Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 325                                               

Margareta Kępińska Jakobsen

Margareta Kępińska Jacobsen – prawnik Polska, działacz społeczny, jeden z założycieli duńskiego Helsińskiego Komitetu praw człowieka, zajmujący się w szczególności na prace związane z modernizacją polskiego systemu penitencjarnego.

                                               

Katarzyna Kępka (adwokat)

Katarzyna Belka – Polska, doktor nauk prawnych, adwokat i pedagog, w 2015 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie środowiska.

                                               

Mikołaj Kiczka

Mikołaj Kiczka godło кокот z KIK – polski szlachcic, archidiakon gnieźnieński, Canon i namiestnik generał, i administrator diecezji Poznańskiej, doktor dekretów, i w 1422 główny komisarz króla Władysława Jagiełły, wraz z Władysławem Oporowskim za ...

                                               

Grzegorz Kiełb

Z wykształcenia jest prawnikiem. On także ukończył studia podyplomowe w dziedzinie gospodarki przestrzennej w administracji publicznej i w zakresie zarządzania i pośrednictwa nieruchomości. W swojej karierze pracował w straży miejskiej, pełnił fu ...

                                               

Roman Kiełkowski

Roman Kiełkowski-pisarz, prawnik i publicysta, dziennikarz. Pracownik "czasu" i badania lekarskiego. Publikacje Historie spod Kopca Krakusa, 1972. Lądowanie niebieski zbiór wierszy 1946. Zlikwidować na miejscu! z dziejów okupacji hitlerowskiej w ...

                                               

Aranka Kiszyna

Była córką Ostrihanskyego 1893-1963 Rudolf, pułkownik wojska polskiego ii RP i żołnierzy AK, najstarszy z czworga dzieci Maryi Walerią Gierycz. W czasie ii wojny światowej był żołnierzem armii Krajowej. Po wojnie ukończył wydział prawa uniwersyte ...

                                               

Alfred Klein

Urodził się w 1921 roku. Doktoryzował się od Józefa Fiemy w 1961 roku na podstawie elementów zobowiązaniowego relacje, habilitację otrzymał cztery lata później. Nazwa zwyczajnych profesor i kierownik kancelarii obrotu Uspołecznionego otrzymał w 1 ...

                                               

Franciszek Ksawery Klimaszewski

Ukończył seminarium duchownego w Saratowie, a następnie kontynuował naukę teologii w Rzymie. Po ukończeniu studiów uzyskał stopień magistra teologii i profesor prosynodalnego, wrócił do Saratowa i został kanonikiem. W 1913 do 1917 roku był w Pete ...

                                               

Mateusz Klinowski

Matthew Michael Klinowski – polski prawnik, filozof, polityk, samorządowiec, publicysta, doktor nauk prawnych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, działacz na rzecz liberalizacji polityki narkotykowej w Polsce, burmistrz 2014-2018 Wadowice.

                                               

Jan Kłodziński

Był sędzia zrobił przez władzy cesarskiej sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego. Był członkiem Królewskiego towarzystwa naukowego. Publikacje na temat prawnej i historycznej. W 1842 roku opublikował w Warszawie encyklopedia prawnika, a także w rę ...

                                               

Tomasz Knothe

W 1966 roku ukończył Moskiewski państwowy instytut stosunków międzynarodowych. W 1971 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego Instytutu nauk prawnych Polskiej akademii nauk. W latach 1972-1977 prac ...

                                               

Piotr Kobylański

Peter Smith, Simon Arkadiewiczu – adwokat, członek rządu narodowego powstania. Po ukończeniu prawa w Sankt-Petersburgu, był sekretarzem i Departamentem Senatu Rosji. Z 1851 mieszkał w Warszawie, w 1857, był doradcą dworu i wice-prezes sądu handlu ...

                                               

Tadeusz Kochanowicz

Tadeusz Kochanowicz polski prawnik, urzędnik i polityk, członek polskiego rządu na uchodźstwie, podsekretarz stanu Ministerstwa pracy i opieki społecznej w Polskiej Republice Ludowej, autor pamiętników.

                                               

Tadeusz Kocowski

Tadeusz Kocowski – polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze prawa gospodarczego wydziału zarządzania, informatyki i finansów i Instytutu nauk administracyjnych, wydział prawa, administracji i ekonomii uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Adam Kocur

Adam rosyjsko – polskich powstańców - doktor praw, polityk, ksiądz, prezydent Katowic w latach 1928-1939, wiceprezes Związku związków zawodowych, samorządowe oszczędnościowych w 1939 r., kapitan rezerwy piechoty wojska polskiego.

                                               

Jan Kodrębski

Stycznia Kodrębski – polski prawnik, historyk myśli politycznej i prawnej, romanista, znawca starożytnej kultury, począwszy od 1990 roku. Profesor uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i historii politycznych i prawnych ...

                                               

Jadwiga Kokoszko

Jadwiga Kokoszko alias. Wacław-prawnik, działacz podziemia w czasie ii wojny światowej, żołnierze gwardii Narodowej. Absolwent wydziału prawa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa klienta w sądzie rejonowym, żona 1936 roku Witold Kokoszko. W czasi ...

                                               

Józef Kokot (historyk)

Józef кокот – polski historyk i prawnik, profesor nauk politycznych z 1966 1975 roku dyrektor Instytutu łódzkie w Opolu, specjalista w dziedzinie historii Śląska.

                                               

Ludwik Kolankowski

Ludwik Kolankowski – polski historyk, polityk, senator rp, profesor uniwersytetu Lwowskiego i pierwszym rektorem uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ostatni dyrektor biblioteki Zamojskiej kod w Warszawie.

                                               

Mirosław Kołakowski

Z wykształcenia był prawnikiem, specjalizuje się w dziedzinie prawa europejskiego. Był członkiem rad nadzorczych system radiowy i Widzewa systemu, również stał na czele Rady Międzynarodowej wystawie w Łodzi. Uczestniczył w działalności polityczne ...

                                               

Jan Komierowski

Brał udział Jan Komierowski, prawnik, ziemianin, urzędnik administracji państwowej, w powstaniu listopadowym. Opublikował poezji Andrzeja Morsztyna i przetłumaczył 10 sztuk Williama Szekspira, który ukazał się anonimowo w trzech tomach drukowane ...

                                               

Tadeusz Koncki

Tadeusz Koncki, polski prawnik, doktor prawa, urzędnik służby cywilnej Austro-Węgierskiej Drugiej Rzeczypospolitej, Wojewoda Śląska w 1924 roku.

                                               

Kazimierz Konopka

Sekretarz Kazimierza Józef Конопка Hugona Kołłątaj, członek tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej, publicysta, jeden z przywódców Powstania jakobinów, żołnierz, oficer legionów polskich.

                                               

Tadeusz Kopeć (poseł II RP)

Tadeusz Kopeć-polski prawnik, dziennikarz, działacz społeczny, polityk, poseł na sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Adolf Koper

Adolf koperek, PS. Marek Rozłucki, Michał Polanowski polski prawnik, żołnierz batalionów Chłopskich, komendant obwodu Lublin powiat Lublinie organizacji.

                                               

Wiktor Kopff

Senator Wiktor Adolf Karol Kopff polski prawnik i pamiętnikarz, w 1840 roku, Wspólnoty Kraków. Był najmłodszym z dzieci artysty Jana Vincent Koppfa, brat Konstantego Kopffa. W 1814-1821 roku uczył się w gimnazjum Świętej Anny. Studiował prawo na ...

                                               

Roman Korab-Żebryk

Roman Кораб-Żebryk, PS. "Кораб", "Korabiewicz", "robak" – polski prawnik i historyk, oficer armii, dowódca 1 Wileńskiej brygady Armii Krajowej, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Stefan Korboński

Stefan Korboński, PS. "Nowak", "Zieliński", "Stefan Zieliński" polityka polskiego ruchu ludowego, prawnik i dziennikarz, oficer wojska polskiego, pełniący obowiązki przedstawiciela rządu w kraju w okresie od 27 marca do 28 czerwca 1945 roku. Czło ...

                                               

Tomasz Korczak

Tomasz Korczak-prawnik, pedagog, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Мендзылесие z 1998 roku.

                                               

Antoni Kordowski

Antoni Bonifacy Kordowski-polski polityk ruchu ludowego, poseł ПСЛ "wyzwolenie", prawnik, publicysta.

                                               

Marcin Korolec

Martin przestępców – polski prawnik, urzędnik. W latach 2005-2011-podsekretarz stanu w Ministerstwie gospodarki na lata 2011-2013, ministra środowiska, w 2013-2015 sekretarz stanu w Ministerstwie środowiska i rządowy pełnomocnik ds. polityki w za ...

                                               

Marek Stanisław Korowicz

Marek Stanisław Korowicz alias.: Deresiewicz Stanisław Komar, przydomek: Świętej. D., ul. M. K. – polski naukowiec, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego taternik.

                                               

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Maria Magdalena Корцеквы – Polska prawnik, psycholog, publicysta i pisarz, stacji telewizyjnej TVP, dziennikarz.

                                               

Modest Wit Kosicki Wata

Skromny WIT Kosicki wełna – prawnik. W 1810-1814 uczył się w szkole średniej w Krakowie, w 1814 roku, otrzymał doktorat w dziedzinie filozofii i nauk humanistycznych za pracę pod tytułem: mówić o podstawową zasadę i pożytkach moralnej filozofii, ...

                                               

Artur Kosicki

Był absolwentem szkoły w łapach. W latach 1997-2004 był członkiem zespołu disco polo dla chłopców, gdzie był głównie zajmują się tańcem, ale i śpiewem. Ukończył wydział prawa uniwersytetu w Białymstoku, prawie w specjalności w zakresie budowy i z ...

                                               

Władysław Kosieradzki

Był jednym z założycieli koncepcji przestrzennego Centralnego obszaru przemysłowego, wraz ze swoim bratem Pawłem Kosieradzkim i wicepremierem odpowiedzialnym za przemysł i gospodarka Eugeniusz Kwiatkowskim. Jego pamiętnej notatki przedstawionej j ...

                                               

Stanisław Kosina

Dr Stanisław Marian kuchni z ustawy, konsularny oficer, kapitan rezerwy korpusu armii polskiej.

                                               

Hilary Kossak

Był pochodzący z miasta. Tam ukończył wydział prawa uniwersytetu w porządku, w marcu 1914 roku, uzyskując stopień doktora praw. Brał udział w Pierwszej wojnie światowej jako oficer c. i K. armii. W grudniu 1914 r. został awansowany do stopnia por ...

                                               

Andrzej Kotula (1822-1891)

Urodził się w piątym z trzynaściorga dzieci Józefa, chałupnika, i Mary Kasparków. Ukończył kolejno ewangelicką szkołę trywialną w Grodziszczu, gimnazjum Ewangelii nad bramą miasta Cieszyn, w liceum w Bratysławie i studia prawnicze w Wiedniu. W 18 ...

                                               

Władysław Kowalikowski

Władysław Kowalikowski polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, zastępca generalnego komisarza rządu polskiego w Krakowie, zastępca gubernatora Krakowa w Krakowie.

                                               

Bolesław Kowalski (żeglarz)

Bolesław Kazimierz Kowalski PS. Bolo polski prawnik, żeglarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej Brytanii, organizator i dowódca badawczych morskich wypraw, w szczególności w SAI "prezent od Opola" morza Czerwonego i morza Śródziemnego, i S. odważ ...

                                               

Wojciech Kowalski (ur. 1980)

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Gdańska. W 2011 roku na podstawie napisanej pod kierunkiem rozprawy George Ciszewskiego. Naruszenie prywatności w MEDIACH - cywilnoprawna analiza uzyskanych na wydziale prawa i administracji u ...

                                               

Piotr Kownacki

Piotr Kownacki – polski prawnik, urzędnik. W latach 2008-2009 dyrektor Kancelarii Prezydenta rp, p. o. prezesa Najwyższej izby kontroli (1991-1992).

                                               

Andrzej Kozanecki

Andrzej Kozanecki – polski prawnik, w czasie ii wojny światowej uczestnik spisku, dziennikarz tygodnika Warszawskiego, więzień polityczny w latach 1948-1954.

                                               

Krzysztof Kozłowski (ur. 1983)

Krzysztof Kozłowski-polski prawnik i polityk. W latach 2015-2016-podsekretarz stanu Ministerstwa gospodarki, transportu morskiego i wodnego śródlądowego, w latach 2016-2018, wojewoda zachodniopomorski, począwszy od 2018 roku, sekretarz stanu w Mi ...

                                               

Wacław Kozubski

Ukończył Ekonomiczny Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował w hrabstwie związku Познанского województwa. W 1939 r. brał udział w polskiej wojny obronnej. W czasie ii wojny światowej, organizował tajne nauczanie w Polsce. W 1944 roku br ...

                                               

Stanisław Koźmiński (dyplomata)

Stanisław Козьмински – polski prawnik i dyplomata. Studiował prawo na wydziale prawa uniwersytetu Lwowskiego i w Wiedniu, uzyskując doktorat. W latach 1900-1919 pracował w prokuraturze rejonowej we Lwowie, z 1916 roku to również wykładał ekonomię ...

                                               

Ludwik Krajewski

Ukończył studia prawnicze. Zajmował stanowisko redaktora "historia zabudowy. Sędzia zamienne do obszaru sądu okręgowego w Grodnie, delegowanych czynności w Ministerstwie sprawiedliwości 9 listopada 1928 roku. We wrześniu 1937 roku został mianowan ...

                                               

Ignacy Krasicki (dziennikarz)

S. Ignacy krasicki – polski dziennikarz, politolog-marksistą i działacz propagandysta Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, przyjmującego, w szczególności, problemy polityki wyznaniowej. Został umieszczony na tzw. lista Kisiela.

                                               

Henryk Piotr Krasiński

Henry Peter kultur Zygmunt hrabia, polski ziemianin, prawnik, działacz, patriota i działacz społeczny, właściciel nieruchomości w Mszanie poniżej. Henry kultur pochodził z ukraińskiej gałęzi rodu herb Ślepowron broni, począwszy od XIX wieku, z na ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →