Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 339                                               

Jerzy Miciński

Miciński, Jerzy – polski dziennikarz i historyk marynista, autor książek poświęconych dziejom polskiej floty.

                                               

Bruno Miecugow

Bruno Miecugow – polski dziennikarz, publicysta i pisarz, przez wiele lat związany z "dziennik polski".

                                               

Juliusz Mieroszewski

Julius Mieroszewski – polski dziennikarz, publicysta i pisarz polityczny. W latach międzywojennych współredagował w Krakowie "ilustrowany Kurier codzienny". Wyspecjalizowanych w sprawach dotyczących niemieckiej polityki. Po ataku Iii Rzeszy na Po ...

                                               

Andrzej Mietkowski

Syn Vadim Mietkowskiego, wnuk Mieczysława Mietkowskiego. W okresie nauki w lo wystąpili, w szczególności w pionierskich czarny. Od 1975 do 1980 roku uczył się astronomii uniwersytetu jagiellońskiego. Od 1976 r. współpracował z Komitetem obrony ro ...

                                               

Leon Miękina

Absolwent szkoły średniej, administracyjne, do Cieszyna i filologii polskiej katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Po ukończeniu studiów otrzymał pracę jako nauczyciel w Cieszyński szkół średnich. Członek Macierz ziemi Cieszyńskiej w latach 1981 ...

                                               

Bianka Mikołajewska

Bianca Mikołajewska Magdalena – polski dziennikarz, w latach 2000-2013, dziennikarz tygodnika "polityka", to do 2016 roku dziennikarz Gazety Wyborczej", obecnie dziennikarz miejscu oczu.prasy. Laureatem nagrody. Andrzej Woyciechowskiego, w 2016 r ...

                                               

Jarosław Mikołajewski

Jarosław Mikołajewski – polski poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego, autor książek dla dzieci, eseistą i publicystą.

                                               

Mieczysław Milbrandt

Wyszedł z rodziny robotniczej. Przyjechali do Warszawy bez środków do życia, zmuszając go, w szczególności, oddać krew, aby zarobić pieniądze na niezbędne wydatki. Jego sytuacja zmieniła się, gdy profesor Władysław Tatarkiewicz dała mu numer i za ...

                                               

Paweł Milcarek

Paweł Milcarek – polski filozof i publicysta, założyciel i w latach 1999-2008 I ponownie od 2012 roku redaktor naczelny kwartalnika "Christianitas", w latach 1992-2009 wykładowca w katedrze historii filozofii Starożytnej i średniowiecznej UKSW. W ...

                                               

Ewa Milewicz

Ewa Milewicz – adwokat Polsce i dziennikarz, działacz opozycji w PRL, Publicysta 1989 "Gazeta Wyborcza".

                                               

Edgar Milewski

Uczył się w polskiej szkole matrycę szkoła w Gdańsku. W okresie okupacji był, w szczególności w Warszawie, od 1945 roku, ponownie w Gdańsku. Po ukończeniu instytutu socjologii uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał dziennikarską pracę. Pracował pub ...

                                               

Zygmunt Miłkowski (pisarz)

Zygmunt Fortunat Miłkowski, pseudonim Teodor Tomasz Jeż – polski pisarz, publicysta i polityk niepodległości, pułkownik powstańców. Jednym z najpłodniejszych polskich pisarzy.

                                               

Stanisław Miłaszewski

Stanisław Miłaszewski – polski dramaturg, eseista, poeta i tłumacz, senator ii RP, pracownik działu teatru w Ministerstwie kultury i sztuki w 1919 roku.

                                               

Józef Aleksander Miniszewski

Józef Aleksander Miniszewski – pisarz-prozaik. W latach 1861-1863, w gazetach, służył pióro programu reform Margrabiego Aleksandra Jerome postaci. Podczas powstania styczniowego, za służbę w Moskwie i donosy, które dał w policji ogłoszono zdrajcą ...

                                               

Maksymilian Minkowski

Maksymilian Minkowskiego – komunista, działacz, dziennikarz, sekretarz frakcji komunistów posłów w Sejmie RP.

                                               

Michał Mirski

Michał Mirski, w rzeczywistości, Mojsze Hersz Tabacznik – polski pisarz, dziennikarz, publicysta, działacz Komunistycznej i społeczności żydowskiej.

                                               

Dariusz Misiuna

Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole nauk społecznych w Instytucie filozofii i socjologii Pan, Warszawa, w trakcie której rozprawili się z polskiej tradycji ezoterycznej. Był to, nawiasem mówiąc, opublikowany na stronach Mak Pariadki, ant ...

                                               

Eryk Mistewicz

Eryk Mistewicz – polski doradca ds. strategii, komunikacji, doradztwo, media i polityczny, dziennikarz, eseista, dyrektor Instytutu nowych mediów.

                                               

Marian Miszalski

Syn Stephena i Bolesław. W 1970 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu w Łodzi. W 1972 roku został absolwentem szkoły, nauka dziennikarstwa na uniwersytecie Warszawskim. W marcu 1968 roku był uczestnikiem 36-godzinny strajk, okupacja wydziału u ...

                                               

Teodor Leonard Młynarski

Teodor Leonard Młynarski – pedagog, poeta, eseista. Polonistyczne ukończył uniwersytet Warszawski. W 1932 roku osiadł w Ciechanowie. Był nauczycielem języka rosyjskiego, Po 1945 organizator i dyrektor szkoły średniej. W latach 1956-1957 był redak ...

                                               

Leszek Moczulski

Leszek Moczulski rok. Robert Leszek Moczulski-polski dziennikarz, publicysta, działacz polityczny, historyk i geopolityk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Działacz opozycji w czasach PRL, wielokrotnie aresztowany, w sumie około sześciu l ...

                                               

Aleksander Mohl

Aleksander Мохл – polski ksiądz katolicki, jezuita, katolicki pisarz i publicysta, misjonarz. Syn Mohla Stanisława.

                                               

Kazimierz Mokłowski

Kazimierz Julian Mokłowski – polski architekt, pisarz, historyk sztuki, propagator sztuki ludowej, socjalista, działacz ОППС, brat Tadeusz.

                                               

Jarosław Molenda

Absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek południowoamerykańskich naukowców, polskiego Stowarzyszenia turystyki kulinarnej i polskiego klubu przygody w ciągu ćwierć wieku, udać się na czterech kontynentach ...

                                               

Julia Molińska-Woykowska

Julia Molińska-Woykowska – polski publicysta, poeta, pisarz dla dzieci, autor książek dla dzieci i powiastek moralizatorskim charakter.

                                               

Camilla Mondral

Córka malarza i grafika Karola Mondrala i cyganka z Pogorzelskich. Edukacja rozpoczęła się w Paryżu Comunale École de jeunes filles nie, w 1924 roku wraz z rodziną przeniósł się do polski i osiedlił się w Bydgoszczy. Chodziła do katolickiej żeńsk ...

                                               

Marian Morawczyński

Był doktorem nauk humanistycznych. Absolwent filologii w Polsce Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Nagawczynie i Dębica. Następnie zajmował stanowisko podinspektora i inspektoró ...

                                               

Konstancja Morawska

Antoni Morawski – polski publicysta i felietonistka. Była z rodziny właścicieli ziemskich, i nauczyć się strzelać wyłącznie w domu, nie odwiedza żadnych szkół. Jej nauczycielami byli Stanisław Egbert Koźmian i jan Koźmian. Z bodźca Stanisława odb ...

                                               

Anna Morawska

Absolwent uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie i zadebiutował jako publicysta w czasopiśmie "uniwersalny" w 1954 roku, początkowo było ono związane z pax-em, który wyjechał wraz z tak zwanym secesjonistami w 1956 roku. W 1957 roku został opubl ...

                                               

Maria Morska

Maria na morze, właściwie Anna Frenkiel, nazywa Niutą – polska aktorka teatru i kabaretowa i publicysta żydowskiego pochodzenia, i feministką. Ukończył angielskiej szkoły z internatem w mieście Broadstairs, w pobliżu Dover. Po powrocie do polskie ...

                                               

Tadeusz Morski

Tadeusz morski herb topór, alias. i krypt.: ONZ-włoski, Tj. M. – publicysta, poeta, tłumacz, dyplomata i polityk, przedstawiciel Najwyższej rady Narodowej ziemi stężyckiej i powiedzieć garwolińskim w kostochkovaja warszawskiego, wolnomularz, Amba ...

                                               

Wojciech Morski

Godło morskie Wojciech topór, polski szlachcic, polityk, senator, poseł na Sejm, kasztelan саночниц w 1779 roku. Pochodził ze starej rodziny godz. morskich. Topór z terenu małopolski. Jego rodzina otrzymała w 1784 roku. tytuł hrabiów Austrii. W t ...

                                               

Michał Mosiołek

Michael Mosiołek – polski pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się w rodzinie chłopskiej w 1867 roku. w высококалиевых. Z Szydłowiec. Sam nauczył się czytać i pisać. Doskonalić te umiejętności na znajomych w młodości dzieła Sienkiewic ...

                                               

Izabela Moszczeńska-Rzepecka

Iza Moszczeńska-Rzepecka B. pseudonim, dzwon, Brzekowski Percy, Dora, itp. – publicysta, rzecznik dla emancypacji kobiet, feministka i działacz społeczny, założyciel i dyrektor Ligi kobiet polskich "szybko".

                                               

Stefan Moszczeński

Stefan Moszczeński – polski ekonomista-Аграрник i działacz społeczny. Twórca szkoły matematycznej w ekonomii rolnictwa, profesor normalne SGGW w Warszawie.

                                               

Stanisław Możejko

Możejko Stanisław – polski samorządowiec, w latach 1998-2000, prezydent Świnoujścia, doradca w okresie 1990-1994 i 1998-2010, a także wydawca i redaktor lokalnej tygodniku Nowy Wyspiarz.

                                               

Józef Mrozowicki (1913–1940)

Joseph Michael Mrozowicki – szefa Legion młodych, prezydent Legionu młodych polaków, redaktor naczelny kuźni młodych, pisarz.

                                               

Roman Muranyi

Powieść Josepha Muranyi – działacz organizacji młodzieżowych w Polsce, harcmistrz, dziennikarz, publicysta.

                                               

Stanisław Murzański

Stanisław Murzański w zasadzie Stanisław Szkaradek, alias. Olesza, Забрат – polski malarz, prozaik, publicysta, żołnierz ukrywał się w czasie ii wojny światowej.

                                               

Paweł Musioł (nauczyciel)

Pochodził z chłopskiej rodziny, był synem Józefa i Susan z Waliczków. Studiował w uniwersytecie jagiellońskim pod kierunkiem Ignacy Chrzanowski, otrzymał w 1930 r., stopień magistra filozofii. W latach trzydziestych XX wieku, wykładowca szkoły Wy ...

                                               

Józef Mycielski (historyk)

Józef początku naszej opowieści napisał urodził się 25 marca 1855 roku i był synem Stanisława, właściciel Wydawy własność K. Ponieca i Mary Turnów. W1872 lat po zakończeniu w Wrocław prawdziwa szkoła na uniwersytecie w Krakowie i Wrocławiu studio ...

                                               

Zygmunt Mycielski

Ukończyłem szkołę w Krakowie, gdzie uczył się muzyki u ojca Bernardino Rizziego, włoski kompozytor, organista i dyrygent chórów. Z 1928 roku, za radą Karola Szymanowskiego, kontynuował edukację muzyczną w École Normalny de Musique w Paryżu z Pawł ...

                                               

Leszek Myczka

Leszek Myczka pochodzi z Polanicy-Zdroju. W 1972 roku ukończył szkołę średnią i są na drugim miejscu. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Zdanej po pomyślnym ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gd ...

                                               

Wiesław Nadowski

29 grudnia 1953 roku był członkiem Polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Członek Plenum komitetu obwodowego komunistycznej partii federacji rosyjskiej, 1958-1974, w 1972 roku do Sanoka, a n ...

                                               

Piotr Najsztub

W 1990-1996 był dziennikarzem w "Gazecie Wyborczej". Pisał, w szczególności wiadomości o przebiegu śledztwa. W latach 1997-1999 prowadził z Jackiem program Żakowskim prąd szok, który został pokazany na początku TVP2 określają 1997, Полсат i potem ...

                                               

Henryk Nakwaski

Henry Mirosław Nakwaski Jegor – buntownik listopada, polski działacz emigracyjny i publicysta. Był synem przewodniczącego Senatu Franciszka Salezego i jego żona, pisarz i publicystki Anny Krajewskich. Studiował prawo w Królewskim uniwersytecie Wa ...

                                               

Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska – polski pisarz, publicysta i dramatopisarka, członek Krajowej rady narodowej, a także legislacyjnych Sejmu i Sejm prl i kadencji, członek Polskiego komitetu obrońców pokoju w 1949 roku. Ukończył wynagrodzenie w Warszawie. Studiow ...

                                               

Walery Namiotkiewicz

Valeria Józef Namiotkiewicz – polski dziennikarz, publicysta i działacz polityczny, osobisty sekretarz i sekretarz KC pzpr Władysława Gomułki z 1956 do 1965 roku.

                                               

Jerzy Narbutt

Jego rodzicami byli Jakub Narbut, dziennikarz, aż do Pierwszej wojny światowej, redaktor naczelny "tygodniowe Wilno" – otwarte z Glińskich. Dziadek pisarza Maksyma Narbut był uczestnikiem powstania Styczniowego i walczył w oddziale swojego kuzyna ...

                                               

Józef Narzymski

Józef Narzymski – polski prozaik, dramaturg, publicysta, członek rządu narodowego powstania. Właściciel majątku w koła Bogatem Przasnysza.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →