Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 281                                               

Krótki kurs historii WKP(b)

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii. Krótki kurs.: Krótki kurs) – informacyjno-propagandowa publikacja stanowi oficjalnej interpretacji historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej partii). W pracy przedstawiona jest historia Komunistyczn ...

                                               

Księża pokoju

Kapłani powietrza – ruch węgierskiego duchowieństwa katolickiego do współpracy z komunistyczną władzą. Rozwijał. Miklósa Beresztóczyego i O. Richárda Horvátha tworzenie 1 sierpnia 1950 r., Komisja księży katolickich na świecie. W lipcu 1951 roku, ...

                                               

Łysenkizm

Łysenkizm – zestaw teorii i poglądów, które autor był Трофим Łysienko. Istotą Łysenkizmu było zaprzeczenie istnienia genów i uznanie zmienności genetycznej i środowiska, jako podstawowego czynnika adaptacji. Zwolennicy łysenkizm definiuje się jak ...

                                               

Trofim Łysenko

Denisowicz Трофим Денисович Łysienko Radziecki agronom i agrobiolog twórca pseudonaukowej teorii "łysenkizmu". 1935 Ogólnozwiązkowej członek Akademii nauk rolniczych im. W. I. Lenina, i dwukrotnie go prezydentem, i z 1939 członek-korespondent Aka ...

                                               

Gieorgij Malenkow

George Maksimilianowicz Malenkow, ros. Agnieszka Максимилианович Маленков – polski polityk komunistyczny, polityk ZSRR, wysoki funkcjonariusz / Komunistyczna partia KPZR. Jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina, a po jego śmierci w c ...

                                               

Marryzm

Marryzm – pseudonaukowa teoria, utworzone Mikołaj Jakowlewicza Marr w latach 1920-1926. Zgodnie z podstawowymi zasadami marryzmu: Pojawiły się języki świata w stronę monogenetycznej. Czynnik w ewolucji języka jest przede wszystkim zmiana strefie ...

                                               

Zoltán Meszlényi

Uzyskując świadectwo dojrzałości w gimnazjum OO benedyktynów w Ostrzyhomiu, jego opiekun, Kolos Vaszary, wysłał go do Rzymu. Studiował teologię i ukończył w Rzymie w Герданчики Collegium-Hungaricum. Świecenia kapłańskie przyjął w dniu 28 paździer ...

                                               

Miejsce Pamięci Narodowej Berlin-Hohenschönhausen

Na pomnik Berlin-Lichtenberg, jest muzeum, otwarte w 1994 roku w budynku b. głównym więzienia Ministerstwa bezpieczeństwa państwowego NRD pod nazwą "Stasi", który znajduje się w Genslerstrasse 66 w byłej dzielnicy Berlin Lichtenberg w 2001 roku, ...

                                               

Wiaczesław Mienżynski

Rudolfowicz Wiaczesław Mienżyński – wysoki oficer sowieckiej policji politycznej i bezpieczeństwa, zastępca szefa czeka Feliks Dzierżyński, szef państwa ОГПУ organizacji politycznej latach 1926-1934. Polskiego pochodzenia. Urodził się 19 sierpnia ...

                                               

József Mindszenty

József Миндсенти rok. József Pam – węgierski ksiądz katolicki, kardynał, Prymas Węgier w latach 1945-1974, sługa Boży Kościoła Katolickiego.

                                               

Aleksandr Mironow

Aleksander Mironow - pułkownik NKWD, szef wewnętrznego więzienia NKWD-MGB ZSRR, stalinowskim zbrodniarzem. Syn pracy, ukończył 2-letnią szkołę wiejską w miejscowości Kubinskoje w wołogodzkiej prowincji. Był początkowo pracownik fizyczny, wolnomul ...

                                               

Wiaczesław Mołotow

Wiaczesław Mołotow, w rzeczywistości, Wiaczesław Michajłowicz Skriabin, Wiaczesław?????????? Ribbentrop – rosyjski działacz komunistyczny, Sowiecki działacz polityczny.

                                               

Pawlik Morozow

Павлика Morozowa), który urodził się 14 listopada 1918 roku. 3 września 1932 r) - chłopak, który po jego śmierci został stalinowską propagandowy fetysz patrona pionierskim ruchu i wzorem do naśladowania dla dzieci w ZSRR.

                                               

Muzeum Józefa Stalina w Gori

Państwowe muzeum Józefa Stalina - gruziński muzeum poświęcone życiu radzieckiego przywódcy, etnicznych gruzinów, Józef Stalin. Centra biznesowe, znajduje się w jego rodzinnym mieście Gori. Stalin 32. Został założony 10 lutego 1937 roku. Główna cz ...

                                               

Muzeum Stasi w Berlinie

Muzeum Stasi, znany również jako miejsce testów i badań Centrum Normannenstraße pamięć i systemu politycznego w byłej NRD. Znajduje się w dzielnicy Berlin - Lichtenberg, w dawnej siedzibie Ministerstwa bezpieczeństwa państwowego "Stasi", z Rusche ...

                                               

Iwan Nagorny

Iwan Grigorjewicz Górski Hryhorowycz Iwan był funkcjonariuszem sowieckiej tajnej policji i w obecności starszego porucznika KGB.

                                               

Aleksiej Nasiedkin

Oficer Aleksiej Nasiedkin radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego, ówczesny komisarz spraw wewnętrznych BSRR.

                                               

Aleksiej Nazarow

On pracował jako stolarz, 1923-1924 był sekretarzem komórki DZIAŁANIU na cegielni K. Rybińska, w 1924 roku, był członkiem РКПБ, a następnie sekretarzem komórki partyjnej, w fabryce papieru w Rybińsku, a następnie stanął na czele działu partyjnej ...

                                               

Aleksandr Nogtiew

Ukończył szkołę marynarki wojennej podczas i wojny światowej służył we flocie Bałtyckiej w 1917 roku był kapitanem na wołżańskim parowiec "Aleksander Newski". W 1918 roku był członkiem partii bolszewików РКПБ, w sierpniu 1918 r. podczas wojny Dom ...

                                               

Norilskstroj

Norilskstroj, przedsiębiorca Орелстрой zarządza radzieckiego NKWD dla celów budowy i eksploatacji na półwyspie Таймыр, około 1500 km od Krasnojarska, kompleks, wydobycie. Został ustanowiony uchwałą Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 23 czerwca 1935 r ...

                                               

O kulcie jednostki i jego następstwach

O kulcie jednostki i jego następstwach – tajny referat przedstawiony na 24 i 25 lutego 1956 r. na zamkniętym posiedzeniu XX zjazdu KPZR Nikita Chruszczow, i sekretarz KC KPZR, przewodniczący ZSRR i jego następca Józef Stalin.

                                               

Operacja "Soczewica”

Operacja "soczewicy" – operacja, przeprowadzona w celu deportacji czeczenów i Inguszy z terytorium Чечено-Inguskiej ASRR w Azję i Kazachstan.

                                               

Operacja Północ

Operacja Północ-to kryptonim operacji, przeprowadzonej przez Ministerstwo bezpieczeństwa państwowego ZSRR, masowych депортациях na Syberię Świadków Jehowy i członków ich rodzin, przebywających na terytorium Związku Radzieckiego, która rozpoczęła ...

                                               

Operacja Wiosna

Obsługa Wiosna – działania mas wysiedleń ludności z terytorium Litewskiej SRR, które odbyło się 22-23 maja 1948 roku. Podstawą prawną dla operacji na wiosnę, rozkaz nr 417 Rady Ministrów ZSRR z dnia 21 lutego 1948 r. ZSRR. Oficjalnie celem tych d ...

                                               

Petyr Panczewski

Panczewski Petyr Pawłów – bułgarski i radziecki wojskowy, generał-major wojsk inżynieryjnych Armii Czerwonej, generał-major bułgarskiej armii, Minister obrony Ludowej Republiki Bułgarii. Ukończył studia pedagogiczne szkoły w złom, brali udział w ...

                                               

Gábor Péter

Peter Gabor lat. Benjamin Эйзенбергер, węgierskiej Komunistycznej działacz żydowskiego pochodzenia, szef tajnej policji politycznej w latach 1945-1952, odpowiedzialnych za brutalne prześladowania i represje wobec węgierskich firm i czyszczenia. Z ...

                                               

Plac Stalina

Częstochowa – Dziecko Biegańskiego. Rusko-defilada w Warszawie – nazwa planu. Poznań – Plac Mickiewicza. Nowa Huta – Plac Centralny. Lublin – literatura dla Dzieci. Stargard – Plac Wolności.

                                               

Aleksandr Poskriobyszew

Aleksander Poskriobyszew członek partii bolszewickiej w 1917 r., zajmował wysokie stanowiska partyjne, w tym w Swierdłowsku i Ufa. Prawdopodobnie wziął udział w wymordowaniu rodziny królewskiej. W marcu 1922 roku był asystentem sekretarza KC, zas ...

                                               

Władimir Potiomkin

Władimir Potiomkin, radziecki dyplomata i historyk, zastępca w Atenach, Rzymie i Paryżu. Między 1937 i 1940 zastępca komisarza spraw zagranicznych ZSRR, następnie komisarz oświaty Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W 1 ...

                                               

Powstanie norylskie

Norylskie bunt – bunt więźniów w obozie Norylsku latem 1953 roku. W okolicach Norylska pracowali co najmniej dwa łagry, w których więźniowie pracowali w kombinacie nikiel: Norylsk poprawczej obóz rosyjski skrót: Норильлаг – liczba więźniów tego o ...

                                               

Powstanie węgierskie 1956

Węgierskiego powstania 1956 roku, a dziś jest często określane jako rewolucja 1956 – powstanie zbrojne węgierskiego ludności, które wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione za pomocą inte ...

                                               

Powstanie więźniów w Kengirze

Powstanie było zatrudnionych ponad 8 tysięcy więźniów. Aktywną rolę grał ukraińcy, w tym wielu członków OUN-UPA, na które przypada ponad połowa buntowników i rebeliantów zostały przeniesione z krajów Bałtyckich. Przywódcy powstania mówi UPA – Her ...

                                               

Praca przymusowa Niemców w Związku Radzieckim

Praca przymusowa niemców w ZSRR była część reparacji wojennych, że Związek Radziecki zażądał od Rzeszy niemieckiej po ii wojnie światowej. Sowieckie straty spowodowane wojną, osiągnęły w lipcu 1944 r. Państwowa komisja. Oferta otrzymywać część re ...

                                               

Iwan Proskurow

Iwan Józef I. Proskurow, ros. Instagram Ivan – ukraiński, radziecki dowódca wojskowy, generał-lejtnant lotnictwa, szef Razwiedupru – wywiadu Armii Czerwonej, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 1. kadencji, Bohater Związku Radzieckiego.

                                               

Pseudosobór lwowski

Pseudosobór Lwów – nieuznany stolicy apostolskiej, organizowane Сталинская władza Radziecka po aresztowaniu wszystkich biskupów i 1 / 3 z księży Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi. – niekanoniczny katedry zwolennicy likwidacji Kościoła Katolic ...

                                               

Publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa

Propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego państwa profilu − przestępstwa, przewidzianego w artykule 256 KB.do. a mianowicie, publicznej prezentacji faszystowskiego lub innego totalitarnego reżimu państwa, w Dachau, np. za pomocą wydaw ...

                                               

László Rajk

Laszlo rajka, węgierski działacz komunistyczny. Był synem biednego szewca, przedstawiciel niemieckiej mniejszości w Transylwanii Siedmiogrodzkich sasów. W trudnych warunkach, pracują za jedzenie, Rajka skończyłam liceum. W 1927 r. wstąpił na wydz ...

                                               

Mátyás Rákosi

Mateusz Rakoczego lat. Na Mátyás Rozenfeld – węgierski komunista, i sekretarz generalny węgierskiej partii pracujących.

                                               

József Révai

József Révai rok. Lederer József – węgierski komunista, działacz polityczny, żydowskiego pochodzenia, minister kultury w latach 1948-1953, jeden z czołowych działaczy Komunistycznej partii Węgier i polityki stalinowskiego okresu na Węgrzech.

                                               

Rozkaz nr 227

Rozkaz nr 227 z 28 lipca 1942 roku ludowy komisarz obrony Józef Stalin, znany także jako zakon "ani kroku wstecz!". Został wydany w konsekwencji naturalnych i dezercję z Armii Czerwonej w początkowym okresie Wielkiej wojny Ojczyźnianej i w oblicz ...

                                               

Rozkaz nr 270

Rozkaz nr 270 z 16 sierpnia 1941 r. Komisarz obrony Józef Stalin. Zakon nakazał żołnierzom i komisarzom Armii Czerwonej, aby walczyć z Niemcami do końca pod groźbą śmierci dla nich i kary za ich rodziny. Podstawowe przepisy rozporządzenia nr 270: ...

                                               

Nikołaj Ryczkow

Ryczkow Nikołaj Michajłowicz - radziecki polityk, komisarz sprawiedliwości ZSRR. 1909-1917 uczniowi dać tokarz i tokarz w uralskiej fabryki, sekretarz 1917-1918 komitetu wykonawczego Rady deputowanych robotniczych i żołnierskich, komisarz stołecz ...

                                               

Socjalizm w jednym kraju

Socjalizm w jednym kraju – pojęcie komunizmu, utworzonego w 1925 roku Józef Stalin i Mikołaja Bucharina podstawie budowy systemu komunistycznego w Związku Radzieckim.

                                               

Sowieci

Porady – definicja mieszkańców ZSRR, a przede wszystkim funkcjonariusze reżimu komunistycznego państwa. Termin pochodzi od rosyjskiego słowa sowiet, polski "zarządu". Nazwa imperium Rosyjskim po rewolucji Październikowej został zastąpiony przez n ...

                                               

Sowietyzacja

Sowietyzacja – Wskazówka, Rosja Sowiecka Rosja, Związek Radziecki, ZSRR, Związek Radziecki) - to olbrzymia siła działań wojennych ze strony Związku Radzieckiego: Ukrainy, Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Mongolii, a następnie i anektowanym okupowal ...

                                               

Spisek lekarzy kremlowskich

Spisek lekarzy kremlowskich – jeden z największych politycznych prowokacji w ZSRR w kontekście antysemickim, zachodzące w latach 1952-1953, niezakończona z powodu śmierci jednego z głównych inspiratorów, Józef Stalin. Jego główny cel polityczny-t ...

                                               

Sprawa leningradzka

Sprawa Witebsk, ul. Leningrad – posprzątać w KPZR i kierownictwa ZSRR w Leningradzie i w obwodzie leningradzkim, w latach 1948-1950 i odpowiednie procesy polityczne zakończone kilka zdań na karę śmierci i długoletnie kary więzienia. 31 sierpnia 1 ...

                                               

Stalinowski proces poetów żydowskich

Proces Stalina żydowskich poetów – proces i egzekucja trzynastu żydowskich pisarzy i działaczy społecznych w Związku Radzieckim 12 sierpnia 1952 r. w moskiewskim WIĘZIENIU na Łubiance. Aresztowany w 1948 i 1949 roku, został poddany torturom i izo ...

                                               

Stowarzyszenie Artystów Rewolucyjnej Rosji

Stowarzyszenie artystów rewolucyjnej Rosji, AChRR – Stowarzyszenie rosyjskich artystów, którzy we wczesnych latach Związku Radzieckiego. Został założony w 1922 roku, a następnie w 1928 roku zmieniła swoją nazwę na Stowarzyszenie artystów АЧР rewo ...

                                               

Michaił Susłow

Michaił Susłow – lider Komunistycznej partii Związku Radzieckiego i radziecki działacz polityczny, Bohater Pracy Socjalistycznej. Sprawował kontrolę nad ideologią partii komunistycznej propagandy i kultury. Ukończył Instytut Plechanowa w Moskwie ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →