Топ-100

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 257                                               

Henryk Lesiński

Henryk Michał Lesiński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, archiwista pomorzoznawca, mediewista.

                                               

Józef Andrzej Lisowski

Józef Andrzej Lisowski – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Gdyni.

                                               

Elżbieta Lonc

Elżbieta Lonc – polska biolog, specjalizująca się w parazytologii; nauczyciel akademicki związana z uczelniami we Wrocławiu i Wałbrzychu.

                                               

Wiesław Maik

Wiesław Maik – polski geograf, prof. dr hab. Specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej, geografii turystyki, gospodarce przestrzennej. Aktualnie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy pełni funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Turys ...

                                               

Zygmunt Meyer

Zygmunt Jan Meyer – polski naukowiec, profesor, polityk, w latach 2002–2006 marszałek województwa zachodniopomorskiego.

                                               

Zygmunt Mierczyk

Zygmunt Andrzej Mierczyk – polski fizyk, specjalista inżynierii materiałowej i optoelektroniki, wykładowca akademicki, w latach 2008–2016 rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, generał dywizji.

                                               

Mikołaj Kostecki (inżynier)

Mikołaj Kostecki – polski naukowiec, doktor inżynier elektroniki, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, działacz Szarych Szeregów, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wyższej Szkole Morskiej, działacz Solidarności Walczącej.

                                               

Marian Miłek

Marian Antoni Miłek – polski inżynier elektrotechnik i polityk, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, były wojewoda zielonogórski i wiceminister skarbu, senator VI kadencji.

                                               

Szczepan Miłosz

Szczepan Miłosz – polski piłkarz i hokeista grający podczas swojej kariery w ŁKS Łódź. Były prezes tegoż klubu. Ponadto, konsul honorowy Republiki Austrii w Polsce oraz członek Klubu Seniorów Łódzkiego Klubu Sportowego. Były rektor Wyższej Szkoły ...

                                               

Jerzy Młynarczyk

Jerzy Marian Młynarczyk – polski prawnik, nauczyciel akademicki, polityk oraz koszykarz, występujący na pozycji skrzydłowego, reprezentant kraju, olimpijczyk. Profesor nauk prawnych, prezydent Gdańska, poseł na Sejm IV kadencji.

                                               

Adam Myjak

Dzieciństwo spędził w Częstochowie, gdzie rozpoczął edukację szkolną. W 1958 rodzice wraz z piątką dzieci przenieśli się do Sandomierza. Tu ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1965 I Liceum Ogólnokształcące - Collegium Gostomianum. Zgodnie ...

                                               

Jerzy Nitychoruk

Jerzy Antoni Nitychoruk – polski geolog, profesor nauk o Ziemi, profesor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i jej rektor w kadencji 2019–2020.

                                               

Bogdan Nogalski

Bogdan Nogalski – polski ekonomista, profesor w dziedzinie organizacji zarządzania. Ekspert w dziedzinie funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych.

                                               

Piotr Nowina-Konopka

Piotr Nowina-Konopka – polski polityk, ekonomista, działacz społeczny, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm I, II i III kadencji. Od 2013 do 2016 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim.

                                               

Antoni Opolski (fizyk)

Pochodził z Małopolski Wschodniej. Po ukończeniu gimnazjum w Buczaczu rozpoczął studia fizyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jeszcze przed wojną uzyskał na tej uczelni stopień naukowy doktora. Podczas kampanii wrześniowej 1 wrześni ...

                                               

Alfred Owoc

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w 1984 był wśród założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Od 1997 do 2005 sprawował mandat posła III i IV kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej z okręgów zielon ...

                                               

Leszek Pacholski (ur. 1944)

Leszek Maciej Pacholski – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki związany z Politechniką Poznańską. Specjalista w zakresie ergonomii przemysłowej.

                                               

Krzysztof Pajewski

Krzysztof Henryk Pajewski herbu Jelita – generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

                                               

Jan Parys

Jan Stanisław Parys – polski polityk, socjolog i publicysta, w latach 1991–1992 minister obrony narodowej, w latach 2015–2018 szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.

                                               

Stefan Pastuszka

Stefan Józef Pastuszka – polski polityk, historyk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, senator III kadencji, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

                                               

Krzysztof Pawłowski (fizyk)

Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1969, obronił następnie doktorat w Akademii Górniczo-Hutniczej. Opublikował ponad 40 prac naukowych. Był współzałożycielem i prezesem od 1980 do 1987 Klubu Int ...

                                               

Marian Piech

W 1949 r. zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W 1953 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1954 – studia magisterskie w specjalności hodowla roślin i nasiennictwo w Wy ...

                                               

Halina Piekarek-Jankowska

Córka Wacława i Stanisławy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 na UG uzyskała stopień naukowy doktora. W 1995 habilitowała się na tej samej uczelni na podstawie rozprawy zatytułowanej Zatoka Pucka jako obszar drenażu wód podziemnych. ...

                                               

Józef Pieter

Józef Pieter – polski psycholog, filozof, pedagog, naukoznawca, nauczyciel akademicki kilku uczelni, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

                                               

Mieczysław Piotrowski (pisarz)

Mieczysław Tadeusz Piotrowski – polski pisarz, autor powieści, scenariuszy filmowych i książek dla dzieci; artysta plastyk, autor rysunków satyrycznych oraz ilustracji książkowych; wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, mąż Reginy K ...

                                               

Ryszard Pisarski

Ryszard Kazimierz Pisarski – polski zootechnik, specjalizujący się w żywieniu zwierząt; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.

                                               

Ernest Pischinger

Ernest Pischinger – twórca Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, chemik-technolog specjalizujący się w technologii sody, przełożony Karola Wojtyły w czasie pracy w Zakładach Sodowych w Borku Fałęckim.

                                               

Romuald Poliński

Romuald Poliński – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor ALMAMER Szkoły Wyższej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2006–2007 z ramienia Samoobron ...

                                               

Tadeusz Pomianek

Tadeusz Pomianek – polski naukowiec, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu organizacji i zarządzania, wykładowca akademicki, rektor, a następnie prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

                                               

Piotr Przybyłowski

Piotr Paweł Przybyłowski – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, dr hab. nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności. Specjalność: towaroznawstwo artykułów spożywczych, technologia żywności i żywienia, zarządzanie jakością.

                                               

Joachim Raczek

Joachim Raczek – polski naukowiec, profesor zwyczajny, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1990–1996, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w latach 2001–2007.

                                               

Włodzimierz Reczek

Urodzony w 1911 roku, od młodości interesował się polityką. W latach 1930–1932 był członkiem Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, a w latach 1934–1936 ZNMS. W tym czasie poznał przyszłego premiera Józefa Cyrankiewicza. ...

                                               

Stanisław Rospond (językoznawca)

Stanisław Rospond – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu prac onomastycznych wykorzystujących materiał polski i słowiański. Twórca klasyfikacji strukturalnej antroponimów i toponimów, słowotwórstwa onomastycznego ...

                                               

Marcin Ruar

Marcin Ruar, pseudonim: Aretius Crispinus, ur. w 1589 w Krempe, zm. w 1657 w Straszynie koło Gdańska) – działacz reformacyjny braci polskich, propagator unitarianizmu i tolerancji religijnej m.in. w Polsce, pisarz, duchowny i teolog.

                                               

Tadeusz Rydzyk

Tadeusz Rydzyk CSsR – polski duchowny rzymskokatolicki, redemptorysta, doktor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki. Założyciel i dyrektor rozgłośni radiowej Radio Maryja oraz Telewizji Trwam, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Lux Ver ...

                                               

Wojciech Rzeszowski

Wojciech Rzeszowski – polski prezbiter katolicki, kanonik, były rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, były przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

                                               

Joanna Senyszyn

Joanna Senyszyn z domu Raulin – polska ekonomistka, wykładowczyni akademicka, polityk, publicystka i działaczka społeczna. Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1996–2002 dziekan Wydziału Zarządzania Un ...

                                               

Jan Skoczyński

Urodził się w 1946 w Brzozowie. Był jednym z czworga dzieci Henryka Skoczyńskiego 1915-1958 i Marii Skoczyńskiej 1916-2008, która była nauczycielką. W 1948 zamieszkał w Sanoku. W 1964 zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym Męskim w S ...

                                               

Jerzy Słupecki

Był synem generała Stanisława Słupeckiego. W 1935 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Łukasiewicza uzyskała nagrodę Rady Wydziału. W 1938 doktoryzował się u prof. Łu ...

                                               

Adam Sowa

Adam Sowa – generał brygady Wojska Polskiego w rezerwie, doktor inżynier, ekspert w zakresie obronności, polityki zbrojeniowej, bezpieczeństwa narodowego oraz geostrategii, w latach 2008 – 2012 zastępca dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji ...

                                               

Ewa Stachura

Ewa Joanna Stachura – polska architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i jej rektor w kadencji 2015–2020.

                                               

Witold Stankowski

Witold Stankowski – polski historyk, politolog specjalizujący się w historii najnowszej, badacz historii drugiej wojny światowej, dziejów Europy, Unii Europejskiej i powojennych Niemiec. Biografista, autor biografii m.in. Szymona Wiesenthala, Wit ...

                                               

Wawrzyniec Stegmann

Wawrzyniec Stegmann – działacz reformacyjny braci polskich, ostatni rektor Akademii Rakowskiej. Był pochodzenia niemieckiego; jego rodzina mieszkała w okolicach Poczdamu. Z powodu wyznawania poglądów unitariańskich, wraz ze starszym bratem Joachi ...

                                               

Joachim Stegmann

Joachim Stegmann, zwany "starszym” – matematyk, działacz reformacyjny braci polskich, duchowny i teolog, rektor Akademii Rakowskiej.

                                               

Wacław Strykowski

Wacław Strykowski – polski pedagog, prof. zw. dr hab., specjalista w zakresie technologii kształcenia, pedagogiki medialnej i dydaktyki.

                                               

Franciszek Strynkiewicz

Po ukończeniu gimnazjum brał udział w tajnych kursach samokształceniowych, za co został aresztowany i uwięziony przez władze carskie. Ukończył seminarium nauczycielskie w Warszawie. Od sierpnia 1915 walczył w kampanii wołyńskiej w szeregach 4 kom ...

                                               

Dariusz Surowik

Dariusz Surowik – polski filozof, logik i matematyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, rektor PWSIiP w Łomży w kadencji 2017–2020.

                                               

Jan Szafraniec (polityk)

Jan Szafraniec – polski polityk, nauczyciel akademicki, psychiatra, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, senator II, V VI kadencji.

                                               

Hieronim Szczegóła

Hieronim Szczegóła – polski historyk, specjalizujący się w historii regionalnej, historii współczesnej Polski, naukach politycznych; nauczyciel akademicki związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze i jej wieloletni rektor w latach 197 ...

                                               

Marek Szczepański

Marek Stanisław Szczepański – polski socjolog i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →