Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 320                                               

Tytus Czerkawski

Titus Czerkawski polskiego właściciela i działacza społecznego. Ukończył wydział prawa uniwersytetu w Wiedniu. W latach 30-tych. XX. Prezes Polskiej rady narodowej w Rumunii, Związku polskich w Rumunii i Związku polaków w Rumunii. W 1939 roku zos ...

                                               

Wiktor Graczyk

Wiktor Graczyk – polski działacz socjalistycznej, Komunistycznej i Związkowej, burmistrz koła. Urodził się w rodzinie stolarza. W 1927 roku ukończył zwykłej szkoły, i zaczęli przynosić w stolarni, która znajduje się w zawodzie pracowała do 1939 r ...

                                               

Dominik Jaśkowiec

Antoni Andrzej Jaśkowiec – polski polityk, samorządowiec, doktor nauk politycznych, przewodniczący Rady miasta Krakowa. 12 czerwca 2004 roku, należy do platformy Obywatelskiej. Grudnia 2017 roku jest prezesem zarządu po tym, jak w Krakowie.

                                               

Alfred Kaczmarek

W latach 1975-1979 zajmował stanowisko prezydenta Kalisza, obejmując funkcję w momencie, gdy Kalisz stał się centrum regionu. Podczas jego rządów, między innymi, powierzchnia miasta wzrosła o 50 kilometrów kwadratowych, z pieszym wyłączył centrum ...

                                               

Kamil Suchański

Camille Suchański – polski działacz samorządowy, przedsiębiorca i działacz społeczny, o 22 października 2018 r. przewodniczący Rady miasta Kielce, syn Jerzego Suchańskiego, Prezydent miasta Kielce w latach 1994-1996.

                                               

Tadeusz Kołodziej

Tadeusz Mikołaj Kołodziej – polski profesor, ekonomista, polityk, poseł. Specjalizował się w Unii Europejskiej i krajach słabo rozwiniętych.

                                               

Roman Kostkowski

Roman Kostkowski – polski agronom, polityk i spółdzielca. W latach 20-tych. 30. XX. od lutego 1919. ok. w 1938-1939 r. i w lutym 1945 roku. czekać gminy Szpetal obecnie Fabianki gmina i wieś Zawiśle-jedna z dzielnic Włocławka. Członek Rady rolnic ...

                                               

Jerzy Krzeczunowicz

Krzeczunowicz, Jerzy – polski prawnik, politolog i pilot RAF. Syn Waleriana Kaliksta, wnuk Korniej Krzeczunowicza. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie przeniósł się do Szwajcarii i kontynuował studia na uniwersytecie ...

                                               

Edmund Maćkowiak (polityk)

Edmund Mackowiak-polski polityk. Edmund Mackowiak był synem urzędnika państwowego. Po ukończeniu studiów otrzymał pracę w administracji Prus, gdzie po 9 lat powinien nosić usunięte za przynależność do tajnej rosyjsko-narodowych organizacji. W tra ...

                                               

Roman Mayzel

Roman W. Майзель − polski farmaceuta, polityk, rząd, prezydent Oświęcimia i działacz społeczny, założyciel Europejskiego państwa-narodu w 1922 roku.

                                               

Jan Mirek

Stycznia i Mirek – polski polityk, deputowany do Rady ludowe, członek Sejmu poseł, wojewoda), poseł na Sejm PRL II i III, IV kadencji, dyrektor departamentu przemysłu i handlu w Rzeszowie.

                                               

Adam Nalewajk

Adam Nalewajk – polski siłaczy, mistrz świata w жиму leżąc Federacji w WPF 2016 i Europie w 2015 roku, w 2019 roku ponownie wygrał mistrzostwa Federacji ВПА samorządowiec. Aktorem niezawodowym – zadebiutował w filmie, Patrick Vega "stary" w roli ...

                                               

Stanisław Ostręga

W 1975-1983 stałej funkcji prezydenta Zielona Góra, biorąc między innymi decyzja o budowie Centrum sportu i rekreacji w 1982 roku, a także pomagają budować trasy średnicowej z ulicy łużyckiej, w czasie wakacji, długi, stary Srebrny Wzgórze i Alei ...

                                               

Gustaw Przeczek

Gustaw Przeczek – polski pisarz, poeta, pedagog i działacz na miejscu shalinskoi Śląsku. Urodził się w wielodzietnej górniczej rodzinie, w miejscowości Orłowa, położonej na Śląsku cieszyńskim. Udział szkoły w Orłowie, a także na terenie, i z 1933 ...

                                               

Jan Reginek

Stycznia Reginek – Śląski nauczyciel i polityk, doktor geologiczno-mineralogicznych nauk, przewodniczący Rady Robotników i żołnierzy do innego współzałożyciel Związku Górnoślązaków-Bund der Oberschlesier, polski działacz plebiscytowy, lider, semi ...

                                               

Teodor Spiralski

Teodor Spiralski – działacze narodowego i ludowego w Babimojszczyźnie. Współorganizatorem szkole, współzałożyciel koła społeczeństwie "Sokół", członek polskiego powstania. Po brał udział w Pierwszej wojnie światowej na konferencji w Paryżu i spa. ...

                                               

Mieczysław Stelmach

Grzegorz Stelmach-polski polityk i menedżer, w 1990 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 6 lipca do 14 września 1990 roku, jego menedżer, były prezes firmy мальма. Na stanowisko kierownika działu rolnictwa ...

                                               

Josef Szofman

Józef Szofman, Józef Szofman – polski i izraelski prawnik, dziennikarz, polityk i dyplomata, w latach 1955-1969 deputowany do Knesetu z listy Herutu i Gahalu, w latach 1971-1974, ambasador Izraela w Wenezueli.

                                               

Jan Stanisław Amor Tarnowski

Był synem kadrowej. John Alexander, z Krasnobrodu i Labuni i Natalia Drzewickich h osioł. Był ostatnim przedstawicielem linii Lubelsko-Wołyńskiej z Krasnobrodu. Studiował na uniwersytecie jagiellońskim wydział filozoficzny i wydział nauk politycz ...

                                               

Aleksander Colonna-Walewski (syn Napoleona)

Aleksander Florian Józef Filar-Валевский, polski i francuski hrabia z 1866 książę, polityk, dyplomata, dziennikarz, akcja listopada, w latach 1855-1860, minister spraw zagranicznych imperium Francji, i w tej roli, podpisanie traktatu Paryskiego o ...

                                               

Felicjan Walknowski

Podczas stanisławowskich przypisuje mu się autorstwo życzeniami linii, krążących wokół Warszawy. W 1808 roku procesował się z żoną, Catherine Przyjemskich Józef Skórzewskim właściwość aparatu, proces przegrał. W 1807 r. wszedł w skład tzw. komisj ...

                                               

Marcin Wasilewski (polityk)

Marcin Wasilewski-polski polityk, vuit gminy przekazuje działacz ruchu Narodowego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji.

                                               

Karol Wędziagolski

W młodości związany z radykalnymi socjalistycznymi rosyjskich organizacji. Absolwent korpusu kadetów w Sankt Petersburgu, a następnie został приказчиком w Sankt-Petersburgu. Po wybuchu i wojny światowej zaciągnął się do armii Imperium Rosyjskiego ...

                                               

Karol Widman

Carl Уидмана alias. Filip, Кораб – polski historyk, archiwistką, pisarz, dziennikarz, działacz niepodległościowy i społeczno-liberalny polityk, wiceprezes Krajowego stowarzyszenia, Demokratycznej i encyklopedysta.

                                               

Leszek Wierzchowski

Aleksander Leszek Wierzchowski-polski polityk, założyciel i lider partii politycznej polskiego ruchu, w połączeniu, i członek polskiego Związku pisarzy, poeta i dramaturg.

                                               

Karol Wojewoda

Carl gubernatora polski rolnik, samorządowiec, działacz społeczny, polityk. Burmistrz Jagielnicy, szef miejscowości Wygnanka poseł do Sejmu i pałacu prezydenckiego, terminów II kadencji.

                                               

Zygmunt Wolniewicz

Zygmunt Wolniewicz – polski działacz i polityk, prezydent stowarzyszenia miasta Poznań.

                                               

Aleksander Zawadzki (1859–1926)

Je Aleksander, pseudonim ojca Prokopa – polski polityk i działacz społeczny, jeden z organizatorów ligi Narodowej w Szwajcarii.

                                               

Żurom

Żurom w rzeczywistości Andrzej Żuromski – polski raper i producent muzyczny i przedsiębiorca. Właściciel studia muzyki Syndykat dźwięku, terror i muzyka klasyczna.

                                               

Absolutum dominium

Absolut Dominium – termin używany w Polsce w XVI-XVIII wieku, w którym szlachta piętnowała dążenie króla do wzmocnienia władzy monarszej. Polska szlachta bali się, że królowie będą dążyć do forma administracji publicznej, w której władca skupia w ...

                                               

Demokracja szlachecka

Szlachecka demokracja systemów panujących w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie polsko-litewskiego wspólnoty. Założenie, gwarantowana masa szlachty prawo głosu i decydowania o sprawach państwa, i powinien być przykładem tolerancji i ...

                                               

Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych

Centralizacja frakcji Demokratycznej, Socjalistycznej i Syndykalistycznych – porozumienie polityczne, które dokonało się 25 września 1944 roku, zjednoczenie lewicy grup: Roboczej partii polskich socjalistów, polska partia Demokratyczna, plan komu ...

                                               

Centralne Biuro Komunistów Polski

Centralne biuro polskich komunistów w ZSRR – centrum polskich komunistów w ZSRR, pod nazwą przez Sekretariat KC KPZR, aby przejąć władzę w Polsce, pracując w okresie od stycznia do sierpnia 1944 roku. Struktury tajnego związane z komitetu central ...

                                               

Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia

Knapp został stworzony na 20-21 czerwca 1942 roku, z inicjatywy Piłsudskiego. W środę Knapp oskarżało rząd polski na uchodźstwie – w osobie premiera Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka – o politykę ugodową wobec Związku Radzieckiego ...

                                               

Manifest PKWN

Manifest Polskiego komitetu wyzwolenia narodowego, – powiedział polski komitet wyzwolenia narodowego narodu polskiego ogłoszona data 22 lipca 1944. W deklaracji wskazano kierownicy. W rzeczywistości został podpisany i zatwierdzony przez Józefa St ...

                                               

Patriotyczny Front Lewicy Polskiej

Patriotyczny front lewicy w Polsce – umowa konspiracyjnych ugrupowań lewego o niepodległość, utworzony 1 października 1942 r. w związku Syndykalistów polski, uczestnik polskiej demokracji i narodowych socjalistów "Wolność". Jego cel: "1) niezależ ...

                                               

Polsko-szwedzkie stosunki w latach II wojny światowej

Kontakty polsko-szwedzkiej mają długą tradycję. Polacy i szwedzi byli wielokrotnie przeciwnicy na polu bitwy, ale w tym samym czasie, po upadku państwa polskiego wiele szwedzi poparli polskie dążenia narodowowyzwoleńcze. Kilku wziął udział w pows ...

                                               

Rada Główna Opiekuńcza (1940–1945)

Wskazówka strona opiekuńczy, istniejący w latach 1940-1945 – polskiej organizacji charytatywnej, działających w czasie ii wojny światowej, przywracając nazwę i działalność prowadzona w latach 1916-1921 organizacji pod tym samym tytułem. RTG wystą ...

                                               

Stan wojenny w Polsce (1939–1945)

Stan wojenny w Polsce 1939-1945 – stan wojenny jest wprowadzony na całym terytorium państwa polskiego 1 września 1939 roku. na podstawie stanu wojennego Dekretem Prezydenta Republiki w związku z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Nakręcony ...

                                               

Debata pomiędzy Alfredem Miodowiczem i Lechem Wałęsą

Dyskusja Alfred Miodowicz – Lech Wałęsa – telewizyjne debaty między przewodniczącym ВСПС Alfred Miodowiczem i Lechem Wałęsą. Dyskusja odbyła się 30 listopada 1988 roku, 20:00, w siedzibie telewizji polskiej. Dyskusja transmitowano w TVP1. Tematem ...

                                               

Eksperyment sądecki

Eksperyment сондецки programy zainicjowane na dole, przez władze lokalne, powiatowe i zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów PRL nr 151 z dnia 9 maja 1958 r. w rozwój gospodarki powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza, a także rozszerzenie uprawnień ...

                                               

Podział administracyjny Polski (1944–1975)

W tym artykule opisano podział administracyjny Polski obowiązuje w okresie od końca okupacji niemieckiej na przełomie 1944 / 1945 r. do 31 maja 1975 roku.

                                               

Podział administracyjny Polski (1975–1998)

Podział administracyjny Polski w latach 1975-1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 roku. do 31 grudnia 1998 roku. Został wprowadzony Ustawą z dnia 28 maja 1975 roku. dwa poziomy podziału administracyjnego państwa oraz o zm ...

                                               

Polski październik 1956

Polski październik 1956 roku itp. odwilż gomułkowska, październik 56 odwilży października – zmiana polityki wewnętrznej komitetu centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, rządzącej monopartyjnie w Polskiej Republice Ludowej, związane ...

                                               

Przewodniczący Rady Państwa

Przewodniczący rady Państwa – przewodniczący organu kolegialnego Głównej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989, gdzie głównym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kierownictw ...

                                               

Referendum w Polsce w 1987 roku

Referendum odbyło się 29 listopada 1987 r. na podstawie przyjętego pół roku temu ustawy O publicznych konsultacjach i referendum od 6 maja 1987 roku. To był jeden z elementów narodowej debaty na drugim etapie reformy. Początkowo referendum był we ...

                                               

Polska polityka migracyjna

Polska polityka migracyjna – polityka rozumiana jako sztuka zarządzania procesami migracyjnymi do osiągania bieżących celów i interesów państwa polskiego. Zawiera kontrolę procesów imigracji, książki i wewnętrznej migracji.

                                               

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Roboczy program pomocy żywnościowej, współfinansowanego z Europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebują społecznej programu na lata 2014-2020, opracowany zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady nr 223 / 2014 z dnia 11 mar ...

                                               

Okręg wyborczy nr 6 do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Okręg wyborczy okręgu nr 6 do parlamentu Europejskiego w Polsce – okręg wyborczy obejmujący teren Łódzkie, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w łodzi.

                                               

Okręg wyborczy nr 9 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 9 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu łodzi i okolic Łodzi brzezińskiego i partnerstwa. W swoim obecnym kształcie powstała w 2001 roku. Zdobył 10 posłów na proporcjonalnej. Siedziba okręg ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →