Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 326                                               

Krzysztof Liedel

Krzysztof Liedel – polski prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego terroryzmu i walki z, doktor nauk wojskowych. Dyrektor Departamentu bezpieczeństwa i porządku publicznego Pozamilitarnego Biura bezpieczeństwa narodowego, dyrektor Centrum ...

                                               

Marian Linde

Marian Linda – polski prawnik, dyplomata w służbie konsularnej Austro-Węgierskiej w dyplomatycznej i konsularnej usługi II Rzeczypospolitej. Ukończył uniwersytet we freiburgu wyższe wykształcenie prawnicze, posiadających stopień naukowy doktora i ...

                                               

Ryszard Linscheid

Richard Sigmund Linscheid-prawnik, starszy lejtnant przedsiębiorcy, w rezerwie kawalerii wojska polskiego, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Maria Lipczyńska

Maria Janina Lipczyńska-koper z domu owoce – Polska prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie procesu karnego i logiki, która początkowo była związana z uniwersytecie jagiellońskim, a następnie na Uniwersytecie Wrocławskim.

                                               

Mariusz Lipiński

Pracować w partii Narodowo-demokratycznej partii i prowadząc swoją drużynę – firmy, promocja młodych. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy umizgi do sld-up Plis był członkiem koalicji. 20 kwietnia 2002 ...

                                               

Tadeusz Lipkowski

Tadeusz Lipkowski – prawnik, dziennikarz, pracownik mały magazyn i prosto z mostu. Wbudowany Pawiak i Al. Шух.

                                               

Dominik Lisiecki

Dominik Lisiecki krypt.: D. L., red. 15 kwietnia 1846 r. w Warszawie) - prawnik, dziennikarz, poeta, tłumacz, wolnomularz.

                                               

Michał Litwiniuk

Michael Peter Litwiniuk – polski samorządowiec, prawnik i pedagog od 2014 do 2018 wiceprezes Biała Podlaska, począwszy od 2018 roku, prezydent tego miasta.

                                               

Maria Liwo

Maria Janina UMO – prawnik Polska, działacz organizacji Narodowego, więzień gestapo, zwiadowca i wojownik kospiracji w czasie okupacji niemieckiej.

                                               

Tadeusz Lubaczewski

Ukończył szkołę średnią w trawniku, a następnie studiował prawo i otrzymał w tej dziedzinie doktorat. W 1920 roku wstąpił do polskiej służby dyplomatycznej, która, w szczególności, sekretarza konsularnego urzędnika w agencji konsularnej w Bogumin ...

                                               

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński – polski prawnik, inwestor, działacz społeczny. Prezydent, Gdzie grupy, prezes Fundacji książąt Lubomirskich, członek rady muzeum pałacu króla Jana III Вилановы, członek rady Muzeum "Łazienki Królewskie" w Wa ...

                                               

Jan Antoni Luchini

Jan Andrzej Mccrea – polski prawnik, profesor, i sześć razy rektor akademii Krakowskiej. Rektor uniwersytetu jagiellońskiego był pierwszym w 1724 roku, zastępując na stanowisku Waleszyńskiego Martin, stanowisko to piastował do 1725. Znowu był jes ...

                                               

Tomasz Lulek (prawnik)

Belin Thomas - prawnik, doktor prawa uniwersytetu Wiedeńskiego, docent uniwersytetu jagiellońskiego polityki gospodarczej, docent, profesor katedry prawa podatkowego i zwykłego rachunkowego uniwersytetu jagiellońskiego. Jak zwykłe profesor uniwer ...

                                               

Zbigniew Łabno

Zbigniew Józef Franciszek Łabno polski prawnik, Adwokat, radca prawny, doktor nauk prawnych, docent akademii Ekonomicznej w Katowicach, w latach 1990-1996-dziekan wydziału ekonomii Uniwersytetu.

                                               

Otmar Łazarski

Otmar na Лазарского-polski prawnik i dyplomata. Po ukończeniu wydziału prawa uniwersytetu jagiellońskiego i uniwersytetu Wiedeńskiego w 1911 roku rozpoczął pracę w administracji austro-węgierskiej Galicji w 1914 roku został studentem konceptowym ...

                                               

Stanisław Łepkowski

Stanisław Łepkowski – polski prawnik, dyplomata, szef cywilnej kancelarii prezydenta Rp. Otrzymał stopień doktora filozofii na uniwersytecie jagiellońskim, a następnie ukończył Akademię eksportu w Wiedniu. W kwietniu 1919 roku wstąpił do służby d ...

                                               

Karol Łopatecki

Karol Łopatecki – polski historyk prawa, doktor nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor uniwersytetu w Białymstoku.

                                               

Adam Łoś

Adam Carl Louis płaszcz Los-Dąbrowa broni Grodkowa współwłaścicielem Domażyr intelektualnej, starosta powiatu, w Krośnie.

                                               

Karol Łoś

Carl Francis de Salle Los-Dąbrowa herb, z Grodkowa i Krzynowłogi małej polski ziemianin, właściciel dóbr ziemskich Kulmatycze w rejonie mościskim, Domażyr i Stawisko Zrelewskie w rejonie gródeckim, Przyszedł z tak zwanej starej linii Łosiów, сена ...

                                               

Włodzimierz Adam Łoś

Konstanty Adam Aleksander h. Los Grotkowa herb Dąbrowa polskiego właściciela, wiceprezes Galicyjskiej dziedzinie, Pełnomocnik i zastępca szefa Sejmowej okolica, w Pilzno, polityk, urzędnik.

                                               

Feliks Łubieński

Eugene Franciszek Florian Władysław łubiński w. Joseph Anton godło Poman – polski polityk, prawnik, starszy nakielski, kapitan wojsk koronnych 1789-1792, członek zgromadzenia przyjaciół Konstytucji rządowej, robocza członkiem Towarzystwa Królewsk ...

                                               

Konstanty Łubieński

Konstanty Lubienski – polski polityk, ekonomista, prawnik, dziennikarz. Poseł na Sejm PRL. I, II, s, IV, V VI i VII kadencji, członek Rady Państwa. Syn hrabiego Tadeusza, ojciec pisarza Thomasa.

                                               

Stanisław Łucki

Stanisław Луцкая-prawnik, polityk, Narodowy, żołnierz II wojny światowej, działacz polonijny we Francji, związanych ze stronnictwem Narodowym.

                                               

Jan Łukasiewicz (prawnik)

Jan Łukasiewicz – polski prawnik, specjalizujący się w dziedzinie zarządzania i prawa administracyjnego, profesor prawa, wykładowca, związane z Uniwersytetem Rzeszów.

                                               

Hanna Machińska

Hanna Machińska – Polska prawnik, profesor, doktor nauk prawnych. W latach 1991-2017 dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie, od 2017 zastępca rzecznika praw obywatelskich.

                                               

Jerzy Machlejd

Pochodził z rodziny szkockiego pochodzenia. Jego przodkowie należeli do klanu MacLeodów. Był synem Warszawa przedsiębiorców z sadowniczego Machlejda przemysłu Artur, siostrzeniec proboszcza Luterańskiego Machlejda Julian, brat inżynier ogrodnictw ...

                                               

Józef Machowski (prawnik)

Józef Oleg – polski, doktor prawa, teoretyk i badacz filatelistyki marki polski. Początkowo kompletował Generalnej kolekcji znaczków z krajów słowiańskich, później zaczął specjalizować się w polskich marek. W czasie okupacji, wszedł w bliski kont ...

                                               

Franciszek Maciejowski

Wybitny xix-wieczny naukowiec z prawa rzymskiego i historii prawa. Profesor prawa Warszawskiego szkole podstawowej. Syn Franciszek był pisarz XIX wieku Ignacy Мациевская.

                                               

Feliks Madejewski

Eugeniusz adwokata Madejewski i sędzia, członek Austriackiej rady państwa Ukończył gimnazjum we Lwowie i wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego 1849. Z 1850 pracował w sądownictwie w Галиче. Po pierwsze, jak auskultant w postępowaniu przed sądem w ...

                                               

Jerzy Wiktor Madeyski

Jerzy Мадейски Wiktor herbu Poraj polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, szef Narodowego общегражданского komisariatu prowincji Lublin, minister edukacji Przedlitawii, pierwszy zastępca II Rzeczypospolitej w republice Weimarskiej. ...

                                               

Stanisław Majewski (1915–1985)

Stanisław Wacław Маевский – polski prawnik, bankier i polityk. Prezesa Narodowego banku polskiego, ministra finansów, przewodniczącego Komisji planowania przy Radzie Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów.

                                               

Wincenty Majewski (1841–1930)

Wincenty Маевский – polski prawnik i publicysta Ukończył studia prawnicze i wykonywał zawód adwokata. Był autorem publikacji o charakterze wskazówki, dotyczące zagadnień prawnych, w trakcie rewolucji przemysłowej. Eseje, opublikowane na łamach po ...

                                               

Tadeusz Wojciech Maklakiewicz

Pochodził z rodziny muzycznej tradycji, jego bracia John i Daniel byli kompozytorzy. Studiował prawo na uniwersytecie jagiellońskim 1945-1949, a następnie utwór pod Tadeusza Szeligowskiego w państwowej Wyższej szkole muzycznej w Warszawie, 1954-1 ...

                                               

Jan Malec (prawnik)

Był syn Eugeniusz i Maria. W czasie ii wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu Warszawskim na terenie Pragi, jak strzelcem w szeregach plutonu 634 – grupy 632 – 1 powiat W. dopasowana AK-Praga. Był, w szczególności ...

                                               

Franciszek Malewski

Daniel Andrzej Malewski − polski prawnik, jeden z założycieli Towarzystwa filomatów, przyjaciel Adama Mickiewicza i jego kolegów na emigracji, w Rosji, w 1830 roku, współzałożyciel "Sankt-Petersburski Tygodnik" i jej redaktora naczelnego w 1835 r ...

                                               

Godzimir Małachowski

Godzimir płaszcz placu Małachowskiego z herbu Nałęcz-polski prawnik, prezydent Lwowa, poseł na Sejm krajowy i do rady Państwa w Wiedniu.

                                               

Eugeniusz Małecki

W 1980 roku ukończył wydział prawa Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80-tych. pracował w "Samopomocy chłopskiej" w Kalisz. W 1990 roku pracował w Posełsko-Senatorskim GTS w Kalisz. W tym samym roku został powołany wicewojewodę ...

                                               

Jakub Marciszowski

Jacob płaszcz Michał Marciszowski z Jastrzębiec broni, doktor filozofii, i oboje mają rację, profesor i rektor akademii Krakowskiej.

                                               

Andrzej Marek (burmistrz)

Brał udział w powstaniu stycznia, wraz ze swoimi braćmi Ignacy i James, służył w kancelarii Marian Лонгевита. Zajmował stanowisko sędziego wojskowego audytora. Bracia brali udział w bitwie pod Miechowem Pieskowa Skała i pod Grochowiskami, po inte ...

                                               

Marian Dylewski

Ukończył wydział prawa Uniwersytetu. we Lwowie, gdzie otrzymał stopień doktora prawa, 1837. W latach 1838-1840, pracował jako profesor nadzwyczajny profesor w pogoni muzyki kameralnej we Lwowie. Podejrzany o udział w nielegalnych organizacji pols ...

                                               

Andrzej Markiewicz (fizjokrata)

Ukończył kandydatów seminarium stanu nauczania w szkole do domu korony w Krakowie. Był nauczycielem i uczył prawo, moralna nauka, historia, początkowo w szkole wydziałowej w Warszawie, a następnie 1795-1801 w szkołach przygłównych w Krakowie. Po ...

                                               

Jerzy Markiewicz

Syn Johna i Helen z Modrzejewskich. W 1951 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Katolickim uniwersytecie w Lublinie. W 1968 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1981 roku, doktor habil ...

                                               

Ryszard Markiewicz

Ryszard Markiewicz jest polskim profesorem prawa. To jest zwyczajny profesor na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego i dyrektor departamentu prawa własności intelektualnej w tym dziale. Jego dania kuchni polskiej i autorski ...

                                               

Bolesław Markowski (polityk)

Aleksiej Markow – polski prawnik, ekonomista, polityk, naukowiec i działacz rząd II Rzeczypospolitej. W 1881 roku ukończył Państwową męskiego gimnazjum w Kielcach. Twórca wysokiej gospodarczej w regionu Świętokrzyskiego – w 1903 roku założył szko ...

                                               

Zdzisław Markowski

Paweł Markowski – prawnik, generał brygady w stanie spoczynku. Tytuł magistra prawa uzyskał na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Gdańska. W latach 1967-1990 pracy w wojskowych strukturach wewnętrznych służb, był oficerem służb specjalny ...

                                               

Rajmund Masłowski

Prawnik z zawodu. Pochodził z rodzinie szlacheckiej rodziny herbu Samson, który nastąpił z Wielunia ziemi. Był synem Józefa i Józefy z Bieleckich, brat Elinor, apartamenty gracjana, Edward i John. Żonaty 1850 z Walerią z Danilewiczów 1827-1869 je ...

                                               

Władysław Mazurkiewicz (dyplomata)

Władysław Mazurkiewicz – polski prawnik i dyplomata Ii Rzeczypospolitej, długoletni przedstawiciel dyplomatyczny Polski do Argentyny.

                                               

Marek Mączyński

Marek Ireneusz Monchinski polski prawnik, doktor nauk prawnych, docent uniwersytetu jagiellońskiego wydział prawa i administracji.

                                               

Henryk Mądrzak

Urodził Się 18 Grudnia 1929 Roku. w nowy Skalmierzycach. W latach 1951-1955 studiował na wydziale prawa uniwersytetu Wrocławskiego. Począwszy od 1957 roku. złożył wniosek do sądu w wojewódzkim sądzie we Wrocławiu, a w 1959 roku. był asesorem sądo ...

                                               

Janina Ciechanowicz-McLean

Janina Ciechanowicz-Mclean – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwykłych katedry prawa gospodarczego publicznego i ochrony środowiska wydziału prawa i administracji uniwersytetu Gdańska.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →