Топ-100

★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 236                                               

Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Międzywydziałowy Instytut filozofii Жешувского uniwersytetu-blok szkoleniowo-naukowa należąca do struktur Жешувского uniwersytetu, który został stworzony усамодзельнионом w 2005 roku. Wcześniej była członkiem wydziału historii społecznej. Uczy st ...

                                               

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut fizjoterapii жешувского uniwersytetu-strukturalna jednostka dydaktyczno-naukowa jednostki medyczne na uniwersytecie rzeszowskim został stworzony w 2000 roku z wydzieleniem ze struktur Instytutu wychowania fizycznego i zdrowia. Składa się ...

                                               

Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut filozofii Жешувского uniwersytetu-to blok edukacyjno-naukowy oddziału zakładu historii społecznej Жешувского uniwersytet, założony w 1996 roku w wyniku podziału istniejącego Instytutu filozofii i socjologii na dwa niezależne instytucje. ...

                                               

Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut fizyki Жешувского uniwersytetu jest szkoleniowo-naukową struktury wydziału matematyki i nauk przyrodniczych Жешувского uniwersytetu, obowiązującym w latach 1973-2013 roku. Został założony w wyniku przekształcenia byłej katedry fizyki, kt ...

                                               

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut muzyki Жешувского uniwersytetu-to blok szkoleniowo-naukowej jednostek organizacyjnych wydziału pedagogicznego sztuki Жешувского uniwersytet, utworzony w 2000 roku z przekształcenia dawnej katedry edukacji muzycznej w instytut, którego hi ...

                                               

Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut matematyki Жешувского uniwersytetu jest szkoleniowo-naukową struktury wydziału matematyki i nauk przyrodniczych Жешувского uniwersytetu, obowiązującym w latach 1981-2013 r. został założony w wyniku przekształcenia dawnego wydziału matema ...

                                               

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział matematyki i nauk przyrodniczych Жешувского university-jeden z 11 wydziałów Жешувского uniwersytet został utworzony w 1965 roku wraz z utworzeniem wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 roku, po fuzj ...

                                               

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut pielęgniarstwa i nauk medycznych Uniwersytetu w Rzeszowie jest szkoleniowo-naukową struktur wydziału medycznego Uniwersytetu w Rzeszowie, który został utworzony w 2004 roku. Składa się z trzech działów, w ramach których istnieje pięć fab ...

                                               

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut położnictwa i ratownictwa pomocy, uniwersytet Rzeszowa-strukturalna jednostka dydaktyczno-naukowa jednostki organizacyjnej wydziału medycznego uniwersytetu w Rzeszowie powstało w 2010 roku z oddziałem Instytutu pielęgniarstwa i położnict ...

                                               

Jacek Kitliński

Jacek Китлински-pracownik służby Więziennej, generał-major służby Więziennej, dyrektor generalny tej formacji od 2015 roku, a w latach 2013-2015-zastępca dyrektora generalnego.

                                               

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut polonistyki i dziennikarstwa Жешувского uniwersytetu jest jednym z dziewięciu instytucji humanitarnego kolegium Жешувского uniwersytetu.

                                               

Jan Niemiec (biskup)

Studiował w wyższej szkole pedagogicznej miasta Rzeszów. Blask kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1987 roku z rąk biskupa Ignacego Токарчука. Pracował Pastorale, w szczególności w stalowej woli. W 1991 roku ukończył szkołę na kierunku "historia Kości ...

                                               

Katarzyna Wojdak-Maksymiec

Katarzyna Wilczewska Войдак-Максимец-polski inżynier, doktor nauk rolniczych, docent katedry genetyki i ogólnej hodowli zwierząt wydziału biotechnologii i hodowli zwierząt Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie.

                                               

Andrzej Piątak

Ukończył instytut Politechniczny w Moskwie, gdzie studiował elektronikę i telekomunikację. W latach 1991-2003 wraz z bratem kierował firmą, zajmującej się budową linii kablowej sieci telewizyjnej w takich miastach, jak Nowogard, Лобез i Мыслибуз. ...

                                               

Halina Tarasiuk

Halina Tarasiuk-polski inżynier, doktor nauk technicznych. Specjalizuje się w sieciach ATM, IP sieci z jakością obsługi i internetem w przyszłości. Docent wydziału elektroniki i technik informacyjnych politechniki Warszawskiej.

                                               

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

XIII szkoły ogólnokształcące-щецинская szkoła ponadgimnazjalna, najlepsze szkoły w polsce w latach 2004-2010, a także w latach 2016-2018. Jest to konieczne dla zespołu ogólnokształcącej szkoły nr 7 w Szczecinie. Został założony w 1991 roku na pod ...

                                               

Piotr Jedliński

Ukończył budowę w Щецинском politechnice, a także był absolwentem Krajowej szkoły administracji publicznej w Warszawie. Odbył staż w ministerstwach finansów Polski i Francji. Od 1993 roku, w ciągu pięciu lat był pracownikiem urzędu miasta Koszali ...

                                               

Elżbieta Czuma

Ona jest absolwentem wydziału architektury technicznego uniwersytetu Szczecińskiego i wydziału teologicznego uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktywnie uczestniczy w akademickiej duszpasterskiej trosce, szczecina znajduje się p ...

                                               

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Szczecinie

V szkoły ogólnokształcące Adama Асника w Szczecinie-publiczna szkoła ponadgimnazjalna została założona w 1948 roku, jako szkoła Towarzystwa przyjaciół dzieci na poziomie podstawowym i gimnazjum. Początkowo szkoła mieściła się na ulicy 22 kwartał. ...

                                               

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie

VI szkoły ogólnokształcące. to będzie spotkanie w Moskwie-понадгимназьяльная państwowa szkoła, założona w 1949 roku. Ze strony towarzystwa przyjaciół dzieci zarówno podstawowej, jak i gimnazjum, która została przekształcona w 1954 roku w gimnazju ...

                                               

Piotr Golema

Piotr Stanisław Golem-polski dyplomata, urzędnik państwowy, radca-minister, a od 2017 do 2019 roku-konsul Generalny Rp w Hamburgu.

                                               

Krzysztof Łukaszewicz (reżyser)

Wychował się w rodzinnej Moskwie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Jest absolwentem wydziału ekonomii i zarządzania uniwersytetu Szczecińskiego i wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego. Członek Po ...

                                               

Cezary Urban

Jest Absolwentem Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1989-1996 pracował jako nauczyciel matematyki w Centralnej szkole podstawowej. Od 1 września 1996 roku, z małą przerwą z 7 listopada 2007 r. do 5 maja 2008 roku, zajmo ...

                                               

Marcin Zydorowicz

Ukończył wydział humanistyczny uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1999 roku pracował w Зачетниопоморской regionalnej firmy ubezpieczeniowej, a następnie w Departamencie Narodowego funduszu zdrowia. W 2007 roku, w ciągu kilku miesięcy, zajmował kiero ...

                                               

Joanna Tryniszewska

Joanna Тринишевска-dziennikarz, prezenter i redaktor programów informacyjnych. Ona Jest Absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Byłem powiązany z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej w college u. W ciągu 20 lat ...

                                               

Krzysztof Lenczowski

Krzysztof Ленчовский urodził się w 1986 roku w Krakowie, absolwent uniwersytetu muzycznego im. Fryderyk Chopin w Warszawie w klasie wiolonczeli u profesora Tomasza Страхла i Rafała Kwiatkowskiego. Od kwietnia 2008 roku do listopada 2009 roku prac ...

                                               

Marek Ojrzanowski

Mark Conrad Ойрзановский-polski oficer, certyfikowany w wojskach Rakietowych i artylerii, generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

                                               

Maciej Karczyński

Od 1991 roku pracował w policji, w szczególności w firmie "format Normandzki", wydziale DW. z zorganizowanym przemytem narkotyków przez policję w Szczecinie i w centralnym aparacie izolatora. W 2004 roku. wstąpił do policji секретарской zespół w ...

                                               

Arkadiusz Szkutnik

Szczepan bosman-żołnierz, polski dowódca wojskowy, generał brygady wojska polskiego, dowódca 2 brygady zmechanizowanej legionów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.

                                               

Kajus Augustyniak

Ukończył II LO w r. Tomaszów Mazowiecki, a następnie filologię Polski w 1986 r. i kulturoznawstwo w 1988 r. w uniwersytecie Łódzkim. W latach 80-tych xx w. została ona opublikowana w niezależnej prasie tzw. drugiego obiegu-poza zasięgiem cenzury ...

                                               

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Zachodniopomorska szkoła biznesu w Szczecinie jest pierwszym niezależnym akademickim uniwersytetu w Szczecinie i na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Został założony w 1989 roku, a w 1993 roku został wpisany do rejestru uczelni niepublicz ...

                                               

Jakub Montewka

Jakub Jerzy Монтевка-polski inżynier, doktor nauk technicznych, docent katedry transportu i logistyki Morskiej uniwersytetu w Gdyni.

                                               

MS Sanok

Specjalnie zbudowane polskie linie oceanicznego OOP, oparte na kontrakcie od września 1966 roku, zbudowany w stoczni A / s Aalborg Vaerft w Aalborg, Dania, w tym jeden z czterech okrętów typu Slupsk. Wodowany 6 czerwca, zakończone 7 września 1966 ...

                                               

Piotr Bogusław Jędrzejczak

Piotr-Bogusław Яджейчак-reżyser teatralny, a także kulturolog-krytyk teatralny i psycholog. Ukończył studia teatralno-wydział reżyserski Najwyższej Państwowej akademii sztuki teatralnej im.A. S. Puszkina. Ludwig Сольский w Krakowie, a wcześniej K ...

                                               

Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział sztuki muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku jest jednym z dwóch katedr instytutu filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Oryginalna część struktury wydziału Филологическо-historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 3 za ...

                                               

Sebastian Chmara

Sebastian Michael chmura-polski lekkoatleta, specjalizujący się w велобояче, trener i działacz sportowy, samorządowiec.

                                               

Tadeusz Jędrzejczak

Tadeusz Енджейчак-polski polityk, poseł na Sejm pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji w latach 1991-2000, a także Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego od 1998 do 2014 roku.

                                               

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Katedra filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu jest jednostką dydaktyczno-naukowego wydziału filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został założony w 1945 roku, ale w 1952 roku został zamknięty z powodó ...

                                               

Piotr Roszak

Piotr Paweł Розак-polski ksiądz, teolog, doktor teologii, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

                                               

Ireneusz Grabowski

Grzegorz Krzysztof Grabowski-polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w chemii kwantowej i fizyki teoretycznej, zwyczajnych profesor i dyrektor Instytutu fizyki wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu M ...

                                               

Piotr Lubiński

Ukończył Wyższą szkołę fizyki jądrowej przy uniwersytecie Warszawskim, fizyczno-astronomiczny wydział. W 1998 roku otrzymał doktorat z fizyki, a w roku 2009-doktorat z astronomii. Pracował w ośrodku badawczo-rozwojowym przy: środowiskowego labora ...

                                               

Ryszard Jaworski

Syn alfonsa i Ireny z domu Svetlov. Dzieciństwo i młodość spędził w Gdańsku. W 1967 roku ukończył uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów został asystentem w swojej alma mater. Następnie stał na czele służby prasowej regio ...

                                               

Piotr Cieśliński (polityk)

Syn Theodore i Wisławy. Uzyskał stopień magistra na wydziale nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z zawodu-menedżera. Był dyrektorem лидзбарского oddziału marketów budowlanych "wzgórzach golan w Olsztynie. W ...

                                               

Andrzej Walewski

Andrzej Валевский-polski inżynier i urzędnik państwowy, z 1989-1997 r podsekretarz stanu w Ministerstwie środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także główny inspektor ochrony środowiska.

                                               

Dariusz Chruściński

Dariusz Hilary Хрусьциньски-polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w dziedzinie fizyki matematycznej i teorii, zwyczajnych profesor Instytutu fizyki wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Ko ...

                                               

Alicja Chruścińska

Po studiach fizyki ukończyła uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 roku. Otrzymała doktorat w 1994 roku z obroną pracy doktorskiej. Frakcjonowana termoluminescencja kwarc przygotowuje się pod kierunkiem Huberta Очковского. Habilitowala ...

                                               

Jakub Pokorski

Z wykształcenia posiada tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Karol Шимановский klasę gitary w Płocku. Od 2001 do maja 2011 roku został gitarz ...

                                               

Leszek Meissner

Leszek Meissner-polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w dziedzinie fizyki teoretycznej i teorii układów wieloelektronowych, zwyczajnych profesor Instytutu fizyki wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersyte ...

                                               

Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej w Toruniu

Konieczność tworzenia takich szkół w Toruniu powstała po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła Katolickiego w Polsce, gdy 25 marca 1992 roku Papież Jan Paweł II wydał bullę "Totus TIIS Poloniae populus ustanowił торуньскую diecezji, a ...

                                               

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

Pierwszy sztab szkoły był budynek położony jest przy ul. Zjednoczenia 19/25 z. Legiony. W 1961 roku został przeniesiony w część поклашторного budynku редемптористувского rozkazu w. ŚW. Józef 23 / 35. Od 1993 roku szkoła mieści się w jednym z budy ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →