Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 251                                               

Paweł Adamowicz

Paweł A. Bogdan-polski prawnik, radca prawny, samorządowiec i polityk, działacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1998-2019 prezydent Gdańska. Był jednym z organizatorów strajków w 1988 roku, jako przewodniczącego Komitetu studenckiego st ...

                                               

Bogdan Antoszewski

Bogdan Antoszewski – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Świętojańskiej Politechniki, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Michał Arabski

Michał Stanisław arabski – polski biolog, specjalizujący się w biochemii i biofizyce, doktor nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Rajmund Bacewicz

Raimund Бацевич – polski fizyk, profesor fizyki i prorektor ds. nauki politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Andrzej Bałaban

Andrzej Wycofał – polski prawnik, profesor prawa, wykładowca, 2007-2011 rektor Państwowej wyższej szkoły zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, zwyczajnych profesor uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Edward Bańkowski

Ukończył szkołę średnią. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, a następnie w szkole średniej im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W 1965 roku uzyskał stopień doktora w akademii medycznej w Białymstoku. W 1969 roku na podstawie pracy". "Badania ...

                                               

Romuald Bartnik

Romuald Andrzej Bartnik – polski chemik organic, zwyczajnych profesor, dziekan wydziału matematyki, fizyki i chemii, prorektor uniwersytetu Łódzkiego, honorowy doktor Uniwersytetu w Lyonie.

                                               

Iwona Bartoszewicz

Iwona Bartoszewicz ukończył studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo na podstawie pracy analogowego Sprichwoerter im dróg, Polni ...

                                               

Andrzej Basiński

Andrew Henry Basiński – polski lekarz-anestezjolog, profesor, doktor nauk medycznych, wice-rektor Gdańskiego uniwersytetu medycznego w kadencji 2012-2016.

                                               

Ludwik Bazylow

Ludwik Bazylow – polski historyk, badacz historii Europy Wschodniej, profesor uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii politycznej.

                                               

Zygmunt Bąk

Ukończył gospodarczą szkoły w Nysa. Studiował na wydziale podstawowych problemów technologii Politechniki Wrocławskiej, gdzie kontynuował pracę naukową na stacjonarnych studiach doktoranckich kontynuuje w latach 1977-1981. W 1982 roku obronił pra ...

                                               

Jan Bednarczyk

Jan Leszek W., polski ekonomista, specjalizujący się w dziedzinie polityki, finansów i bankowości, wykładowca w latach 1996-2002-wice-rektor Politechniki im lat. Kazimierza Пулаского.

                                               

Marian Bendza

Marian Bendza – duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor teologii, historyk Kościoła Prawosławnego, były rektor chrześcijańskiej akademii teologicznej w Warszawie, kierownik katedry historii Kościoła Powszechnego i cer ...

                                               

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Brzoza – polski prawnik, historyk prawa, doktor nauk prawnych, 2014, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Kiejstut Bereźnicki

Studiował na wydziale malarstwa w państwowej Wyższej Szkole sztuk plastycznych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 1958 roku w pracowni profesora Stanisława Teisseyre. W PWSSP w Gdańsku od 1996 roku, nazwa uczelni: Akademia sztuk pięknych działa od 1960 ...

                                               

Stanisław Betlejewski

W 1957 roku ukończył badania w akademii medycznej w Gdańsku, gdzie wziął pracę naukową pod kierunkiem Jarosława Iwaszkiewicz. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 roku, pisząc pracę magisterską na stan górnych dróg oddechowych i narządu słuchu ...

                                               

Grzegorz Białuński

Grzegorz Białuński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista w dziedzinie historii osiedli w ziemi województwa i historii plemion pruskich, rektor Uniwersytetu Warmii i Mazur.

                                               

Adam Bielański (chemik)

Adam Bielanski – polski chemik, nauczyciel chemii, wykładowca akademii górniczo-hutniczej, a następnie profesor uniwersytetu jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk, członek PAU, honorowy przewodniczący Komitetu chemii pan. Od ...

                                               

Jacek Bigda

Ukończył wydział lekarski AMG w 1987 roku, jest specjalistą w dziedzinie biologii komórkowej i immunologii. Praca doktorska jest chroniona w 1990 roku, stopień doktora nauk uzyskał w 1996 roku, powołany w 2001 roku, na stanowisku profesora nadzwy ...

                                               

Marian Binek

Marian Бинэк Stanisław-polski lekarz weterynarii, weterynarz mikrobiolog, profesor nauk weterynaryjnych, zwyczajne profesorem szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, rektor tej uczelni w latach 2016-2020 roku.

                                               

Aleksander Bobko

Aleksander Бобко – polski filozof, profesor nauk humanistycznych. W okresie 2012-2015 rektor Uniwersytetu Rzeszów, senator IX kadencji, w latach 2015-2018 roku, sekretarz stanu w Ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

                                               

Urszula Bobryk

Urszula bob z wyróżnieniem ukończył Akademię muzyczną. F. Chopina w Warszawie. W 1990 roku uzyskał tam stopień doktora sztuk muzycznych, i doktor habilitowanej w 1994 roku. Od 1983 roku pracuje w Instytucie muzyki wydziału artystycznego Uniwersyt ...

                                               

Tadeusz Bohdal

Tadeusz Bohdal – polski inżynier, profesor nauk technicznych, profesor, rektor Politechniki katedry w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Ewa Bojar

Ewa Bożenna bojar – ekonomisty Polska, specjalizująca się w kuchni regionalnej polityce i zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwykłych Województwem Политехническим uniwersytetu rektor uniwersytetu w latach 1999-2002.

                                               

Stanisław Bolkowski

Stanisław Bolkowski – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel, zastępca przewodniczącego Komitetu elektrotechniki Polskiej akademii nauk, były prezes Stowarzyszenia elektryków polskich, autor podręczników szkolnych i techników w dziedzinie elek ...

                                               

Wojciech Bołoz

W latach 1982-1984 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Augsburgu, a w kadencji 1996-1999, wiceprezes Akademii teologii katolickiej w Warszawie. 1992 został również gościnne wykłady w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Był dyrektorem Insty ...

                                               

Antoni Bombik

Antoni Bombik – polski naukowiec-agronom, doktor nauk rolniczych, profesor uniwersytetu pedagogicznego naturalnie-Humanistyczny instytut w Siedlcach, w latach 2002-2005, rektor Wyższej szkoły biznesu i administracji w Łukowie.

                                               

Wojciech Braksator

Wojciech Braksator Edward – polski lekarz, profesor nauk medycznych, wykładowca Warszawskiego uniwersytetu medycznego, w okresie 2016-2020 r prorektor ds. pracy klinicznej i inwestycji uniwersytetu.

                                               

Grzegorz Bręborowicz

Grzegorz Henryk Bręborowicz – polski lekarz specjalizujący się w dziedzinie położnictwa i ginekologii, profesor, doktor nauk medycznych, profesor, rektor akademii medycznej w Poznaniu uniwersytetu medycznego. Carl Marcinkowskiego w Poznaniu.

                                               

Halina Buczkowska

Halina Barbara Бочковской – Polska profesor nauk rolniczych, specjalista w dziedzinie warzywnictwa, rektor uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie.

                                               

Dariusz Bugajski

Dariusz Rafał "Бугайский" wojskowy, wykładowca, doktor nauk prawnych w dyscyplinie "правоведение", specjalność: prawo międzynarodowe, prawo, humanitarne, prawo morskie.

                                               

Jarosław Burczyk

Jarosław Burczyk – polski biolog i genetyk, profesor nauk biologicznych, profesor normalnego uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Jerzy Buzek

Jerzy Karol Buzek-polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji i przewodniczącym Rady Ministrów, 1998-2001-przewodniczący Komitetu integracji europejskiej, od 2004 roku poseł do parlamentu Europejski ...

                                               

Ludgarda Buzek

Maria Ludgarda Buzek z domu Czapla – Polska naukowiec, inżynier i samorządowiec, specjalista w dziedzinie technologii chemicznej, doktor habilitowana, radny sejmiku województwa.

                                               

Monika Całkiewicz

Monika Całkiewicz – prawnik Polska, prawnik-konsultant, kandydat nauk prawnych, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii.

                                               

Irena Celej

Irena i Irena Celejowa – Polska biolog, doktor habilitowany, profesor, prorektor Akademii wychowania fizycznego w Gdańsku, wykładowca w Akademii wychowania fizycznego w Warszawie, uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej szkole ekologii i zarządzani ...

                                               

Jerzy Cempla

Jerzy Władysław Cempla – polski fizjolog sportu, profesor nauk o kulturze fizycznej, w latach 2002-2008-wice-rektor Akademii wychowania Fizycznego im. Bronisława czecha w Krakowie, niezmienny dziekan wydziału wychowania fizycznego uniwersytetu.

                                               

Mieczysław Cena

Mieczysław cena Romuald – polski naukowiec i działacz społeczny, profesor nauk weterynaryjnych, twórca polskiej zoohigieny.

                                               

Andrzej Ceynowa

Andrzej ceynowa nie polsko – angielski filolog, krytyk literacki, doktor nauk technicznych, profesor uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2008 rektor uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008-2016 nowo utworzonych dziekan wydziału filologicznego u ...

                                               

Adrian Chabowski

Adrian Хабовски – polski naukowiec, lekarz, fizjolog, profesor, doktor nauk medycznych. Prorektor ds. pracy ze studentami uniwersytetu medycznego w Białymstoku.

                                               

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Józefa Chałasińska-Macukow – polski naukowiec, profesor nauk fizyko-matematycznych, rektor uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005-2012.

                                               

Anna Charuta

Anna Чарута – Polska doktor habilitowana nauk biologicznych, specjalista w dziedzinie anatomii, rektor uniwersytetu przyrodniczo-humanistyczny w Instytucie Siedlce.

                                               

Anna Chełmońska-Soyta

Anna Renata Chełmońska-Soyta – Polska profesor nauk weterynaryjnych, wice-rektor uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu.

                                               

Henryk Chmielewski (lekarz)

Henryk Mikołaj Chmielewski – polski neurolog, profesor nauk medycznych, generał brygady wojska polskiego, poseł x kadencji.

                                               

Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego, rektor uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta chojna-duch Polska to adwokat, doktor nauk prawnych, docent, od 1994 do 1995 roku, a od 2007 do 2010 roku-Podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, członek Rady polityki pieniężnej w latach 2010-2016.

                                               

Andrzej Chwalba

Andrzej chwalić – polski historyk i publicysta, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, specjalizuje się w historii XIX w., historii rosyjsko-polskich relacji, polskiej historii współczesnej i historii Krakowa. W l ...

                                               

Piotr Cieślak

W 1970-1973 był aktorem badania Puławy placu Teatralnym, a w latach 1973-1974 teatr w Warszawie. Pracował jako aktor w 1974-1983. W latach 1983-1991 był dyrektorem Warszawskiego teatru powszechnego. W latach 1993-2007 latach pracy w produkcji jak ...

                                               

Sławomir Cieślak

Sławomir możesz polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy, postępowania cywilnego, profesor prawa, profesor w zwykłych uniwersytetu Łódzkiego i uniwersytetu jagiellońskiego, ul. prorektora w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Janusz Cieśliński

Janusz Tadeusz Cieśliński – profesor, Gdański politechnika, prodziekan wydziału mechanicznego pg z września 2016 r. wice-rektor politechniki Gdańskiej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →