Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 245                                               

Grzegorz Górski

Grzegorz Kazimierz Гурский-polski prawnik, pedagog, prawnik, polityk, samorządowiec, doktor nauk prawnych, docent, w szczególności, Katolicki uniwersytet w Lublinie imienia Jana Pawła II i Toruń Wyższej szkoły college uniwersytetu jagiellońskiego ...

                                               

Andrzej Grabiński (prawnik)

W 1979 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie w 1981 roku odbyła się testowa wersja aplikacji. Od 1985 roku prowadzi pierwsza praktyka w Oława i 1990 we Wrocławiu. Oraz samorządu występuje działaczem w ciągu dwóch ter ...

                                               

Ewa Gruza

Ewa Yolanda ładunku – Polska-prawnik i криминолог, profesor nauk prawnych, adiunkt w katedrze kryminalistyki wydziału prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego, od 2005 do 2011 roku pracownik sądu.

                                               

Wojciech Gryczewski

Ukończył w 1958 roku ukończył wydział prawa na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie otrzymane pełnomocnictwa, zachowuje prawo biura w Olsztynie. W latach 1962-1965 był sędzią sądu rejonowego w Mrągowie, a od 1966 do 1968 roku ja ...

                                               

Jan Maria Jackowski

John Maria Яцковский-polski polityk, pisarz, dziennikarz, historyk, doktor nauk humanistycznych, członek Sejmu III kadencji, senator, w VIII, IX i X kadencji.

                                               

Roman Jagieliński

Roman Jagieliński-polski polityk, rolnik. W okresie latach 1991-2005 poseł na Sejm i, II, III i IV kadencji, w latach 1995-1997-minister rolnictwa i wiceprezesa Rady Ministrów.

                                               

Paweł Janda

Ukończył w 1997 roku ukończył wydział prawa UMCS filia w Rzeszowie. Odbył studia podyplomowe, a następnie w 2010 roku otrzymał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy magisterskiej na temat Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościo ...

                                               

Jerzy Jasiński (prawnik)

Jakub Jasiński, polski prawnik-криминолог, członek Instytutu nauk prawnych Pan Warszawski powstaniec, wolnomularz.

                                               

Jan Jobs

W 2006 roku ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w podyplomowe w zakresie bankowości w szkole i ukończył ten sam kurs amerykańskiego prawa. Następnie wniosek przekazywany jest jako adwokata pod patronatem S ...

                                               

Piotr Jóźwiak

Piotr Usewick – polski prawnik, samorządowiec i pedagog, doktor nauk prawnych, 2014, wiceprezes Leszno, począwszy od 2019 roku pracownik sądu.

                                               

Ryszard Kalisz

Ryszard Roman Kalisz – polski prawnik i polityk, prawnik. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, w latach 1998-2000-szef kancelarii prezydenta Rp, w latach 2004-2005-minister spraw wewnętrznych i administracji.

                                               

Andrzej Kalwas

Andrew John Kalwas – polski adwokat, radca prawny, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, państwowe klasa belkami, w okresie 1995-2004 r. prezes Krajowej Rady prawników.

                                               

Tadeusz Kałasa

Tadeusz Marian Калаша – mistrz polski, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL. VIII kadencji, właściciel piekarni przy ulicy Racławickiej w Warszawie.

                                               

Grzegorz Karziewicz

W 1961 roku ukończył wydział prawa Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był aplikacją sądowego, rządził jako eksperta w Gdańsk i Elbląg, a od 1964 r. jako sędzia sądu rejonowego w Tczewie. W latach 1966-1971 był prezesem tego sądu. W 1971 ...

                                               

Dariusz Kijowski

Dariusz Ryszard Kijów – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, profesor, sędzia trybunału stanu.

                                               

Czesław Kłak

Kłak Czesław Paweł – polski prawnik, adwokat, doktor nauk prawnych, profesor, Kujawsko - Pomorskiej szkoły Wyższej w Bydgoszczy, od 22 marca 2018 sądu w państwie.

                                               

Jerzy Kłoczowski

Kłoczowski Jerzy Kazimierz – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, senator i kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Andrzej Kojro

W 1988 roku ukończył studia na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. Jako magistrant / magistrantka w zarządzaniu energia elektryczna w Wyższej Szkole przedsiębiorczości i zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Pracował w admini ...

                                               

Jerzy Kozdroń

Jerzy Kozdroń – polski prawnik, polityk i samorządowiec. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, w latach 2013-2015, sekretarz stanu w Ministerstwie sprawiedliwości, w okresie 2015-2019 zastępca przewodniczącego sądu państwa.

                                               

Sylweriusz Królak

W 1987 roku ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, do 1997 roku był pracownikiem Ministerstwa spraw zagranicznych, w tym konsul Generalny i radca ambasady w Moskwie. Od 1998 do 2001 roku pełnił funkcję zastę ...

                                               

Leszek Kubicki

Leszek Mariusz Кубицки-polski prawnik, profesor prawa, sędzia sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 1981-2012 redaktor naczelny "państwa i prawa", minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1996-1997.

                                               

Jacek Kurczewski

Jacek Maria Kurczewski – polski socjolog, specjalizujący się w socjologii i antropologii, prawa i zwyczaje, w 1991-1993 poseł i wicemarszałek Sejmu i kadencji.

                                               

Marek Kuryłowicz

W 1966 roku ukończył wydział prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracował w katedrze prawa rzymskiego. W bahama w 1967-1969. spędził pozaetatową aplikację trial. W 1973 roku obronił doktorat w rzymskim prawie. W 1977 rok ...

                                               

Kazimierz Lipiński (generał)

W wojsku polskim służył od sierpnia 1944 roku. Został powołany w 4 pułk piechoty rezerwowy pułk. Wzięli udział, w szczególności na wojennej ścieżce z Nysa do miasta Drezno został ranny w kwietniu 1945 roku. 2 frontu 2 lutego 1945 ukończył oficers ...

                                               

Michał Lizak

Michael Candy – polski prawnik, sędzia trybunału stanu. W 1998 roku ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego. W 2003 roku uzyskał uprawnienia adwokata. Od 1998 do 1999 zatrudnionych w prowincji z siedzibą w Szczecinie do ...

                                               

Janusz Łomża

Ukończył szkoły podstawowej nr 6 im. Romuald Траугутт w Lublinie i liceum ogólnokształcącego. Stanisława Staszica w Lublinie. Ukończył w 1987 roku ukończył wydział prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po wypełni ...

                                               

Jacek Majchrowski

Maria Jacek Majchrowski – polski prawnik, profesor prostych uniwersytetu jagiellońskiego, profesor prawa, historyk nauk politycznych i prawnych, były pracownik sądu. Znawca Ii Rzeczypospolitej, wykazał swoją historię, a zwłaszcza w działalności п ...

                                               

Robert Majka

Robert Mike-polski polityk, politolog, działacz opozycji w Polsce. Państwa-członka i członka Sejmu VIII kadencji.

                                               

Janusz Margasiński

W 1975 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu jagiellońskiego. W latach 1976-1978 i od 1980 do 1983 roku był członkiem urzędu miejskiego w Będzin. W 1978 roku ukończył zastosowania przez sąd w 1979 roku orzekł jako ekspert w sąd rejonowy w Dąbr ...

                                               

Stanisław Maurer

Ukończył wydział prawa uniwersytetu w Łodzi. Otrzymałeś prawo do prokuratora, a następnie praktykował w tym zawodzie. W 1980 roku uczestniczył w działalności "Solidarności". Na Pierwszym Krajowym zjeździe delegatów zajmował stanowisko specjalisty ...

                                               

Władysław Mącior

Władysław loch – polski prawnik, profesor prawa, specjalista w zakresie prawa karnego, doradca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego.

                                               

Józef Medyk

Józef medyk – polski prawnik, od 2007 do 2011 r. członek, a od 2011 do 2012 roku-Zastępca Przewodniczącego sądu, sędzia sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

                                               

Stanisław Mikke

Stanisław Wojciech!!! – Polski prawnik, sędzia, pracownicy sądu, adwokat, pisarz, działacz społeczny, zastępca przewodniczącego Rady ochrony pamięci walk i męczeństwa, redaktor naczelny "Палестра".

                                               

Maciej Miłosz

Maciej Miłosz – polski prawnik, adwokat, sąd, sędzia, członek Państwowej komisji wyborczej.

                                               

Franciszek Mleczko

Francis balsam – polski działacz spółdzielni i pedagog, poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia zjednoczonej partii ludowej.

                                               

Kazimierz Modzelewski

Kazimierz Edward ложечники – polski artysta i polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm IX, X II kadencji.

                                               

Tadeusz Mołdawa

Mołdawa Tadeusz – polski prawnik, politolog, profesor nauk społecznych, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego, dziekan wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych na uniwersytecie Warszawskim od 1993 do 1999 lata i lata 2005-2008.

                                               

Lech Morawski (prawnik)

Lecha Morawsko – polski prawnik, specjalizujący się w zakresie teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesor prawa, członek sędziów pracowników, wybranych 2 lutego 2015 w Sejmie viii kadencji na stanowisko sędziego trybunału Konstytucyjne ...

                                               

Mariusz Muszyński

Mariusz Мушиньский – polski prawnik, doktor nauk prawnych, docent, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, byłego prezesa zarządu "polsko-niemieckie pojednanie". Wybrany w 2015 roku w parlamencie VIII kadenc ...

                                               

Janusz Niedziela

Janusz niedziela – polski prawnik i polityk, prawnik, zastępca ministra sprawiedliwości, członek sądu, w latach 2016-2018 prezes polskiej Agencji nawigacji powietrznej.

                                               

Barbara Niemiec

Barbara Krystyna Niemcy – Polska filolog, wykładowca i działacz polityczny, dziennikarz, w 1991-1993-pracownik sądu.

                                               

Roman Nowosielski

W 1980 roku ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Gdańska. Był wniosek do sądu, który wyniesie decyzję do sądu okręgowego w Gdańsku. Od 1984 do 1987 roku, odbył się stosowania działań informacyjnych, począwszy od 1989 roku, posiada ...

                                               

Włodzimierz Nykiel

Szanowny korzystać Mieczysław-polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor, rektor uniwersytetu Łódzkiego w kadencji latach 2008-2012 i 2012-2016, posła do parlamentu europejskiego VIII kadencji.

                                               

Iwona Olejnik

Iwona Barbara Olejnik – Polska, prawnik i socjolog, prawnik, doktor nauk humanistycznych, począwszy od 2019 roku, członek sądu personel.

                                               

Jan Olszewski

Stycznia Aleksiej Olszewski-polski polityk, prawnik i publicysta. W czasie ii wojny światowej i okupacji żołnierze szarych szeregów i uczestnik powstania Warszawskiego. Działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresie ...

                                               

Romana Orlikowska-Wrońska

Romana Orlikowska-Wronska – prawnik Polska, prawnik, adwokat w procesach politycznych w okresie prl, od 2011 do 2015 lata sędzia trybunału stanu.

                                               

Stanisław Owczarek (prawnik)

W 1975 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu w Łodzi. Po zastosowaniu sędziami pracował w sądzie okręgowym przywiązania, awansował do stanowiska prezesa tego sądu. Od 1983 roku pracował jako radca prawny, a od 1985 r. praktykował jako prawnik. ...

                                               

Witold Pahl

Witold Pal – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm VI i VII kadencji, członek państw, od 2016 do 2018 wiceprezydent M. st. Warszawa.

                                               

Lech Krzysztof Paprzycki

Lech Krzysztof Paprzycki polski prawnik, profesor prawa, w latach 1999-2016 prezesa Sądu Najwyższego, recepcja izby w sprawach karnych, posłowie x kadencji, zwyczajnych profesor w Akademii Leona Koźmińskiego.

                                               

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz – Polska prawnik, specjalizujący się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, nauczyciela akademickiego, dr nauk prawnych, 2007-2011 sędziów, pracowników sądów, poseł VII i VIII kadencji, członek Krajowej Rady sądownictwa w ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →