy w Australii i Oceanii – społeczności wyznaniowe, należące do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, działające na terenie państw i terytoriów zależnych Australii i Oceanii, liczące w 2019 roku łącznie 102 860 głosicieli. Naj ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Mołdawii

Świadkowie Jehowy w Mołdawii – społeczność wyznaniowa w Mołdawii, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy. Artykuł opisuje historię działalności Świadków Jehowy nie tylko w obecnej Mołdawii, ale także na tym terenie przed powstaniem ...

                                               

Pionier (Świadkowie Jehowy)

Pionier – ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną dobrowolnie zobowiązuje się przeznaczać określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku.

                                               

Świadkowie Jehowy w Australii

Świadkowie Jehowy w Australii – społeczność religijna w Australii, należąca do ogólnoświatowej społeczności Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 68 646 głosicieli, należących do 762 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Republice Środkowoafrykańskiej

Świadkowie Jehowy w Republice Środkowoafrykańskiej – społeczność wyznaniowa w Republice Środkowoafrykańskiej, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 2901 głosicieli, należących do 58 zborów. Na dorocznej uroczy ...