Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 312                                               

Jan Pachecka

Stycznia profesor Pachecka farmaceutycznych nauk, profesor prostych Warszawskiego uniwersytetu medycznego, specjalista w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i metabolizmu leków.

                                               

Zbigniew Pasek

W 1982 roku ukończył studia polonistyczne na uniwersytecie jagiellońskim, a w badaniu religioznawcze 1985 roku w tym samym uniwersytecie. W 1984 roku rozpoczął pracę w Instytucie religioznawstwa uniwersytetu jagiellońskiego. Stopniem naukowym dok ...

                                               

Jacek Paśniczek

Jacek Paśniczek – polskiego filozofa i logika, profesora nauk humanistycznych, dwukrotny dziekan wydziału filozofii i socjologii, uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Włodzimierz Pawluczuk

W. Pawluczuk, antropolog, religioznawca, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższa szkoła ekonomiczna w Białymstoku. Badacz kultury ludowej, dziennikarz, pisarz. Jest autorem 15 ...

                                               

Maksymilian Pazdan

Maksymilian Паздан-polski prawnik, specjalizujący się w cywilnego i międzynarodowego prywatnego, profesor prawa, w latach 1990-1996 rektor Uniwersytetu Śląskiego.

                                               

Jan Perszon

Stycznia Perszon Franciszka – polski Duchowny Katolicki, profesor teologii, teolog, specjalista w zakresie teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii.

                                               

Aleksy Piątkiewicz

Alex Piątkiewicz – polski specjalista w zakresie konstrukcji i budowy maszyn, profesor politechniki w Łodzi.

                                               

Janusz Piekarczyk

Janusz Piekarczyk, Zbigniew – polski lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej, profesor, doktor nauk medycznych, profesor, rektor akademii medycznej w Warszawie.

                                               

Kazimierz Polański

Kazimierz Polański Piotr – polski językoznawca, profesor zwykłych nauk humanistycznych, jeden z założycieli polskiej językoznawczej teorii i współautor i redaktor podstawowych umiejętności językowych pracy, w tym encyklopedii językoznawstwa ogóln ...

                                               

Wojciech Popiołek

Wojciech Popiołek – polski prawnik, profesor prawa, adwokat, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, zwyczajnych profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Aleksander Posern-Zieliński

Stopień doktora sztuki uzyskał w zakresie etnologii. Od 1991 roku profesor normalny, od 1993 roku dyrektor Instytutu etnologii i antropologii na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu kurator narodowości, polityki, religii, historii, ant ...

                                               

Stefan Przewłocki

Stefan Przewłocki – polski specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, profesor nauk technicznych, specjalność geodezja inżynieryjno-ekonomiczny, geometria wykreślna, kartografii tematycznej.

                                               

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Andrzej Radzevich-Winnicki – polski socjolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni, akademickich dyscyplin: pedagogika Społeczna, socjologia edukacji.

                                               

Mansur Rahnama-Hezavah

Mansur Rahnama-Hezavah profesor nauk medycznych, wykładowca uniwersytetu medycznego w Lublinie. Specjalność naukowa: chirurgia szczękowo-twarzowa.

                                               

Andrzej Rakowski

Andrzej Rakowski – polski muzykolog, specjalista w dziedzinie akustyki, wykładowca sztuki muzycznej, nauczyciel, w 1981-1987 rektor akademii Muzycznej w Warszawie.

                                               

Adam Rapacki (polityk)

Adam Рапацкий-polski polityk, ekonomista i dyplomata. Poseł do parlamentu ustawodawczego i Sejmu PRL. I, II, III i IV kadencji, członek biura politycznego KC PZPR, minister żeglugi, minister uczelni i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w lata ...

                                               

Mariusz Ratajczak

Studiował w akademii medycznej w Szczecinie w latach 1975-1981 z wyróżnieniem, najlepszy student na roku, doktorat obronił w 1986 roku w centrum medycyny doświadczalnej i klinicznej pan w Warszawie, obrona pracy doktorskiej na temat: "płodowej wą ...

                                               

Aleksander Rejman

Aleksander Augustyn Rejman – polski ogrodnik pomolog, wice-rektor szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego.

                                               

Antoni Rogalski (naukowiec)

Antoni, Władysław Rogalski-polski inżynier-speca od elektroniki, pracownik naukowy wojskowej akademii technicznej, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk.

                                               

Jerzy Rokita

Jerzy Rokita – polski ekonomista, profesor ekonomii w latach 1982-1990, rektor uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. Kierownik katedry business administration na Uniwersytecie. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w zarządzanie przedsiębio ...

                                               

Stefan Zbigniew Różycki

Stefan Ружички Zbigniew – polski geolog i geograf, znany ze swoich badań w dziedzinie geologii okresy, jury i czwartorzędu.

                                               

Marian Rusecki

Marian Rusecki stycznia – profesor teologii, wykładowca kul, polskiego Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Honorowy kapelan papieża.

                                               

Czesław Ryll-Nardzewski

Czesław Рылян-Nardzewski (urodził się 7 października 1926 roku w Wilnie. 18 lutego 2015 r. Wrocław – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, wykładowca politechniki Wrocławskiej, a wcześniej uniwersytetu Wrocławskiego, członek rzeczywisty ...

                                               

Wojciech Rypniewski

Robert Wojciech Rypniewski – polski биофизик i biochemik, profesor nauk chemicznych. Pracuje w Instytucie chemii bioorganicznej pan w Poznaniu.

                                               

Tomasz Schramm

Syn Ryszarda Wiktora Schramma. Absolwent i liceum ogólnokształcącego. Carl Marcinkowskiego w Poznaniu. Przez całą naukową działalność związana z Uniwersytetem. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przyszedł na stanowisko profesora zwykłych. Był uc ...

                                               

Witold Seńczuk

Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1946 roku w szkole. Króla Bolesława chrobrego w Nowym Sączu. W latach 1946-1950 studiował w akademii medycznej w Gdańsku. Podczas studiów, w 1948 roku podjął pracę w zakładzie chemii fizjologicznej. W 1959 roku p ...

                                               

Bronisław Sitek

Włodzimierz Bronisław Ситек – polski prawnik, profesor prawa, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, profesor zwykłych na wydziale prawa uniwersytetu w swps w Warszawie, 2008-2013 dziekan wydziału prawa i administracji Warmińsko-Mazurski uniwer ...

                                               

Józef Smak

Józef Ignacy smak – polski astronom, profesor, doktor nauk technicznych, uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik i dyrektor centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk.

                                               

Andrzej Sobkowiak

Andrzej Sobkowiak – polski chemik, nauczyciel chemii, wykładowca uczelni, rektor Rzeszów-Ray Politechnika. Ignacego Łukasiewicza w latach 2005-2012.

                                               

Barbara Sosińska-Kalata

W 1980 roku ukończył poszczególne badania w dziedzinie lingwistycznej podstawy systemów informacyjnych pod kierunkiem prof. A. Буткявичюс Wojtasiewicza w katedrze lingwistyki formalnej uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu bibliotekoznawstwa i in ...

                                               

Roman Srzednicki

Nauczanie matematyki w uniwersytecie jagiellońskim i ukończył go w 1977 roku. Stopień doktora otrzymał w 1981 roku organizator: Andrzej Pelczar, stopień doktora nauk w 1994 roku, a tytuł profesora w 1999 roku. Specjalizuje się w jakościowej teori ...

                                               

Marian Stala

Marian stala – polski krytyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego.

                                               

Jan Stankowski

Jan polski fizyk Станковски, specjalista w dziedzinie nadprzewodnictwa i przemian fazowych, profesor nauk fizycznych, aktywny członek Polskiej akademii nauk, założyciel i dyrektor Instytutu fizyki molekularnej w Poznaniu można.

                                               

Leszek Starkel

Marian Leszek Старкел – polski geograf i geolog, profesor nauk przyrodniczych, aktywny członek Polskiej akademii nauk i członek Polskiej akademii wiedzy.

                                               

Teresa Starzyńska

Teresa Starzyńska – polski lekarz i gastroenterolog, profesor, doktor nauk medycznych, profesor w zwykłych Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie, kierownik katedry i kliniki gastroenterologii, pumy, członek zarządu Głównego polskiego t ...

                                               

Łukasz Stettner

Łukasz Stettner-polski matematyk, profesor nauk matematycznych, profesor zwyczajny instytut Matematyczny Polskiej akademii nauk, specjalista w dziedzinie matematyki stosowanej, стохастического zarządzania i teorii prawdopodobieństwa.

                                               

Grażyna Stochel

Niewinnych Stochel – Polska chemik, nauczyciel chemii, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, w latach 2008-2012, a w latach 2012-2016-dziekan wydziału chemicznego uniwersytetu jagiellońskiego, specjalność naukowa: bądź logistyczne chemia i bio ...

                                               

Tadeusz Stryjakiewicz

W 1973 roku ukończył z wyróżnieniem studia regularnych szkoły. Powstańców to miejsce w Wągrowcu. W latach 1973-1977 studiował na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział biologii i nauk o Ziemi. Podczas studiów brał udział w pracach s ...

                                               

Jerzy Strzelczyk

Jerzy Стржельчик – polski naukowiec, profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista, specjalizujący się w szczególności w początkach państwa polskiego i państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Rzymskiego, członek-korespondent Polsk ...

                                               

Jerzy Stuhr

Jerzy Stuhr-polski aktor i reżyser teatralny, pedagog, profesor sztuki teatralnej, pisarz i polonista, laureat polskiej nagrody filmowej za rolę drugiego planu w filmie "persona non grata" i nagrodę specjalną za całokształt twórczości.

                                               

Stanisław Suchodolski (numizmatyk)

Wypędzony z Warszawy podczas powstania w 1944 roku, a następnie w niemieckich obozach w Pruszkowie, Stutthofie i Altforwerku pod Grudziądzem. Ukończył szkołę średnią. gen. Józefa Sowińskiego dojrzałości w 1953 roku. Jego badania na temat historii ...

                                               

Roch Sulima

Roch Sulima Grzegorz – kulturoznawca, historyk kultury, kulturolog, folklorysta, literaturoznawca i sztuki, dziennikarz.

                                               

Jerzy Supernat

Stanisław Jerzy Supernat – polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego.

                                               

Jerzy Szacki (socjolog)

Jerzy Ryszard Szacki polskiego socjologa i historyka myśli socjologicznej, profesorem nauk humanistycznych. Od 1973 roku był profesorem uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 r. członek Polskiej akademii nauk. Należy do Warszawskiej szkoły histori ...

                                               

Jerzy Szaflik

Ukończył ii LO im. R. Traugutta w Częstochowie, 1961. Studia medyczne - 1969 r., doktorat i habilitację uzyskał w Akademii Medycznej Śląskiego w Katowicach. W 1991 roku konkurs był kierownik kliniki okulistyki II wydział lekarski akademii medyczn ...

                                               

Józef Szala

Urodziła się w 1938 roku. W 1961 roku ukończył wydział mechaniczny Gdański uniwersytet techniczny, specjalność: silnik cieplny tłoka. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk wydział maszyn roboczych i pojazdów politechniki Poznańskiej, habilitac ...

                                               

Józef Szarawara

Józef Szarawara – inżynier-chemik, nauczyciel i naukowiec, pracujący w różnych dziedzinach technologii chemicznej i inżynierii, stosowana Termodynamika i Kinetyka i technologia reakcji chemicznych.

                                               

Henryk Szarmach

W 1952 roku ukończył studia w akademii medycznej w Gdańsku. Do momentu przejścia na emeryturę, profesjonalnie w ciągu wielu lat związany z uniwersytetem, i pełnił funkcję kierownika katedry i kliniki dermatologii, wenerologii i alergologii w nasz ...

                                               

Lech Szczucki

Szczucki, Lech Tadeusz – polski historyk filozofii i kultury, profesor nauk humanistycznych, specjalista w dziedzinie historii i kulturze XVI i XVII wieku, ekspert w sprawach polskich braci.

                                               

Jerzy Szuba

Jerzy również płaszcz SS. "świda" drugi porucznik piechoty, w polskich siłach zbrojnych, inżynier chemik, specjalista karbochemii, zwyczajnych profesor uniwersytetu Technicznego Śląsku.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →