Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 313                                               

Maciej Buszewicz

Maciej Buszewicz – polski malarz, profesor w zwykłej Akademii sztuk pięknych w Warszawie. Współpracował z Ryszardem Kapuścińskim, Andrzej Wajda, chrześcijańskie Boltanskim i Frank Gehry. Zaprojektowane, w szczególności, plakat Zachodźże czerwone ...

                                               

Bogusław Buszewski

Andrzej Buszewski – polski chemik, profesor ekologicznej chemii i chemii analitycznej, członek-korespondent Polskiej akademii nauk.

                                               

Małgorzata Chorowska

Maria Jolanta Chorowska – polski architekt, profesor nauk technicznych, inżynier, wykładowca politechniki Wrocławskiej, specjalność naukowa: architektura średniowieczna, historia architektury.

                                               

Krzysztof Ciałowicz

Krzysztof M. Ciałowicz – polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii basenu morza Śródziemnego, profesor nauk humanistycznych. Absolwent liceum ogólnokształcącego. Stanisława wyspiańskiego w kęty. W 1977 roku ukończył studia na uniwersyt ...

                                               

Janusz Czebreszuk

Janusz Czebreszuk polski archeolog, profesor nauk humanistycznych. Специализирутся w epoce brązu w Europie i strefie egejskiej. Profesor katedry archeologii Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w pracowni archeologii śródziem ...

                                               

Dariusz Doliński

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w 1993 roku, na podstawie badań i testów poziomą inżyniera. Tytuł profesora otrzymał jako pracownik naukowy w Instytucie psychologii Uniwersytetu w Opolu. Od 2004 do 2011 roku p ...

                                               

Henryk Domański

W 1971-1976 studiował socjologię na uniwersytecie Warszawskim. W 1983 roku obronił doktorat w Instytucie filozofii i socjologii Pan, przedstawiając pracy klasyfikacja rolę zawodów w analizie struktury społecznej w 1987 roku-jego praca doktorska S ...

                                               

Michał Drożdż

Michael Drożdż – polskiej Rzymsko-Katolickiego, kapłan z diecezji Тарнува, prałat, honorowym каноником klasztoru w Nowy Sącz, teolog, filozof, media ekspert, redaktor naczelny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i ...

                                               

Piotr Faliszewski

Piotr Faliszewski – polski naukowiec, inżynier, doktor nauk technicznych, profesor akademii górniczo-hutniczej. Stanisława Staszica w Krakowie, specjalność naukowa: informatyka teoretyczna, teoria złożoności obliczeniowej.

                                               

Elżbieta Hałas

Elżbieta Alina hałas z domu możesz – Polska-socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego na stanowisko profesora prostych.

                                               

Marcin Hoffmann

Marcin Maciej Hoffman, polski naukowiec i przedsiębiorca, profesor nauk chemicznych z Uniwersytetu w chemii. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Jolanta Itrich-Drabarek

Jolanta Maria Itirch-Drabarek – polski naukowiec, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny, uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor centrum Badawczego ds. samorządu lokalnego i lokalnego uniwersytetu.

                                               

Inga Iwasiów

Inga Paulina, Iwasiów – Polska literaturoznawczyni, krytyk literacki, poeta i prozaiczka, profesor nauk humanistycznych.

                                               

Jan Jankowski (zootechnik)

Ukończył studia Artystyczne w Olsztynie w 1976 r., doktorat uzyskał w 1979 r., doktorat w 1990 i 1991 roku, na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a profesor w 1997 roku, od 2000 roku jako profesor prostych. W latach 1981-1984, przedstawiciel as ...

                                               

Tomasz Jasiński (historyk)

Sławomir Jasiński – polski historyk, profesor historii na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Krystian Kiełb

Chrześcijańskie kiełb – polski kompozytor, teoretyk muzyczny i pedagog, rektor Akademii Muzycznej. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w kadencji latach 2008-2012 i 2012-2016, profesor sztuk muzycznych.

                                               

Andrzej Klimek

Andrzej Klimek Tadeusz – polski fizjolog sportowy, wykładowca i rektor Akademii wychowania fizycznego w Krakowie.

                                               

Tomasz Komornicki

Pochodzący ze szlachetnego rodu pieczętującego się w przeszłości, herbu Nałęcz broni. Ojciec generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku, był bratankiem malotobolskaya p ...

                                               

Magdalena Kozień-Woźniak

Kozień-Woźniak Magdalena Teresa – Polska, inżynier-architekt, wykładowca na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. Tadeusz Kościuszko, specjalizacja: teoria i projektowanie architektury i urbanistyka, Architektura budynków mieszkalnych i ...

                                               

Jakub Kozik

Jacob Козик – polski matematyk i naukowiec, doktor habilitowany nauk matematycznych. Специализирутся w logice, metody probabilistycznej, kombinatoryce analitycznego i kolorowaniu grafiki. Profesor nauk komputerowych w wierszu katedr i zakładów in ...

                                               

Janusz Kręcidło

Janusz Kręcidło – polskiej Rzymsko-Katolickiego, saletyn, profesor nauk teologicznych, profesor, regularny, dyrektor Instytutu nauk biblijnych na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Piotr Kroczek

Piotr pacer – polski Duchowny Katolicki, teolog i kanonista, kandydat nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor teologii, profesor Papieskiego uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Kościół inspektor ochrony danych.

                                               

Wojciech Kucharz

Wojciech Janusz gotować polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Profesor prostych katedry funkcji rzeczywistych Instytut matematyki, wydział matematyki i informatyki uniwersytetu jagiellońskiego. Ukończył studia matematyczne na wydziale s ...

                                               

Cezary Kuklo

Aleksiej "кукло" – polski historyk, demograf, profesor w zwykłych w Instytucie historii i nauk politycznych, Uniwersytet w Białymstoku, autorem około 400 publikacji naukowych w kraju i za granicą, członkiem wielu komitetów, prezesami i редакционн ...

                                               

Piotr Kusiewicz

Studiował w Akademii muzycznej. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu dyplom Z. Śliwińskiego W 1977 roku i śpiew w klasie Jerzego Szymańskiego z wyróżnieniem w 1980 roku. W ciągu dwóch semestrów w ciągu latach 1990-1996 pełnił funkcj ...

                                               

Marian Kwietniewski

Marian Kwietniewski – polski inżynier, profesor nauk technicznych. Специализирутся twój woda i produkują szeroki asortyment rur. Wykładowca w budownictwie-Hydrotechniki i inżynierii środowiska politechniki Warszawskiej.

                                               

Sławomir Lasota

Ivan Grzegorz Lasota – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w teorii współbieżności, teoria automatów, matematyczne metody specyfikacji i weryfikacji programów i obliczeniowej biologii. Docent Instytutu in ...

                                               

Piotr Lass

Piotr Lass – polski lekarz, specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, profesor nauk medycznych, dziekan Wydziału nauk o zdrowiu w Akademii Medycznej w Gdańsku i medycznych Gdański uniwersytet z 2006 – 2016.

                                               

Anna Legeżyńska

Urodził się w Nowokujbyszewsku w tym czasie Związku Radzieckiego. Polska przyjechał z rodzicami w 1957 roku. W zachodnich 1969-1974 latach studiował wykładał filologię polską na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów p ...

                                               

Mariusz Malinowski (inżynier)

Mariusz Hannah – polski inżynier elektrotechnikбыл, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w dziedzinie automatyki, informatyki, elektroniki przemysłowej, energoelektronice i robotyki. Profesor nadzwyczajny Instytutu sterowania i elektronik ...

                                               

Ngoc Thanh Nguyen

Ngoc Thanh Nguyen – profesor nauk technicznych, inżynier, wykładowca politechniki Wrocławskiej, specjalność naukowa: bazy danych, systemy Informacyjne, sztuczna inteligencja, teoria informacyjnego wyszukiwania.

                                               

Marian Nowak (duchowny)

Marian Nowak Valerian-polski Duchowny Katolicki, teolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                               

Ryszard Nycz

Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu badań literackich Pan z 1975 roku, a od 1988 roku-profesor na wydziale polonistyki uniwersytetu jagiellońskiego, gdzie prowadzi, w szczególności na lekcjach analizy utworów literackich do nauki literackich ...

                                               

Małgorzata Omilanowska

Margaret Омилановска z domu Jakubowska – polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, od 2012 roku-podsekretarz stanu Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, a od 2014 do 2015 roku, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

                                               

Krzysztof Pachucki

Ukończył fizyki w Warszawskiem uniwersytet, a następnie obronił doktorat w Instytucie fizyki Polskiej akademii nauk. Trzy lata minęło w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. Pracę doktorską na uniwersytecie Warszawskim. Tytuł profesora z 1999 roku ...

                                               

Ryszard Pałka

Ryszard Maciej Pałka – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, wykładowca Zachodnio-Pomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie i wice-rektor Uniwersytetu, naukowy kierunek: elektrotechnika teoretyczna, maszyny elektryczne, wysok ...

                                               

Alicja Panek-Piętkowska

Alicja Barbara Panek-Pietkowska profesor nauk muzycznych, zwyczajnych profesor państwowej Wyższej szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Leona Schillera w Łodzi, specjalista w dziedzinie wokalistyki.

                                               

Jerzy Piekalski

Jerzy Piekalski - polski archeolog specjalizujący się w archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, architektury i budownictwa, w ogóle, nauczyciele, związane z uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Ewa Piętka

Ewa Krystyna obcas – profesor nauk technicznych, wykładowca politechniki Śląskiej, specjalność naukowa: cyfrowe przetwarzanie sygnałów i analizy obrazów medycznych systemu informatycznego

                                               

Tomasz Rakowski

Tomasz Marina Rakowski – polski naukowiec, doktor habilitowany, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego, lekarz, etnolog, antropolog, kulturoznawca.

                                               

Artur Rejter

Artur Wiktor Reuters – polski filolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu Śląskiego, specjalność: historia języka, Językoznawstwo polonistyczne, Lingwistyka tekstu, semantyka, stylistyka, Językoznawstwo, Lingwistyka genderowa, ...

                                               

Leszek Rutkowski

Leszek Рутковский jest polski profesor nauk technicznych, programista. Specjalizuje się w problemach w dziedzinie informatyki i robotyki. Członek-korespondent Polskiej akademii nauk (od 2004 r. członek aktualnych tej organizacji w 2016 roku. Prac ...

                                               

Andrzej Sikorski (inżynier)

Ukończył Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu Technologicznego W Białymstoku 1980. Uzyskał stopień doktora z Warszawy, politechniki, i абилитация 1989 roku Politechnika Poznań 2000. W 2011 roku prezydent Rp nadal mu tytuł profesora nauk techniczn ...

                                               

Krystyna Slany

Christina Slaný – Polska socjolog, profesor zwykle, autor lub współautor kilku książek i ponad dwustu artykułów naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół demografii, wyniki badań małżeństwa i rodziny, socjologia migracj ...

                                               

Andrzej Sławiński

Andrzej Sławiński – polski ekonomista, profesor ekonomii, członek Rady polityki pieniężnej w latach 2004-2010.

                                               

Ewa Spychaj-Fabisiak

Ewa Spychaj-Fabisiak Urszula – profesor nauk rolniczych, wykładowca Uniwersytetu technologii i nauk przyrodniczych. Jana i Andrea Sniadeckich w Bydgoszczy, specjalność: skład chemiczny gleby., chemia, rolnictwo.

                                               

Paweł Swianiewicz

Paweł Swianiewicz Krzysztof – polski ekonomista i geograf, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie lokalnej polityki i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, od 2010 do 2015 roku, społeczny doradca prezydenta Rp. Wnuk Stan ...

                                               

Andrzej Szahaj

Andrzej Jarosław Szahaj – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, w latach 2008-2016, dziekan Wydziału nauk humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmował się głównie filozofii kultury i filozofii polityki.

                                               

Tomasz Szarek

W 1992 roku ukończył studia matematyczne matematyki stosowanej na Politechnice), a w 1994 roku ukończył jeszcze studia matematyka teoretyczna matematyka na Uniwersytecie Śląskim. Trzy lata później uzyskał doktorat w Polskiej akademii nauk, obroni ...

                                               

Tadeusz Szubka

W latach 1977-1982 studiował na sekcji filozofii teoretycznej, wydział filozofii chrześcijańskiej Katolickiego uniwersytetu w Lublinie. Stopień magistra filozofii uzyskał na podstawie metody analizy Morris Lazerowitza i jej filozoficzne aspekty, ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →