Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 240                                               

Akropolia

Akropolia-polska akademicka korporacja, która była w Krakowie w okresie międzywojennym. Jego tradycje kontynuuje obecna firma akropolia Cracoviensis.

                                               

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej

Luterański ewangeliczna Kościół, Аугсбургское wyznanie wiary w Czechach – Luterański kościół, działająca głównie w Teich-na Śląsku, w Czechach, powstała w wyniku rozłamu Śląskiej Kościoła na protestanckiej kościół, Аугсбургское wyznanie wiary.

                                               

Seksmisja

I am Polish - jest to pierwsza część komediowy киносаги 1983 roku, w reżyserii Julii Мачульской. Bohaterami filmu są захиберновани 1991 roku, Maks i Albert, które budzą się po wojnie w totalitarnego świecie bez mężczyzn. Wtedy został stworzony dl ...

                                               

Rząd Bernarda Cazeneuve’a

Rząd Bernarda Казенева-39. rząd V Republiki we Francji i funkcjonuje od grudnia 2016 r. do maja 2017 roku. On został mianowany prezydentem Francji Francois Kompromis. Zastąpił drugi rząd Manuel walca. W skład gabinetu weszli przedstawiciele parti ...

                                               

Drugi rząd Manuela Vallsa

Druga linia u Мануэлы walce-38. rząd V Republiki Francuskiej funkcjonuje od sierpnia 2014 roku do stycznia 2016 roku. funkcje prezydenta w tym okresie pełnił Francois Hollande. Zmienił się pierwszy rząd tego samego premiera, na zmianę mu przyszło ...

                                               

Maria Zofia Russocka

Córka Józefa Каласантего Руссоцкого około 1807-1879 r. i Marianny Жулавской. Po sprzedaży w 1884 roku remont story". Заличковему zamieszkała wraz z matką w лиманове. W 1894 roku został jednym z założycieli Towarzystwa zapobiegania i ochrony własn ...

                                               

Maria Drobniewska

Nauczyciel, do 1914 roku, trzymał pensję w Warszawie. W tym samym czasie, jechałem z Klotyldą. zestawy dla kobiet, członek Ligi Narodowej. W czasie rewolucji 1905 i 1907 r jeden z czołowych działaczy Związku Ународовских szkół-członek zarządu i a ...

                                               

Ochotnicza Legia Kobiet

Volunteer kobieta Legii-to armię ochotników organizacja wojskowa, utworzona we Lwowie w 1918 roku kobiety, które chcą walczyć o niepodległość Polski. Członkowie organizacji brali udział w walkach o Lwów i w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bols ...

                                               

Jacqui Smith

Jacqueline Jill Smith-brytyjski polityk, członek partii pracy i pierwsza kobieta-minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Oboje jej rodzice byli nauczycielami. Kiedy ksiądz przyjechał, ona uczyła się w szkole średniej Dysona Перринса w Malv ...

                                               

Inger Segelström

Ukończył wydział prawa w 1979 roku. Pracował w szkolnictwie firmy, a następnie pracował w centralnym biurze. Od połowy lat 80-tych xx wieku pracowała w administracji miejskiej Sztokholmu, początkowo na stanowisku zastępcy sekretarza rady miejskie ...

                                               

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Ewa bogacz-Войтановская-profesor uniwersytetu jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk administracyjnych. Badacz organizacji i metod zarządzania. Od 2016 roku zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu spraw publicznych uniwersyte ...

                                               

Elżbieta Jankowska

W 1981 roku ukończyła wydział pedagogiczny uniwersytetu Łódzkiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1967 roku w poście ткачки w przedsiębiorstwach bawełny przemysłu im. A. N. Tołstoja. Feliks Dzierżyński w łodzi. Później pracowała w spółdzielni ...

                                               

Przysposobienie Wojskowe Kobiet

Przyjęcie do służby wojskowej kobiet – paramilitarna organizacja kobieca powstała w 1923 roku z inicjatywy byłych członków organizacji komunikacji broni i polskiej organizacji wojskowej. Został on stworzony w miejscu, распущенном w tym samym roku ...

                                               

Marzec 2020

Ponad pięciuset pięćdziesięciu naukowców, badaczy, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w liście otwartym do prezydenta Rp i premiera заапеловалу proszą o przeniesienie zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie z powodu pandemii коронавир ...

                                               

Ammona

Ammona-nieautoryzowane osiedlenie się żydów, położony w dzielnicy samorządu terytorialnego Матова Бинджамин. Położony na wschód od Ofry, między Szewut Rachel i Ade, Ad. Został założony w 1997 roku, a ewakuowany i zniszczony przez rząd w 2017 roku ...

                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim

Kościół ewangelicko – Аугсбургский parafia w piotrkowie трибульском-kościół Ewangelicko-Аугсбургский parafia w piotrkowie трибульском, należąca do diecezji Warszawskiej. Znajduje się on na ulicy Rwańskiej. W 2018 roku w parafii było około 100 wie ...

                                               

Mewo Choron

Apartamenty Mewo Choron-moszaw położony w gminie Матова-Бинджамин, w okolicach Judei i Samarii, w Izraelu. Położony jest w północnej części doliny Аялон, w górach Judei, na południe od miasta Модиин-Маккаббим-Реут, w otoczeniu arabskiej wioski ba ...

                                               

Wojny diadochów

Wojny diadochów-konflikty zbrojne między wodzami Aleksandra Macedońskiego, które stały się po jego śmierci okazją do przejęcia władzy nad stworzonym przez nich imperium. Odbywały się one okresowo w 321-281 roku naszej ery.tych wodzów nazywano диа ...

                                               

Linia kolejowa Doliny

Linia kolejowa Doliny-to była linia kolejowa łącząca miasto portowe Haifa z linią kolejową Хиджаски, łączącej Damaszek z Medyny. Linia została zbudowana na początku XVIII wieku w imperium Osmańskiego, a następnie używano podczas Brytyjskiego mand ...

                                               

Odznaka "W Służbie Narodu”

Odznaka "w służbie narodu", został ustalony rozporządzeniem Rady Ministrów ZSRR z dnia 12 kwietnia 1974 roku i wymieniłem sobie dawne ikony 10 lat w służbie narodu i 20 lat w służbie narodu. Decyzja została cofnięta 7 grudnia 1990 r. uchwałą Rady ...

                                               

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Chrześcijańskie stowarzyszenia społeczno-istniejące w latach 1957-1989 latach конкесйонованы władzami NPR ugrupowanie społeczno-politycznej, co jednoczy chrześcijan różnych wyznań.

                                               

Departament IV MSW

Departament IV Ministerstwa spraw wewnętrznych jest operacyjne systemowe departament Ministerstwa spraw wewnętrznych NPD, który wchodzi w skład Służby bezpieczeństwa.

                                               

Komitet Obrony Robotników

Komitet ochrony pracowników, polska opozycyjna organizacja, praca od września 1976 roku do września 1977 roku, polityka sprzeciwiająca władz polsko-Polskiej Republiki, осуществлявшая świadczenie pomocy osobom repjonowanym w wyniku wydarzeń czerwc ...

                                               

Front Jedności Narodu

Front jedności narodowej - to społeczno-polityczny instytut, podporządkowany partii Komunistycznej i rozumie jej cele polityczne, utworzony w 1952 roku. w tym partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne, w 1956 roku. działa p ...

                                               

Stronnictwo Demokracji Polskiej

Grupa powstała w marcu 1991 roku pod nazwą polskie forum chrześcijańskich demokratów z inicjatywy działaczy Towarzystwa "Pax" i ПЗКС, w szczególności, posła na Sejm зиемовита Гавского. W tym samym roku partia weszła w skład Komitetu Chrześcijańsk ...

                                               

Wysłouchowie herbu Odyniec

Herb Wysłouch Odyniec-to nazwa polsko-litewskiej шляхетской rodziny. Pierwsza wzmianka o przodkach rodzaju odnosi się do 1385 roku, kiedy to wraz z innymi przedstawicielami wielkich litewskich porodu został przyjęty w szeregi polskiej szlachty. N ...

                                               

Zofia Vetulani

Zofia Julia Ветулани-polska kobieta, działacz polityczny, społeczny i polityczny działacz. W Drugiej Rzeczypospolitej kobieta pracowała w dziale budżetowym Ministerstwa spraw wewnętrznych 1921-1939 roku. W czasie ii wojny światowej internowana w ...

                                               

Plan sześcioletni

Sześcioletni plan-plan gospodarczy, następujący po trzyletnim planem, został wprowadzony w powojennej Polsce. Plan został przyjęty w formie ustawy uchwalonej przez Sejm ustawodawczy w przeddzień święta narodowego polskiego Odrodzenia 21 lipca 195 ...

                                               

Bitwa pod Gruszką

Walka o gruszkę-strzelanina, завязавшаяся w mieście Gruszka w okolicy Конецкого odlewni w dniach 29-30 września 1944 r. między bojownikami ludowej grupy armii i radzieckimi i niemieckimi wojskowymi formacjami pomocniczych sił policyjnych.

                                               

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1970

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie biegowym 1970 roku były zawodami w skokach narciarskich, od 14 do 22 grudnia 1970 roku na jeziorze Щирбским w ramach Mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim 1970 roku w Tatrach. Po raz t ...

                                               

Biuro Polityczne KC PZPR

Głównym organem kierownictwa Polskiej zjednoczonej partii robotniczej było polityczne zarządzanie Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, "biura politycznego". Zazwyczaj składa się z 9-15 członków z prawem głosu i kilka alt ...

                                               

Centrum Bankowo-Finansowe

Credit center-finansowy, wcześniej zazwyczaj należący domu partii lub Białego domu-budynek biurowy w Warszawie, znajduje się na skrzyżowaniu ulic Charlesa de Gaulle a, pod adresem: ul. Nowy Świat 6/12.

                                               

VIII Plenum KC PZPR w 1971 roku

6 i 7 lutego 1971 roku odbyło się ósme posiedzenie plenarne Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Обрадом przewodniczący i sekretarz KC komunistycznej partii Edward gierek. Tematem spotkania była ocena zdarzeń грудневича ...

                                               

Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna

Wielka europejska partia socjaldemokratyczna - to partia polityczna, powstała na początku lat 1990-tych w wyniku likwidacji i podziału Polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Związek został utworzony w marcu 1990 roku, początkowo jako regionaln ...

                                               

Podstawowa organizacja partyjna

Podstawowa organizacja partyjna, pop – najmniejsza komórka Polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Podstawowe organizacje partyjne były w zakładach pracy, w szkołach i instytucjach kultury w latach 1949-1989 roku. Każdy członek partii należał d ...

                                               

Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Socjal-demokracja w Polsce to polska partia polityczna, zapożyczony z PZPR, która istniała w latach 1990-1999. Od 1991 roku wchodzi w koalicję "Sojusz lewicy demokratycznej", która w 1999 roku została przekształcona w jedną partię o tej samej naz ...

                                               

Jerzy Sypek

Jerzy Сыпек-polski polityk, lider Polskiej zjednoczonej partii robotniczej w latach 1985-1989 i sekretarz KW ПЗПР województwa Częstochowskiego.

                                               

Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu

Wieczorowy uniwersytet marksizmu-leninizmu - jest to forma masowej edukacji dla działaczy partii, Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, utworzonej w 1952 roku. i zwrócił się do kamery na poziomie województwa. Funkcjonując przy wojewódzkich ko ...

                                               

Zbigniew Sowa

Zbigniew Sowa-polski polityk, poseł na Sejm prl IX kadencji, dyrektor Centrum szkolenia praktycznego w Skarżysko-Каменне.

                                               

Polonia Słubice

Polonia słubice-to polski klub piłkarski z miasta Słubice, założony w 1945 roku. W sezonie 2019/20 polonia bierze udział w IV zawodach любушской Ligi.

                                               

SP

Komputerowa nauka Service pack to bezpłatny pakiet dostarczony przez producenta, który zawiera nowe funkcje lub zbiorczą aktualizację bezpieczeństwa dla oprogramowania, zwykle prezentowane w postaci osobnego pliku. Kultura SP-singiel, krótki wyda ...

                                               

Adam Grabowiecki

Ukończył w 1983 roku zespół szkół rolniczych, po czym w 1986 roku wziął udział w dwudziestosześcioletniego pośredniego nauczaniu na wydziale nauk społecznych uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Od ...

                                               

Lesław Podkański

Lesław Paweł Подкаинский-polski inżynier i polityk ruchu ludowego, poseł II i III kadencji, senator V VI kadencji, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Waldemara Павлака.

                                               

Krystyna Mazur

Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informatyki na uniwersytecie Warszawskim. Była kierownikiem miejskiej biblioteki publicznej w Русинове. W 1970 roku wstąpił do Zjednoczoną partię Ludową, gdzie był sekretarzem miejskiego k ...

                                               

Stanisław Pasoń

Mieszkaniec miasta Мощеницы niżnym nowogrodzie, publicznie nazwany mężczyzną. W 1979 roku wstąpił do Zjednoczoną partię Ludową. Ukończył technikum mechanizacji rolnictwa w Tarnowie w 1980 roku. W 1993 roku uzyskał mandat deputowanego do parlament ...

                                               

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek inwalidów wojennych Rzeczypospolitej-комбатанккие stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Związek jest kontynuatorem tradycji Związku inwalidów wojennych Rzeczypospolitej, założonego w 1919 roku. Jego motto: Bóg, honor i Ojczyzna. Je ...

                                               

Komitet Samoobrony Społecznej "KOR”

Komitet samoobrony Socjal "kor" - polska opozycyjna organizacja działająca od 29 września 1977 r. do 23 września 1981 roku. Został utworzony w wyniku przekształcenia Komitetu Obrony, po wyzwoleniu w lipcu 1977 roku. represjonowanych robotników, a ...

                                               

Forum Młodych PiS

Forum młodzieży "Prawo i sprawiedliwość" - to młodzieżowa organizacja partii" Prawo i sprawiedliwość", której członkowie zrzeszają się w klubach Forum młodych pisarzy, zorganizowane w terenowych strukturach partii. FM pis powstał jako wewnętrzna ...

                                               

Ruch (organizacja)

"Ruch" pojawiło się w połowie lat 60-tych xx w. na iv zjeździe, w styczniu 1969 r. przyjęta deklaracja programowa, jej autorami byli Stefan niesiołowski, Andrzej plaga i Emil Моргевич głównym elementem programu "ruchu była walka o demokrację. Jej ...

                                               

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal of honor im. Bolesław Чомица, jeśli go usuną, przekażą w Prezydium zarządu Głównego Związku ochotniczych straży orszaku Rzeczypospolitej Polskiej. Ten medal jest przyznawany za zasługi w rozwoju i umacnianiu więzi między OPCW i добровольчес ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →