Топ-100

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 245                                               

Grzegorz Górski

Grzegorz Kazimierz Górski – polski prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, polityk, samorządowiec, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Toruńskiej Szkoły Wyższej – K ...

                                               

Andrzej Grabiński (prawnik)

W 1979 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, po których do 1981 odbywał aplikację sędziowską. Od 1985 prowadzi praktykę adwokacką, początkowo w Oławie, a od 1990 we Wrocławiu. Jest także działaczem samorządu adwokackiego, przez ...

                                               

Ewa Gruza

Ewa Jolanta Gruza – polska prawniczka i kryminalistyk, profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2005 do 2011 członek Trybunału Stanu.

                                               

Wojciech Gryczewski

Ukończył w 1958 studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał następnie uprawnienia adwokata, prowadzi kancelarię adwokacką w Olsztynie. W latach 1962–1965 był sędzią Sądu Powiatowego w Mrągowie, a od 1966 do 1968 ra ...

                                               

Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski – polski polityk, pisarz, dziennikarz, historyk, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm III kadencji, senator VIII, IX i X kadencji.

                                               

Roman Jagieliński

Roman Jagieliński – polski polityk i rolnik. W latach 1991–2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, w latach 1995–1997 minister rolnictwa i wiceprezes Rady Ministrów.

                                               

Paweł Janda

Ukończył w 1997 studia prawnicze na Wydziale Prawa Filii UMCS w Rzeszowie. Odbył studia doktoranckie, po czym w 2010 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obej ...

                                               

Jerzy Jasiński (prawnik)

Jerzy Jasiński – polski prawnik kryminolog, pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, powstaniec warszawski, wolnomularz.

                                               

Jan Jobs

W 2006 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kształcił się podyplomowo w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej, ukończył też kurs prawa amerykańskiego. Odbył następnie aplikację adwokacką ...

                                               

Piotr Jóźwiak

Piotr Zenon Jóźwiak – polski prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, od 2014 wiceprezydent Leszna, od 2019 członek Trybunału Stanu.

                                               

Ryszard Kalisz

Ryszard Roman Kalisz – polski prawnik i polityk, adwokat. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, w latach 1998–2000 pełniący obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2004–2005 minister spraw wewnętrznych i administracji.

                                               

Andrzej Kalwas

Andrzej Jan Kalwas – polski prawnik, radca prawny, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Marka Belki, w latach 1995–2004 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

                                               

Tadeusz Kałasa

Tadeusz Marian Kałasa – polski rzemieślnik, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, właściciel piekarni przy ul. Polnej i Racławickiej w Warszawie.

                                               

Grzegorz Karziewicz

W 1961 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską, orzekał jako asesor sądowy w Gdańsku i Elblągu, a od 1964 jako sędzia Sądu Powiatowego w Tczewie. W latach 1966–1971 był prezesem tego ...

                                               

Dariusz Kijowski

Dariusz Ryszard Kijowski – polski prawnik, specjalista prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Stanu.

                                               

Czesław Kłak

Czesław Paweł Kłak – polski prawnik, prokurator, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, od 22 marca 2018 sędzia Trybunału Stanu.

                                               

Jerzy Kłoczowski

Jerzy Kazimierz Kłoczowski – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Andrzej Kojro

W 1988 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania obrotem energią elektryczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Pracował w ad ...

                                               

Jerzy Kozdroń

Jerzy Kozdroń – polski prawnik, polityk i samorządowiec. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, w latach 2013–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2015–2019 zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu.

                                               

Sylweriusz Królak

W 1987 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie do 1997 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in. jako konsul generalny i radca ambasady w Moskwie. Od 1998 do 2001 zajmował stanowisko ...

                                               

Leszek Kubicki

Leszek Mariusz Kubicki – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 1981–2012 redaktor naczelny miesięcznika "Państwo i Prawo”, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1996–1997.

                                               

Jacek Kurczewski

Jacek Maria Kurczewski – polski socjolog, specjalizujący się w socjologii i antropologii prawa oraz obyczajów, w latach 1991–1993 poseł i wicemarszałek Sejmu I kadencji.

                                               

Marek Kuryłowicz

W 1966 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie następnie został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego. W latach 1967–1969 odbył pozaetatową aplikację sądową. W 1973 obronił doktorat z prawa rzym ...

                                               

Kazimierz Lipiński (generał)

W Wojsku Polskim służył od sierpnia 1944. Został wcielony do 4 Zapasowego Pułku Piechoty. Uczestniczył m.in. w szlaku wojennym od Nysy do Drezna był ranny w kwietniu 1945. 2 lutego 1945 ukończył 2 Frontową Oficerską Szkołę Piechoty w Lublinie, pr ...

                                               

Michał Lizak

W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1998 do 1999 pracował w gabinecie wojewody i biurze prawnym Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od 1999 do 2001 zatrudniony na US w Katedrze Prawa Rzymsk ...

                                               

Janusz Łomża

Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Ukończył w 1987 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ...

                                               

Jacek Majchrowski

Jacek Maria Majchrowski – polski prawnik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych, były członek Trybunału Stanu. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a s ...

                                               

Robert Majka

Robert Majka – polski polityk i politolog, działacz opozycji w PRL. Członek Trybunału Stanu oraz poseł na Sejm VIII kadencji.

                                               

Janusz Margasiński

W 1975 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1976–1978 i ponownie od 1980 do 1983 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Będzinie. W 1978 ukończył aplikację sądową i do 1979 orzekał jako asesor w Sądzie Rejonowym w Dąbr ...

                                               

Stanisław Maurer

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskał uprawnienia adwokackie, po czym praktykował w tym zawodzie. W 1980 zaangażował się w działalność "Solidarności”. Na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów pełnił funkcję eksperta prawnego ...

                                               

Władysław Mącior

Władysław Mącior – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista prawa karnego, doradca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Józef Medyk

Józef Medyk – polski prawnik, od 2007 do 2011 członek, a od 2011 do 2012 zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

                                               

Stanisław Mikke

Stanisław Wojciech Mikke – polski adwokat, sędzia Trybunału Stanu, prawnik, pisarz, działacz społeczny, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, redaktor naczelny miesięcznika "Palestra”.

                                               

Maciej Miłosz

Maciej Miłosz – polski prawnik, adwokat, sędzia Trybunału Stanu, członek Państwowej Komisji Wyborczej.

                                               

Franciszek Mleczko

Franciszek Mleczko – polski działacz spółdzielczy i ludowy, nauczyciel, poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

                                               

Kazimierz Modzelewski

Kazimierz Edward Modzelewski – polski rzemieślnik i działacz polityczny, przedsiębiorca, poseł na Sejm IX, X oraz II kadencji.

                                               

Tadeusz Mołdawa

Tadeusz Mołdawa – polski prawnik, politolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w latach 1993–1999 i 2005–2008.

                                               

Lech Morawski (prawnik)

Lech Włodzimierz Morawski – polski prawnik, specjalizujący się w teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesor nauk prawnych, członek Trybunału Stanu, wybrany 2 grudnia 2015 przez Sejm VIII kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego n ...

                                               

Mariusz Muszyński

Mariusz Muszyński – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były przewodniczący zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Wybr ...

                                               

Janusz Niedziela

Janusz Niedziela – polski prawnik i polityk, radca prawny, wiceminister sprawiedliwości, członek Trybunału Stanu, w latach 2016–2018 prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

                                               

Barbara Niemiec

Barbara Krystyna Niemiec – polska filolog, nauczyciel akademicki i działaczka polityczna, dziennikarka, w latach 1991–1993 członek Trybunału Stanu.

                                               

Roman Nowosielski

W 1980 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Gdańskim. Odbył aplikację sądową, orzekał w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Od 1984 do 1987 odbywał aplikację adwokacką, od 1989 prowadzi własną kancelarię. Najbardziej ...

                                               

Włodzimierz Nykiel

Włodzimierz Mieczysław Nykiel – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Łódzkiego w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016, poseł na Sejm VIII kadencji.

                                               

Iwona Olejnik

Iwona Barbara Olejnik – polska prawnik i socjolog, radca prawny, doktor nauk humanistycznych, od 2019 członek Trybunału Stanu.

                                               

Jan Olszewski

Jan Ferdynand Olszewski – polski polityk, adwokat i publicysta. W okresie II wojny światowej i okupacji żołnierz Szarych Szeregów oraz uczestnik powstania warszawskiego. Działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresi ...

                                               

Romana Orlikowska-Wrońska

Romana Antonina Orlikowska-Wrońska – polska prawnik, adwokat, obrońca w procesach politycznych w okresie PRL, od 2011 do 2015 sędzia Trybunału Stanu.

                                               

Stanisław Owczarek (prawnik)

W 1975 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Po aplikacji sędziowskiej pracował w Sądzie Rejonowym w Łasku, dochodząc do stanowiska prezesa tego sądu. Od 1983 pracował jako radca prawny, a od 1985 praktykował jako adwokat. Był człon ...

                                               

Witold Pahl

Witold Pahl – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm VI i VII kadencji, członek Trybunału Stanu, od 2016 do 2018 zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

                                               

Lech Krzysztof Paprzycki

Lech Krzysztof Paprzycki – polski prawnik, profesor nauk prawnych, w latach 1999–2016 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną, poseł na Sejm X kadencji, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego.

                                               

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz – polska prawniczka specjalizująca się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, nauczycielka akademicka, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2007–2011 członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, człon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →